Vacatures > Adviseur ruimtelijke planning

Adviseur ruimtelijke planning

Provincie Antwerpen
Antwerpen

De vacature in het kort:

We zoeken voor het Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (DREM) – Dienst Ruimtelijk Planning, een adviseur ruimtelijke planning. Je zal werken op volgend adres: Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen. We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan.

Mag het iets langer?

Dat kan! Als ruimtelijk planner kom je in een dynamisch team terecht. De dienst Ruimtelijke Planning wil een vernieuwd ruimtelijk beleid uitzetten. We werken elk project op maat uit, met als doel op het terrein zaken te realiseren. We experimenteren met mogelijkheden die de nieuwe wetgeving ons biedt en werken hiervoor samen met publieke en private partners.

Wil je nog meer weten?

Als ruimtelijk planner werkt je mee aan het vormgeven van het provinciaal ruimtelijk beleid:

 • Je werkt mee aan het opmaken van ons Provinciaal Beleidsplan Ruimte en aan de beleidskaders om onze visie vorm te geven;
 • Je zoekt mee naar een gedragen actieplan door je oor te luisteren te leggen bij private en publieke partners;
 • je zet ruimtelijke projecten uit; je voert overleg hierover met gemeentebesturen, met de Vlaamse overheid of andere partners;
 • Je bent verantwoordelijk om een project uit te voeren en vorm te geven in ruimtelijke uitvoeringsplannen of via andere acties;
 • Je bent een aanspreekpunt voor lokale besturen en adviseert lokale besturen vanuit je provinciale expertise en je beoordeelt de gemeentelijke ruimtelijke acties.

Nog steeds geïnteresseerd?

Geweldig! Beantwoord je dan ook aan de volgende criteria?

Je beschikt over een masterdiploma (bij voorkeur in de ruimtelijke ordening).

Als adviseur ruimtelijke planning beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • klantgerichtheid: je onderzoekt actief de noden van klanten en onderneemt acties om de dienstverlening naar klanten te optimaliseren
 • resultaatsgerichtheid: je formuleert uitdagende maar haalbare doelstellingen en zet je ten volle in om deze te bereiken
 • zin voor kwaliteit: je gaat actief op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van je werk te verbeteren
 • veranderingsbereidheid: je detecteert, formuleert en communiceert de gewenste verandering
 • samenwerken: je creëert gedragen samenwerkingsverbanden met en tussen andere entiteiten
 • netwerken: je bouwt een invloedrijk, professioneel netwerk uit over de grenzen van de eigen afdeling/entiteit (allianties, coalities)
 • organisatiesensitiviteit: je getuigt van realiteitszin bij het ondernemen van acties die verscheidene entiteiten aanbelangen
 • flexibel gedrag: je past je gedrag doelgericht aan om de gestelde objectieven beter (sneller, efficiënter) te kunnen bereiken
 • plannen en organiseren: je plant en organiseert grote en moeilijke taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en die eventueel concrete repercussies hebben voor anderen

 Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • je hebt kennis van ruimtelijke planning en je kan (complexe) planningsprocessen begeleiden
 • je hebt kennis van decreten, uitvoeringsbesluiten, omkaderende beleidsdocumenten en methodieken in verband met de ruimtelijke ordening (omgeving) in het algemeen en de ruimtelijke planning in het bijzonder
 • je hebt een basiskennis van de wetgeving van aangrenzende beleidsdomeinen (natuur, water, …)
 • je bent leergierig en gemotiveerd om mee te werken aan het vormgeven en uitrollen van het provinciale ruimtelijk beleid

Jouw inzicht in onderstaande materie vormt zeker een pluspunt:

 • inzicht in het werkveld
 • inzicht in beleidsstructuren en organisatiewerking van besturen en hun administraties
 • inzicht in de werking van vastgoed

Idealiter beschik je ook over een rijbewijs B.  Zo kan je de jouw toegewezen projectgebieden of regio bezoeken.

Dan zal dit je zeker overtuigen…

Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.170,07 – € 4.932,83.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto en netto maandsalaris.

Met extralegale voordelen:

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

Waar wacht je nog op?

Je bent duidelijk geïnteresseerd. Top! Dan moet je er voor gaan. Je kandidaat stellen doe je zo:

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Ga naar Jobs, selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met 28 maart 2021.

De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen: cv-screening, thuisopdracht, competentiegericht interview (datum onder voorbehoud: 21 april 2021) en een eindselectie. Meer informatie over deze onderdelen kan je terugvinden op onze website via deze link.

solliciteer nu