Vacatures > Diensthoofd ruimtelijke planning

Diensthoofd ruimtelijke planning

provincie Antwerpen
Provincie Antwerpen Antwerpen

De vacature in het kort
We zoeken een diensthoofd voor de dienst Ruimtelijke Planning binnen het departement Ruimte Erfgoed Mobiliteit in Antwerpen.

Als diensthoofd ben je samen met je team verantwoordelijk voor de visievorming rond ons provinciaal ruimtelijke beleid en voor het uitvoeren ervan. Het eerste gebeurt binnen de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Daarnaast help je mee aan de operationaliseren/realiseren van het provinciaal ruimtelijke beleid op het terrein. Dat kan via de opmaak van provinciale uitvoeringsplannen, maar evenzeer via ontwerpend onderzoek of via het coördineren van projecten. De ondersteuning van gemeentebesturen bij hun taken rond ruimtelijke planning is een derde pilaar van ons beleid. Bij dit alles streven we ernaar iedereen die betrokken is met ons ruimtelijke beleid correct te informeren en te betrekken via doordacht communicatie en participatie.

De vacature in het lang

Visie vormen

Op dit ogenblik werken we aan een nieuw ruimtelijk beleidsplan voor onze provincie. In de visie geef je, samen met de deputatie en je dienst, mee vorm aan een grondslag voor ons ruimtelijk beleid. Op basis van de beleidskaders help je mee de keuze maken voor welk provinciaal ruimtelijk beleid we willen staan en hoe we dit zullen uitvoeren.

Het formuleren van beleidsvoorstellen zit in je bloed. Je weet steeds je nieuwe voorstellen af te stemmen op de visie van het beleid.

Operationaliseren

Het operationaliseren van het vernieuwde ruimtelijk beleid zal een belangrijke uitdaging voor je worden.

Voor de juiste uitvoering van het provinciaal ruimtelijk beleid zul jij mee het juiste instrumentarium moeten kiezen. Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) vormt één van de mogelijke instrumenten.

Maar operationalisering van het provinciaal ruimtelijk beleid kan ook via de opmaak van ruimtelijke visies. Hierbij wordt ingezoomd op specifieke gebieden, waar (aan de hand van ontwerpend onderzoek) een visie op maat van de omgeving of van een specifieke doelgroep wordt uitgewerkt. Via je kennis en je netwerk speur je mee naar gebieden waarin, en stakeholders waarmee, je onze visie mee vorm kan geven.

Om bepaalde ruimtelijke projecten te kunnen realiseren, is soms ook doorgedreven coördinatie noodzakelijk. Waar nodig kan de Dienst Ruimtelijke Planning bovenlokale projecten coördineren en ruimtelijke acties op touw zetten. Hiervoor gaan we partnerschappen aan met diverse partners en is het doel om onze visie daadwerkelijk te gaan realiseren op het terrein.

Samenwerken met andere interne diensten vind je een evidentie.

De keuze van al deze acties wordt jaarlijks opgenomen in het jaarprogramma ruimtelijke planning. Je bent de verantwoordelijke voor de opmaak, de uitvoering en de monitoring van dit operationaliseringsprogramma voor ons ruimtelijk beleid.

Ondersteunen

Je zet de lijnen uit voor het ondersteunen van lokale besturen en het faciliteren van hun ruimtelijk beleid. Niet alleen neem je hier onze bevoegdheid om te adviseren op, je wil ook de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijk beleid mee helpen omhoog te tillen. Daarnaast zie je ook brood in het opzetten van partnerschapen met gemeenten. Hierbij focus je op de impact en doorwerking van het provinciaal beleid op het gemeentelijk beleid.

Communiceren en participeren

Je zorgt ervoor dat onze ruimtelijke werking uitgedragen wordt: je doet dit zowel naar een breed publiek als naar je collega’s in je vakgebied. Waar nodig, zet je uitgekiende participatietrajecten op om input te krijgen voor je ruimtelijke keuzes en om je maatschappelijk draagvlak te vergroten.

Nog steeds geïnteresseerd?
Geweldig! Dit verwachten we van jou:

 • Je beschikt over minstens 4 jaar relevante werkervaring inclusief een aantoonbare ervaring in het begeleiden van complexe processen.
 • Voor deze vacature is een diploma op niveau van master vereist.
 • Leidinggevende ervaring is een pluspunt. Je wil een leidinggevende worden die graag begeleidt maar even graag loslaat zodra je voelt dat je medewerkers er klaar voor zijn. Hen zien groeien geeft jou bakken vol energie.
 • Met je sociale vaardigheden onderhoud je contacten en bouw je een netwerk uit waar je hele organisatie de vruchten van kan plukken.
 • Je weet om te gaan met politieke besluitvorming.
 • Je krijgt er energie van om te bouwen aan een visie rond ruimtelijk beleid. Hierbij hou je te allen tijde rekening met gevoeligheden binnen en buiten onze organisatie. Het formuleren van nieuwe beleidsvoorstellen zit in je bloed.
 • Je streeft steeds naar optimale samenwerkingsverbanden.
 • Jij gaat voluit voor concrete doelen. Je verliest ze niet uit het oog en zoekt altijd de weg om er te geraken.
 • Je hebt zicht op de stakeholders die bij het ruimtelijk beleid betrokken zijn.
 • Ten slotte heb je zeer goede kennis van de beleidsthema’s en van de relevanteDit zal je zeker overtuigen…
  Je start in salarisschaal A5a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 4.120,37 – € 6.456,21 Na 9 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal A5b: € 5.397,10 – € 7.051,05 Alle voorafgaande prestaties worden meegeteld voor anciënniteit, indien ze bewezen kunnen worden.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto en netto maandsalaris.

Met extralegale voordelen:

gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
maaltijdcheques van 8 EUR
gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
fietsvergoeding
36 dagen jaarlijkse vakantie
extra legaal pensioen voor contractuele functies
aanvullende ziekteverzekering
diverse opleidingsmogelijkheden
gsm en laptop
personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
glijdende werkuren

Waar wacht je nog op?
Solliciteer nog t/m 18 september 2022 via de solliciteer knop. Overtuig ons met een krachtige motivatiebrief waarom deze job jou op het lijf geschreven is.

De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen: cv-screening, thuisopdracht (deze ontvang je 22 september in je mailbox), competentiegericht interview (5 oktober 2022), een assessment en een eindselectie. Meer informatie over deze onderdelen kan je terugvinden op onze website via deze link.

Praktisch
We bieden je een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan
Je zal voornamelijk werken in het provinciehuis
Voor meer info over de inhoud van de functie kan je terecht bij: Wim Lux (03 240 56 63 of wim.lux@provincieantwerpen.be) Voor meer info over de selectieprocedure, de verloning en de extralegale voordelen kan je terecht bij Stien Vantomme, consulent werving & selectie (03 240 64 22 of stien.vantomme@provincieantwerpen.be)

solliciteer nu