Vacatures > Diensthoofd Patrimonium

Diensthoofd Patrimonium

Lokaal Bestuur Schoten
Lokaal Bestuur Schoten Schoten

Het lokaal bestuur van Schoten is op zoek naar een diensthoofd patrimonium. Binnen deze functie heb je de algemene leiding en de eindverantwoordelijkheid over de goede werking van de dienst patrimonium. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van alle gebouwen van het lokaal bestuur en dit vanaf ontwerp, over uitvoering en toezicht tot onderhoud.

Doel van de functie
Je hebt de algemene leiding en de eindverantwoordelijkheid over de goede werking van de dienst patrimonium en bent verantwoordelijk voor het beheer van alle gebouwen van het lokaal bestuur en dit vanaf ontwerp, over uitvoering en toezicht tot onderhoud.

Taken
1.       Als leidinggevende neem je de algemene leiding van de dienst patrimonium op jouw. Je geeft richting aan de manier waarop taken worden uitgevoerd zodat de vooropgestelde timing en kwaliteit van de dienstverlening geborgd is.

Mogelijke taken:

–          Je organiseert de eigen dienst, coördineert en volgt alle taken op.

–          Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen de dienst (werkverdeling, verlofregeling, overurenregistratie, enz.).

–          Je ondersteunt en geeft advies aan de medewerkers op de dienst patrimonium bij de uitwerking van hun opdrachten en je houdt toezicht op de kwantiteit en kwaliteit van het werk.

–          Je beheert de aan de dienst toevertrouwde budgetten.

–          Je draagt zorg voor een optimale interne en externe communicatie- en informatievoorziening.

–          Je voert functionerings-en evaluatiegesprekken met de medewerkers.

2.       Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de opstart en coördinatie van diverse projecten binnen de dienst patrimonium. Je bewaakt de planning en de voortgang om te verzekeren dat projecten afgehandeld worden binnen de vooropgestelde timing. 

Mogelijke taken:

–          Je werkt projecten uit en bewaakt de planning en voortgang.

–          Je staat in voor de uitwerking en opvolging van een gebouwenbeheersysteem met inbegrip van het gehuurde en verhuurde onroerend patrimonium van het OCMW, inclusief uitrusting/inboedel.

–          Je bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde diensten.

–          Je leidt coördinatievergaderingen met ontwerpers en nutsmaatschappijen.

–          Je coördineert jaaractieplannen en veiligheidsverslagen ter ondersteuning van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

–          Je levert (nieuwe) projecten aan en werkt deze uit met aandacht voor duurzame grondstoffen en bouwmaterialen, duurzame technieken met oog op energiemanagement.

–          Je verzorgt de briefwisseling met betrekking tot deze projecten.

–          Je staat in voor het nazicht van de nieuwe ontwerpen opgesteld door ontwerpers van een extern studiebureau.

–          Je ondersteunt bij dringende patrimoniumproblemen.

–          Je doet aan periodieke rapportering.

–          Je onderhoudt rechtstreekse contacten met vertegenwoordigers en leveranciers.

3.       Als controleorgaan bewaak je of de opdrachten binnen jouw dienst uitgevoerd worden binnen het wettelijk kader. Dit om te verzekeren dat alle activiteiten binnen jouw dienst verlopen op correcte en legale wijze. 

Mogelijke taken:

–          Je volgt de wetgeving rond overheidsopdrachten met betrekking tot patrimonium nauwgezet op

–          Je staat in voor de opmaak van de lastenboeken volgens de juiste procedures voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

–          Je controleert of de uitvoering volgens juiste procedures gebeurt.

–          Je controleert of wetten, reglementeringen en vergunningen nageleefd worden met betrekking tot de dienst patrimonium.

–          Je volgt de specifieke wetgeving en evoluties op die relevant zijn voor jouw vakgebied.

4.       Als budgetbeheerder bewaak je de budgetten binnen jouw dienst om te zorgen dat alle opdrachten en projecten binnen de budgettair voorziene ruimte worden afgehandeld.

Mogelijke taken:

–          Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de aan de dienst toevertrouwde budgetten.

–          Je maakt begrotingsvoorstellen op en controleert beschikbare kredieten voor het budget van de dienst patrimonium.

–          Je doet nazicht en voert controles uit op de facturatie.

 

5.       Als beleidsmedewerker verstrek je advies binnen de organisatie. Je zorgt dat het beleid op de hoogte is van ontwikkelingen die betrekking hebben op jouw dienst en je formuleert beleidsadviezen met betrekking tot patrimonium.

Mogelijke taken:

–          Je verstrekt advies aan de beleidsmanager, het schepencollege, de bevoegde schepenen en andere diensten.

–          Je anticipeert op maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en je zet deze om in beleidsadvisering aan het bestuur.

–          Je bent mede verantwoordelijk binnen de gemeente en het OCMW inzake energieverbruik, de realisatie van de klimaatdoelstellingen, en het duurzaamheidsbeleid.

–          Je leidt en coördineert dienst overschrijdende vergaderingen betreffende het patrimonium.

–          Je neemt deel aan diensthoofdenvergadering.

6.       Als expert werk je steeds aan je eigen ontwikkeling en expertise. Je hebt een interne ‘drive’ voor je vak en je zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in dit domein.

Mogelijke taken:

–          Je volgt opleidingen, leest boeken of je informeert je over topics in je eigen domein. Ook op het vlak van energiemanagement en duurzame materialen en technieken.

–          Je bent nieuwsgierig over hoe het bij andere organisaties loopt en je gaat hier ook op zoek naar andere best practices. Hierbij durf je ook best op zoek gaan naar voorbeelden buiten de openbare sector.

–          Je stelt jezelf in vraag en je vraagt ook naar feedback.

 

Via onze website kan je meer informatie over de functie inhoud, voorwaarden en selectieprocedure terugvinden.

https://www.schoten.be/vacature-diensthoofd-patrimonium

Hopelijk tot binnenkort!

solliciteer nu