Vacatures > Mobiliteitsexpert

Mobiliteitsexpert

IOK
Intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen Geel

Je functie

–    Je maakt deel uit van IOK plangroep, een enthousiast en multidisciplinair team dat opdrachten uitvoert op gebied van mobiliteit en ruimtelijke planning voor de aangesloten lokale besturen, en ondersteuning biedt aan eigen ontwikkelingsactiviteiten van IOK.

–    Je voert mobiliteitsopdrachten uit die bijdragen aan het verduurzamen van de mobiliteit in de Kempense regio.

–    Je werkt samen met collega’s, maar krijgt ook projectverantwoordelijkheid om als projectleider processen te trekken, taken te verdelen en contacten met de opdrachtgevers te verzorgen.

–    Je wordt ingezet voor diverse taken m.b.t. mobiliteit binnen IOK en voor de aangesloten gemeenten, zoals:

–    Zoeken naar oplossingen voor mobiliteitsgerelateerde vraagstukken, rekening houdend met verschillende invalshoeken (ruimtelijke aspecten, milieu- en gedragsaspecten, infrastructuur, klimaat, …);

–    Ondersteunen en adviseren van gemeenten bij de uitvoering van hun lokaal mobiliteitsbeleid;

–    Ondersteunen en adviseren van gemeenten bij de implementatie van het regionaal mobiliteitsbeleid in het kader van de vervoerregio Kempen, bijv. bij de uitrol van deelmobiliteit en mobipunten;

–    Mobiliteitsondersteuning in de verschillende fasen van een plannings-, ontwerp- en uitvoeringsproces, en uitwerken en evalueren van mobiliteitsplannen en -projecten: scenario-onderzoek, verkeersonderzoek, visievorming, verwerking en interpretatie van tellingen, opmaak van ontwerpconcepten voor verkeersinfrastructuur, opmaak van start- en projectnota’s, mobiliteitsplannen, circulatiestudies, … ;

–    Onderzoek en evaluatie van mobiliteitseffecten binnen de plannen en projecten van IOK en de aangesloten gemeenten, bijv. in het kader van een milieuscreening;

–    Meewerken aan participatietrajecten in het kader van mobiliteitsplannen of -projecten;

–    Bijstand verlenen aan gemeentelijke mobiliteitsdiensten.

Je profiel

–    Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in een richting waar mobiliteit en omgeving sterk aan bod komen. Je hebt een bijzondere interesse voor mobiliteitswetenschappen, verkeerskunde, ruimtelijke planning, stedenbouw en ruimtelijke ordening.

–    Je bent in staat om op korte termijn autonoom te functioneren binnen IOK plangroep. Je toont dit aan op basis van reële ervaring en/of op basis van testen in de selectieprocedure.

–    Je bent vertrouwd met het MS office pakket. Ervaring met GIS (zoals QGIS,…), courante 2D- en 3D tekenpakketten (zoals AutoCAD, Sketchup, …) of grafische software (zoals Adobe CC,…) zijn bovendien een pluspunt.

–    Je bent creatief en denkt oplossingsgericht.

–    Je bent nauwgezet en in staat om maatwerk te leveren.

–    Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Voor ruimere groepen spreken schrikt je niet af. Je schrijft heldere en kernachtige teksten en bent in staat gestructureerd te rapporteren.

–    Je bent sociaal vaardig en werkt vlot in teamverband.

–    Je hebt zin voor initiatief en innovatie en kan zelfstandig werken.

–    Je bent flexibel en bereid tot occasioneel avondwerk.

Wij bieden je

–      een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur onder contractueel statuut;

–      goede loonvoorwaarden (wettelijke baremaschalen A1a – A3) inclusief maaltijdcheques van 8 euro, ecocheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en andere financiële en sociale voordelen;

–      een aangename work-life balance met glijdende werkuren en extra verlof- en feestdagen;

–      een multidisciplinair team met gedreven en enthousiaste collega’s;

–      een afwisselende job binnen een stabiele en groeiende organisatie waar je mee het verschil kan maken en waar je ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen.

Word jij onze nieuwe collega?

We zijn benieuwd naar jouw talent en ervaring, ongeacht je leeftijd, afkomst, genderidentiteit of fysieke beperkingen. Voel je je aangesproken door onze vacature? Aarzel niet en solliciteer via onze website https://www.iok.be/vacatures ten laatste op 27 september 2021.

Selectieprocedure

We doen een preselectie op basis van CV en motivatiebrief. Slaag je erin ons te overtuigen van je enthousiasme en competenties, dan nodigen we je uit voor een kennis- en visietest die je op 1 oktober per mail toegestuurd krijgt en op 4 oktober opnieuw per mail inlevert. Nadien kunnen een selectiegesprek met presentatie volgen op 21 oktober in de namiddag en een assessment center op 25 of 26 oktober.

Meer weten over deze boeiende job?

Neem dan contact op met Luk Helsen, tel. 014 56 27 57. Voor praktische vragen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met onze personeelsdienst, tel. 014 56 27 42.

solliciteer nu