Vacatures > Omgevingsambtenaar (bachelor)

Omgevingsambtenaar (bachelor)

Lokaal bestuur Ledegem
Ledegem

Je kerntaken

We zoeken een omgevingsambtenaar met veel goesting om de dienst wonen, vergunningen en lokale economie te helpen uitbouwen:

 • Samen met de clusterverantwoordelijke ‘wonen en werken’ (die ook omgevingsambtenaar is) ondersteun je de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van een strategisch en integraal beleid rond milieu, ruimtelijke ordening en lokale economie. Je maakt mee beleidsdoelstellingen en acties eigen aan de dienst wonen, vergunningen en lokale economie op, voert deze uit en evalueert tijdig. Je formuleert adviezen en nieuwe voorstellen naar het beleid toe.
 • Je behandelt en adviseert omgevingsvergunningsaanvragen, -meldingen en -beroepen binnen de wettelijk geldende termijnen. Je organiseert overlegmomenten met diverse externe partners.
 • Je pakt specifieke projecten op een gestructureerde wijze aan. Je staat in voor het opstarten, samenroepen, begeleiden en ondersteunen van projectgroepen (met verschillende kennis en disciplines). Je volgt projecten op en staat mee in voor de uitvoering ervan.
 • Je werkt en voert informatiecampagnes uit en organiseert informatie- en overlegmomenten rond verschillende thema’s (water, grond, afval…). Je staat in voor het opstarten, samenroepen, begeleiden en ondersteunen van werkgroepen en commissies eigen aan functiespecifieke materie.
 • Je voert administratief ondersteunende taken uit. Je maakt beslissingen op voor de bestuursorganen, verzorgt de correspondentie met bevoegde autoriteiten en instanties en stelt verslagen en adviezen op. Je behandelt splitsingsattesten, stedenbouwkundige inlichtingen en verkoopbaarheidsattesten.
 • Je helpt burgers verder met klachten of meldingen.

Wie zoeken we?

Als medewerker van ons lokaal bestuur wil je graag de (interne) klant centraal zetten. Onze waarden komen sterk overeen met wat jij belangrijk vindt. 

 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma en interesse in de beleidsdomeinen. Ervaring in ruimtelijke ordening of milieubeleid is een meerwaarde.
 • Je hebt een vlotte kennis van MS Office O365 en ervaart digitalisering als een noodzakelijke investering in de toekomst.
 • Je voelt je verbonden met de belangen van de organisatie en straalt eigenaarschap uit.
 • Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je eigen werk.
 • Je start vanuit een positieve ingesteldheid, maar durft ook bestaande zaken in vraag te stellen en doet proactief nieuwe voorstellen.
 • Je bent een sterke projectleider en vooral een ‘doener’.
 • Je bent een kei in plannen en organiseren: je houdt rekening met deadlines, kijkt vooruit op lange termijn en kan de juiste prioriteiten leggen.
 • Je bouwt een netwerk uit van contacten die ertoe bijdragen je doelstellingen te realiseren en werkt regelmatig met collega’s samen voor specifieke problemen.

Met wie werk je samen?

Als rechterhand van de clusterverantwoordelijke ‘wonen en werken’ werk je samen met een administratief deskundige in het team wonen, vergunningen en lokale economie. Binnen het schepencollege zijn de burgemeester en de schepen bevoegd voor milieu en lokale economie je belangrijkste aanspreekpunten.

Wat bieden wij?

Je komt terecht in een kleinschalige organisatie, waar vertrouwen en een open en eerlijke communicatie belangrijk zijn. We willen medewerkers de ruimte geven om te groeien en te blijven leren.

Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur.

Je geniet van de voordelen van een tewerkstelling in de openbare sector:

 • Verloning volgens het barema B1-B3 (min. € 2.509,94 – max. € 4.229,18), relevante ervaring wordt in aanmerking genomen voor zowel de geldelijke als de schaalanciënniteit.
 • Maaltijdcheques met een waarde van € 6,30 per gewerkte dag.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Een 2de pensioenpijler (= pensioensparen) van 3 % van het brutojaarloon.
 • Een flexibel uurrooster, voor een optimale balans werk-privé.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen volgens leeftijd).
 • Diverse voordelen via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen.
 • Een aangename, moderne werkomgeving waarin iedereen gelijk behandeld wordt.

Hoe verloopt de selectieprocedure?

Stel je uiterlijk 1 maart via mail kandidaat.

Een geldige kandidatuur bevat:

 • jouw cv
 • een motivatiebrief
 • een uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud)
 • een kopie van jouw diploma

Meer informatie over de procedure of de functie? Neem dan contact op met Henny Vandenweghe via henny.vandenweghe@ledegem.be. 

solliciteer nu