Vacatures > Projectcoördinator Ijzer- en Handzamevallei

Projectcoördinator Ijzer- en Handzamevallei

Provincie West-Vlaanderen
Diksmuide

Over ons

Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Strategie en Ontwikkeling, sectie Stakeholder en Netwerkmanagement. Je standplaats is het Streekhuis Esenkasteel (Woumenweg 100, 8600 Diksmuide) waar je deel wordt van het regioteam Westhoek.

Je krijgt voldoende vrijheid om zelf richting te geven aan de koers van het project. Maar je staat er niet alleen voor, je kan rekenen op nauwe samenwerking met en ondersteuning van je teamgenoten en jouw regiocoördinator.

Om tot uitvoering van de concrete doelstellingen van het project te komen, hanteren we een combinatie van on-desk werken, overleg en veldwerk. Je geniet van een flexibel, hybride werkregime, maw een combinatie van werken op je standplaats en telewerk (thuiswerk en op het terrein).

Je rapporteert aan de regiocoördinator Westhoek

Over de functie

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het Strategisch Project IJzer- en Handzamevallei, klimaatbuffer voor de Westhoek:

 • Je staat in voor het dagelijkse management en de verantwoording naar de subsidiërende overheid
 • Je geeft vorm aan een logische en efficiënte processtructuur en projectarchitectuur, waarbij de partners van de gebiedscoalitie vertegenwoordigd zijn en een effectieve rol opnemen in het project
 • Je geeft samen met de gebiedscoalitie mee vorm aan een concreet projectplan met focus op de drie projectzones
 • Je zoekt draagvlak voor de specifieke projectonderdelen en onderneemt de nodige stappen naar uitvoering ervan
 • Je bewaakt en bewaart het overzicht van het puzzelwerk van bestaande én nieuwe plannen en projecten. Dit vergt strategisch inzicht in combinatie met een pragmatische kijk. De coördinator bewaakt en stuurt het samenvloeien van plannen en concrete acties.
 • Je budgetteert het projectplan en haar deelprojecten en zoekt indien nodig extra middelen voor de uitvoering ervan
 • Je zorgt ervoor dat het partnerschap de vooropgestelde doelstellingen haalt
 • Je faciliteert als procesbegeleider het samenspel tussen zowel publieke als private actoren
 • Je werkt op een enthousiasmerende en oplossingsgerichte manier samen met mensen en met diverse actoren

Je profiel

Je beschikt wanneer je in dienst treedt over een masterdiploma en over een rijbewijs B.

Vaktechnische competenties:

 • Goede communicatievaardigheden
 • Goede kennis van de maatschappelijke context en evolutie op het werkterrein
 • Kennis van projectmanagement
 • Basisinzicht in de structuur en werking van het provinciebestuur, lokale besturen en relevante Vlaamse overheidsinstanties
 • Basiskennis van ruimtelijke planningsprocessen, en de plaats van openruimtefuncties binnen de ruimtelijke ordening (landbouw, natuur, recreatie, watervoorziening, ..)
 • Affiniteit met het zoeken naar antwoorden op de klimaatverandering
 • Affiniteit met het gebied, de regio en de landbouwsector
 • Kennis van GIS strekt tot aanbeveling

Ons aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van projectcoördinator – adjunct-adviseur (salarisschaal A1-A3) gaat van 38.040,85 euro tot 59.194,00 euro (salarisschaal A1, index inbegrepen).

Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Verloop van de procedure

1. Algemene Preselectie (maandag 4 oktober):

Indien er op de uiterste inschrijvingsdatum meer dan 10 geldige kandidaatstellingen zijn zal er een preselectie plaatsvinden. Meer informatie hierover kan je in de bijlage vinden.

2. Eliminerend Assessment (maandag 11 oktober):

Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes.

Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het eliminerend assessment.

3. Mondeling gedeelte (donderdag 14 oktober):

Het mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

Hoe solliciteren

U kan zich enkel geldig inschrijven voor deze selectie tot en met 26 september 2021 via de link die vermeld staat bij de vacature.

Meer weten

Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan zeker deel aan het informatiemoment op 21 september om 15u via teams. Hiervoor stuur je gewoon een mail naar vacatures@west-vlaanderen.be en wij bezorgen jou de link voor de vergadering.

Indien meer inhoudelijke info gewenst, contacteer Tim Denutte, tim.denutte@west-vlaanderen.be, 0499/565921.

Bijkomende inlichtingen over de procedure kunt u bekomen bij mevrouw Susanne Wiesinger, sectiehoofd Werving en Selectie – dienst Personeel & HRM (tel. 050 40 34 11, e-mail: vacatures@west-vlaanderen.be).

Uitgebreide informatie over de algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op http://www.westvlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx. U vindt daar tevens meer informatie over de extra legale voordelen.

Data selectiestappen:

 • Onder voorbehoud van het aantal inschrijvingen: preselectie op maandag 4 oktober in Brugge
 • Eliminerend assessment op maandag 11 oktober in Brugge
 • Mondeling gedeelte op donderdag 14 oktober in Brugge
solliciteer nu