Vacatures > VACATURE PROJECTMEDEWERKER TEAM RUIMTE & OMGEVING (VOLTIJDS)

VACATURE PROJECTMEDEWERKER TEAM RUIMTE & OMGEVING (VOLTIJDS)

Kind en Samenleving vzw
Mechelen

Werken bij Kind & Samenleving
Kind & Samenleving vzw [www.k-s.be] bouwt samen met kinderen en jongeren aan ruimte in de samenleving. Zo verrijken we het beleid van overheden en organisaties. Kinderen en jongeren zijn onze drijfveer en inspiratie. Bruggen bouwen, over beleidsdomeinen heen, is onze kracht. Inspraak met kinderen en jongeren én een onderzoekmatige aanpak zijn de rode draad in ons werk. Wij werken vooral rond publieke ruimte, kindvriendelijke buurten en woonomgevingen, spelen en vrije tijd en autonome mobiliteit bij kinderen en jongeren.

Ambitie binnen de functie
Binnen het team Ruimte & omgeving werken we zowel op eigen initiatief als voor lokale overheden aan kindvriendelijk speelruimtebeleid & woonomgeving. Participatief en educatief werken met kinderen en jongeren is hierin steeds een rode draad.

In 2022 starten we het driejarig project Ruimtehelden waarin we een interactief leerpakket ontwikkelen voor ruimte-educatie en -participatie. We willen hiermee tieners intrinsiek motiveren tot het zoeken naar duurzame & toekomstgerichte woonoplossingen. We verhogen hiermee het draagvlak bij tieners (10-14 jaar) omtrent ruimtelijke uitdagingen, ontwikkelen een kwalitatief leerpakket en krijgen inzicht in de weerstanden en bekommernissen van tieners m.b.t. de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Je werkt intensief mee aan dit project in samenwerking met één van de projectverantwoordelijken van het team Ruimte & omgeving.

Daarnaast werkt het team Ruimte volcontinu aan speelruimteprojecten voor lokale overheden. Hierin staan we steden en gemeenten bij, van onderzoek en analyse tot masterplanning en ontwerp op maat. Hierbij worden zowel kinderen als beleidsmakers zeer nabij betrokken.

Takenpakket
De komende 3 jaar werk je ongeveer halftijds voor het project Ruimtehelden. Je bent dus nauw betrokken bij de ontwikkeling van het leerpakket:

Je denkt mee na over en ontwikkelt leermiddelen voor de derde graad lager en eerste graad secundair onderwijs: leuke en creatieve middelen, maar ook effectief.
Je evalueert en stuurt de leermiddelen bij gedurende het traject om op het einde van het traject een bruikbare en effectieve toolbox samen te stellen.
Je voert trajecten uit ter voorbereiding en testing van het leerpakket gedurende het traject met zowel leerkrachten als tieners.
Daarnaast werk je ook mee aan speelruimteprojecten binnen het team Ruimte. Je wordt hierin begeleid door een projectverantwoordelijke. Deze projecten zijn veelal op aanvraag van lokale overheden:

Je voert deelopdrachten uit en werk samen met de projectverantwoordelijke aan de opmaak van speel- & tienerweefselplanning op maat van de gemeente of stad.
Je voert mee inspraaktrajecten uit bij kinderen, tieners en jongeren: voorbereiding, uitvoering en rapportering.
Je werkt vooral ondersteunend, maar we leren je gaandeweg ook meer inzicht krijgen in hoe een kind- en tienervriendelijk publiek ruimtebeleid er moet uitzien.

Wie zoeken we?
We zoeken een dynamisch en innovatief iemand die met een participatieve houding ook van aanpakken weet: je wil graag begrijpen hoe tieners hun (woon)omgeving beleven en zin geven, je kan goed luisteren met een open, niet-oordelende houding, je hebt oog voor detail en kan gegevens snel ordenen en analyseren. Je gaat graag om met kinderen en jongeren.

Onze nieuwe collega:
is gepassioneerd door de leefwereld van jonge mensen.
heeft ervaring in het werken met kinderen en/of tieners.
heeft kennis van of interesse in onderwijs (afstemming leerdoelen, onderwijsdoelen en eindtermen voor lager en secundair onderwijs in functie van het ontwikkelen van de toolbox)
heeft kennis van of interesse in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, met name specifiek het thema verdichting.
heeft kennis van motivatiepsychologie.
heeft interesse in onze expertisedomeinen binnen het team Ruimte & omgeving: publieke ruimte, kindvriendelijke buurten en woonomgevingen.
heeft een dynamische & innovatieve aanpak om te luisteren naar kinderen en jongeren en hun stem te ontdekken tijdens trajecten. Je denkt out-of-the box en hebt verfrissende ideeën die je ook graag zelf uitwerkt.
is een teamspeler, maar kan zich ook zelfstandig uit de slag trekken.
kan zich kritisch en constructief opstellen, ten aanzien van eigen werk, het werk van collega’s en ten aanzien van klanten en partners.
kan zich achter de organisatie en haar doelstellingen scharen. Heeft sterke interesse in/fascinatie voor de leefwereld van kinderen en jongeren en hun diverse uitingen van actorschap.
is flexibel beschikbaar, avonduren en/of weekendwerk in beperkte mate mogelijk.

Wat bieden wij?
Je draait mee in een zelfregulerend team van 7 personen. Je werkt specifiek op de thema’s Ruimte & omgeving, maar werkt daarnaast ook nauw samen met de collega’s van de andere expertises. Hierdoor krijg je niet enkel veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voor het organiseren van je werk, maar is er ook een continue overleg mogelijk met de andere teamleden. Je komt terecht in een gemotiveerd team met een uitdagende mix van expertises.

We bieden een voltijds contract van onbepaalde duur met verloning binnen PC 329.01, op functieniveau B1b, relevante ervaring kan worden meegenomen in overleg. We werken bewust met een open-minded werktijdregeling waarin eigen discipline, overleg en de work-lifebalance belangrijke kernwaardes zijn.

Ons kantoor in Mechelen is vlot bereikbaar, maar we voorzien ook mogelijkheden tot telewerk. Voor de trajecten verplaats je je binnen heel Vlaanderen met het openbaar vervoer of eigen wagen (onkostenvergoeding voorzien).

Zin om ons team te vervoegen?
Heb je zin gekregen om bij ons te solliciteren? Dat kan tot en met 24 januari 2022. Sollicitaties bevatten: Een motivatiebrief, een CV dat info geeft over bovenstaande vereisten

Kandidaturen kunnen verstuurd worden naar Sara Lardenoit op sollicitaties@k-s.be, voor meer vragen kan je hier ook terecht per mail of 0487 023 390.

Als je kandidatuur weerhouden wordt word je uitgenodigd voor een interview en een praktische proef op vrijdag 28 januari 2022.

Kind & Samenleving stimuleert gelijke kansen en diversiteit. We werven aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. 

solliciteer nu