Vacatures > Expert Ontwikkeling en Vastgoed (A4)

Expert Ontwikkeling en Vastgoed (A4)

POM Vlaams-Brabant
POM Vlaams-Brabant

De POM Vlaams-Brabant is op zoek naar een ‘Expert Ontwikkeling-Vastgoed’ die de volgende zaken combineert, enerzijds zich bezig houdt met het sturend opvolgen van de bedrijventerreinontwikkelingstrajecten en anderzijds het aanleveren van specifieke bouwkundige en vastgoed gerelateerde knowhow in de ontwikkelingstrajecten.

Taken:
De functie omvat volgende niet-limitatieve lijst van taken:

 • detecteren en initiëren bedrijventerrein-ontwikkelingsprojecten;
 • onderzoek ontwikkelingsscenario’s en het maken van projectplannen;
 • coördinerende insteek om de diverse ontwikkelingstrajecten in goede banen te leiden;
 • managen van ontwikkelingsinitiatieven van A tot Z, van planningsfase tot en met afwerking en/of verkoop van project, steevast met passende aandacht tijdens de
 • ontwikkelingsfase voor het aspect nazorg/beheer achteraf;
 • aansturing en/of begeleiding van de verschillende projectmanagers in het kader van de verschillende bedrijventerrein-ontwikkelingstrajecten;
 • aanleveren van specifieke bouwkundige en vastgoed gerelateerde knowhow in de projecten;
 • opvolgen van de mogelijkheden tot subsidiëring op Vlaams & Europees niveau;
 • benaarstigen van financiële haalbaarheid en kwaliteit van de resp. vastgoedprojecten (architectuur, materialengebruik, omgevingsaanleg, infrastructuur en voorzieningen.).

Vereisten

 • diplomavoorwaarde van ingenieur of master met vastgoedopleiding of ruimtelijke planning;
 • minstens 4 jaren relevante ervaring.

Aanbod

 • contractuele tewerkstelling niveau A4, met valorisatie van de relevant bevonden anciënniteit;
 • maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering;
 • boeiende contractuele functie met verantwoordelijkheid.

Wervingsprocedure aanwerving

 • na een screening van de cv’s op diplomavereisten en specifieke aanwervingsvoorwaarden, wordt het recht voorbehouden om het aantal kandidaten voor de functie te herleiden tot maximum tien;
 • de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef (50 punten). Via open vragen worden de basisvaardigheden voor de functies geëvalueerd.
 • kandidaten die minstens 50 % behalen voor de schriftelijke proef gaan door naar de mondelinge proef (50 punten), bestaande uit een interview waarin nagegaan wordt of het profiel van de kandidaat overeenstemt met de specifieke vereisten van de functie;
 • streefdatum aanwerving : zo spoedig mogelijk;
 • er wordt een wervingsprocedure aangelegd conform de rechtspositieregeling voor kandidaten die minstens 60 % behaalden in de totaliteit van de proef. 

Solliciteren
Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, stuur dan je motivatiebrief met het verplicht sollicitatieformulier en een kopie van je diplomauiterlijk op 06/11/2022 naar info@pomvlaamsbrabant.be of via aangetekende brief (postdatum geldt als bewijs) naar POM Vlaams-Brabant, Liesbet Pauwels, p/a Provincieplein 1 te 3010 Leuven.
Het verplicht sollicitatieformulier vind je op de website www.pomvlaamsbrabant.be.
Het schriftelijk examen zal plaatsvinden op woensdag, 9 november 2022 in de voormiddag. De datum voor het mondelinge examen zal later worden meegedeeld. 

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met :
Liesbet Pauwels, algemeen directeur – +32 16 26 71 93 of liesbet.pauwels@pomvlaamsbrabant.be

Klik hier om vervolgens het sollicitatieformulier te downloaden.

solliciteer nu