Vacatures > Deskundige wonen en ondernemen

Deskundige wonen en ondernemen

Groep Dilbeek
Dilbeek

Dilbeek wil klaar zijn voor morgen! Ben je geboeid door vraagstukken over de wisselwerking tussen ruimte en samenleving en wil je graag bijdragen aan de toekomst van Dilbeek? Ga dan de uitdaging aan met ons!

De deskundige ‘Wonen & Ondernemen’ maakt deel uit van het team ‘Wonen & Ondernemen’. In dit team, dat ongeveer 18 teamleden telt, wordt gewerkt binnen zes vakgebieden: ruimtelijke ordening, milieu, afval, lokale economie, huisvesting en ruimtelijke planning. Van deskundigen binnen het team wordt verwacht dat zij binnen minstens twee vakgebieden kennis opbouwen om zelfstandig taken uit te voeren, projecten op te zetten, … . De huidige aanwerving richt zich op een deskundige die in de eerste plaats actief zal zijn binnen de vakgebieden ruimtelijke planning en/of ruimtelijke ordening en/of lokale economie.

Dilbeek stelt zich tot doel om te bouwen aan een groene, gezonde, veilige en actieve omgeving, gewapend tegen de gevolgen van klimaatverandering. Want alleen zo zijn we klaar voor morgen.

JE TAKEN

 • Je behandelt aanvragen van omgevingsvergunningen (stedenbouwkundige vergunning, verkavelings-vergunning, milieuvergunning, … ). Je geeft advies over de dossiers en zorgt voor de verdere afhandeling.
 • Je werkt actief mee aan het Dilbeek van morgen en brengt innovatieve ideeën aan. Je werkt deze uit op een projectmatige manier. Mogelijke projecten in het kader van deze functie zijn: ruimtelijk uitvoeringsplan, beleidsplan ruimte Dilbeek, detailhandelsplan. Je werkt daarbij mee aan de realisatie van het meerjarenplan van Dilbeek.
 • Als lid van team Wonen & Ondernemen denk je strategisch mee over het economisch beleid in Dilbeek. Je werkt samen met de deskundige lokale economie aan voorbereidingen en uitvoering van beleidsbeslissingen in het kader van de (boven)lokale economie, de beleidsevaluatie, het initiëren van concrete projecten die garant staan voor een dynamisch economisch beleid.
 • Je legt contacten en bouwt zo een netwerk uit in het kader van je taken en projecten.
 • Je betrekt je collega’s actief bij je projecten en zorgt voor een goede samenwerking. Je werkt mee aan de continue optimalisering van de werking van het team.
 • Je werkt mee aan uitvoeren van een correct handhavingsbeleid waarbij controles worden uitgevoerd door een handhaver/toezichthouder op het terrein met betrekking tot de naleving van sectorale regelgeving en verleende vergunningen.
 • Je stelt een efficiënte en effectieve dienstverlening voor de klanten centraal en draagt hier actief toe bij.  Je beantwoordt vragen van klanten via loket, telefoon, e-mail en zorgt voor duidelijke informatieverspreiding en externe communicatie. In het kader van je projecten zet je  sensibiliseringscampagnes op.
 • Je volgt de regelgeving en andere ontwikkelingen binnen je eigen vakgebieden op en deelt deze kennis met de andere teamleden.

JE COMPETENTIES

 • Een basiskennis binnen minstens een van de drie vakgebieden ruimtelijke planning, ruimtelijke ordening of ruimtelijk beleid rond lokale economie wordt als pluspunt aanzien.
 • Je bent in staat projectmatig en zelfstandig te werken: je weet hoe je een opdracht vertaalt naar een realistisch projectplan en kan dit uitvoeren, opvolgen en evalueren.
 • Je hebt deskundigheid of toont interesse in het werken met een GIS-systeem (Geografisch Informatiesysteem)
 • Je bent in staat om proactief doelstellingen te stellen, actieplannen uit te tekenen en je resultaten te behalen.
 • Je denkt vernieuwend en brengt innovatieve en creatieve ideeën aan. Je kan abstracte concepten vertalen in werkbare oplossingen.
 • Je bouwt relaties en netwerken op met mensen binnen en buiten de organisatie.
 • Je creëert en bevordert de groepsdynamiek door  je mening en ideeën in het team te delen.
 • Je plant je eigen groei actief, in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities.
 • Je voelt je thuis binnen de waarden van de organisatie (Betrokken, Efficiënt, Doelgericht, Respectvol, Integer, Positief).

VOORWAARDEN

 • Je beschikt over een masterdiploma ofwel een einddiploma van het hoger onderwijs van het lange type:

o   OFWEL behaalde je een specifiek diploma met een ruimtelijke achtergrond: masterdiploma in de  ingenieurswetenschappen architectuur of bouwkunde, in de architectuur, in de geografie en/of geomatica en landmeten, in de industriële wetenschappen (bouwkunde) of in stedenbouw en ruimtelijke planning.

o   OFWEL heb je een masterdiploma in een ander domein én kan je 2 jaar relevante ervaring aantonen in één van de volgende domeinen:

 • ruimtelijke planning: opmaken en visievorming van ruimtelijke beleidsplannen, Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), masterplannen, stadsvernieuwingsplannen, mobiliteitsplannen
 • ruimtelijke economie, ruimtelijk management: opmaken of uitvoeren van een sociaal-economisch streekontwikkelingsbeleid, opstellen van een detailhandelsplan
 • behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen.

 

 • Als laatstejaarsstudent word je toegelaten tot selectieprocedure. Je kan pas aangesteld worden na het behalen van het vereiste diploma.
 • Je slaagt in een selectieprocedure (schriftelijke proef via thuisopdracht tussen 5 en 9 maart 2020 en mondelinge proef op 30 of 31 maart 2020).

INTERESSE?

Bezorg het inschrijvingsformulier samen met een motivatiebrief, kopie van het vereiste diploma en een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het strafregister (model 1) via e-mail (bundel de documenten in één pdf) aan sollicitatie@dilbeek.be en dit uiterlijk op 26 februari 2020 (de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs). Het examenprogramma zal na inschrijving aan iedere kandidaat via e-mail worden verzonden.

MEER INFO

Alle informatie is terug te vinden op de gemeentewebsite www.dilbeek.be, rubriek ‘personeel gezocht’.

solliciteer nu