Vacatures > Afdelingshoofd ruimte

Afdelingshoofd ruimte

Lokaal Bestuur Geraardsbergen
"Geraardsbergen"

Lokaal Bestuur Geraardsbergen evolueert van een klassieke organisatie naar een moderne werkgever. Om onze ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren zijn we binnen de afdeling Ruimte zijn wij op zoek naar een gedreven Afdelingshoofd. Je komt terecht in een organisatie die steeds in beweging is en verwacht ook van zijn medewerkers dat ze meegroeien met de veranderende omgeving.

De afdeling Ruimte behandelt alle grondgebonden zaken en heeft tot doel het beleid van de stad m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de stedelijke infrastructuur en het stedelijk patrimonium. Daarnaast staat de afdeling ook in voor het verlenen van omgevings-, stedenbouwkundige en milieuvergunningen en de handhaving van stedenbouwkundige- en milieuvoorwaarden.

Als Afdelingshoofd ben je de persoon die mee het beleid uittekent & vanuit een leidinggevende en overkoepelende positie Geraardsbergen op de kaart kan zetten met een ambitieus en duurzame ruimte – & infrastructuurbeleid.

Jouw functie

 • Je staat in voor de algemene coördinatie, opvolging en leiding van de afdeling Ruimte en het verrichten van beleidsvoorbereidend werk op vlak van ruimte- & grondgebonden materies
 • Samen met de collega’s van de dienst Ruimte & Wonen vorm je een enthousiast team dat elkaar inhoudelijk versterkt en ondersteunt bij het realiseren van de ruimtelijke uitdagingen
 • Je inspireert het domein ruimte met een heldere visie
 • Je organiseert de afdeling op een efficiënte en effectieve wijze en stimuleert een performant beheer voor de afdeling
 • Je ziet toe op een goede integratie van het financiële luik in het geheel van de strategische nota en je bent verantwoordelijk voor het budget ‘ruimte-gebonden materies’
 • Je staat in voor de interne communicatie binnen deze afdeling alsook met de collega’s van andere afdelingen en diensten,
 • Je staat in voor het personeelsbeleid binnen de afdeling in overleg met de dienst HR
 • Als lid van het managementteam stuur je de organisatie mee op managementniveau.
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van werken door externen aan het openbaar domein, ondersteund door experten. Je ondersteunt de infrastructuurwerken in eigen beheer (wegen & waterlopen, signalisatie, groen, …)
 • Je waakt over de kwalitatieve uitvoering in overeenstemming met de geldende regelgeving en normen en over een adequate dienstverlening aan de bevolking.
 • Je volgt de ontwikkelingen rondom de wetgeving & regelgeving van belang voor de dienst.

Jouw profiel

 • Je bent een geboren leider en netwerker.
 • Je bent resultaat- en oplossingsgericht
 • Je hebt kennis en/of affiniteit voor grondgebonden activiteiten (economie, woonbeleid, milieu, beheer en onderhoud ruimte  ,…)
 • Je hebt strategisch inzicht en je bent in staat om strategische, tactische en operationele doelstellingen te formuleren en samen met anderen te realiseren. 
 • Je beheerst managementtechnieken en sterke coachende vaardigheden.
 • Je hebt zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden. 
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of een diploma van universitair onderwijs of een diploma van hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld is met universitair onderwijs. 

Ons aanbod

 • Een functie in voltijds statutair dienstverband niveau A4a-A4b
 • De bruto aanvangsmaandwedde kan variëren tussen 3815,69 euro en 5817.84 euro, (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler, terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, interessante vakantieregeling en flexibele arbeidstijden, goede work-life balance
 • Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd

 

Ben je geboeid door deze vacature?

Solliciteren kan tot en met 15 januari 2021 via werving@geraardsbergen.be met de vermelding Afdelingshoofd Ruimte

Je kandidatuur bestaat uit jouw CV, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden) en een kopie van het vereiste diploma.

Voor extra informatie over de arbeidsvoorwaarden en de functie kan je terecht bij Carine Polfliet op 054/43.56.14 of via mail: werving@geraardsbergen.be.

Indien je per post wenst te solliciteren kunnen de nodige documenten worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, Administratief Centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.

 

Trefwoorden: projectontwikkeling, ruimtelijke ordening, RUP, ruimtelijke planning, masterplan, stedenbouwkundig, , diensthoofd, projectmanagement, bouw, patrimonium, architecten, bouwkunde, bouwtechnisch, Oost-Vlaanderen, infrastructuur, ruimtelijke planning, ruimtelijke ordening, milieu, handhaving, huisvesting, gebouwen, facility, openbare werken

 

solliciteer nu