Vacatures > Ruimtelijk planner

Ruimtelijk planner

provincie Vlaams-Brabant
Leuven

We zoeken iemand die:

• begaan is met onze toekomst, en een sterke interesse en/of ervaring heeft in ruimtelijk beleid
• complexe ruimtelijke thema’s en uitdagingen kan verwerken tot een coherente visie, en dit vanuit het provinciale perspectief
• graag organisatorisch bezig is en een project op poten weet te zetten, in samenwerking met zowel interne als externe partners
• brede uitdagingen en ambities kan vertalen naar concrete projecten of acties

Wat verwachten we van jou?

De verschillende taken van een planoloog bij de dienst ruimtelijke planning zijn terug te brengen tot 4 kerntaken:
• uittekenen van het ruimtelijk beleid: naast het uittekenen van het toekomstig ruimtelijk beleid voor de ganse provincie, zetten we in op beleidsmatige acties rond specifieke gebieden of thema’s. Op basis van onderzoek, pilootcases of aan de hand van ontwerpend onderzoek werk je mee een beleidsvisie uit op maat van een thema, een omgeving of een specifieke doelgroep.
• uitvoeren van het ruimtelijk beleid: als projectleider werk je projecten en processen uit op maat van een gebied, van een thema of voor een doelgroep uit. We leggen we een belangrijke focus op de haalbaarheid en realiseerbaarheid. Hierbij zoeken we ook naar de juiste instrument(en) om implementatie mogelijk te maken: een PRUP, een verordening, een masterplan, ….
• adviseren en begeleiden van ruimtelijke initiatieven van gemeenten, andere provincies en het Vlaams gewest: in onze advisering bekijken we de processen vanuit de impact op en in functie van de doorwerking van het provinciaal beleid alsook vanuit specifiek opgebouwde expertise.
• samenwerking en participatie: het ruimtelijk beleid van de toekomst kan enkel gerealiseerd worden door samenwerking en overleg. We zetten hierbij in op zowel interne als externe samenwerkingen en participatie afgestemd op een project en haar stakeholders.
Op welk van deze kerntaken de klemtoon voor de nieuwe medewerker zal komen te liggen, wordt in overleg bepaald na indiensttreding.

Welk profiel heb je?

• Je hebt een master diploma.
• Een diploma ‘stedenbouw en ruimtelijke planning’ is een pluspunt.
• Daarnaast beschik je over volgende algemene competenties:
o Je bent in staat om op basis van een grondige analyse van alle relevante aspecten, standpunten in te nemen en de consequenties daarvan in te zien.
o Je kan anderen overtuigen op basis van goed onderbouwde argumenten en door overleg aan te gaan.
o Je hebt een duidelijke visie op ruimtelijke planning en kan deze vertalen in de praktijk.
o Je bent in staat eigen toekomstgerichte ideeën uit te werken en deze in een bredere context en in een ruimer langetermijnperspectief te plaatsen, rekening houdend met standpunten van verschillende actoren en stakeholders.
o Je kan zonder probleem de toegewezen projecten organiseren m.b.t. de benodigde acties, tijd en middelen.
o Je kan met alternatieve ideeën en creatieve oplossingen voor de dag komen.
o Je bent een gemotiveerde teamspeler en kan in groep werken.
o Je bent in staat om initiatieven te nemen om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen.
o Je kan je ontwikkelen binnen de eigen functie en je werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van je taken.
• Wij verwachten van alle medewerkers dat ze klantgericht, betrouwbaar, betrokken en doelmatig zijn.

In ruil bieden wij:

• Een voltijds vervangingscontract.
• Een bruto maandwedde tussen € 3107,98 (geen relevante werkervaring) en € 4480,61 (met 20 jaar relevante werkervaring).
Voor de loonberekening nemen we werkervaring bij de overheid volledig over en relevante beroepservaring uit de privésector voor maximaal 20 jaar.
• Maaltijdcheques van 6,5 euro per dag.
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding. Je standplaats is het provinciehuis te Leuven.
• Een gratis hospitalisatieverzekering.
• 35 vakantiedagen voor een voltijdse functie (op jaarbasis) en glijdende werkuren.
• Opname in een contractuele en statutaire wervingsreserve, waaruit geput kan worden voor gelijkaardige functies.
• Fijne collega’s.
• Afwisselend en interessant werk in een aangename sfeer.

Hoe solliciteer je?

Spreekt deze functie jou aan en voldoe je aan het profiel?

Verstuur dan ten laatste op 9 december 2019 jouw kandidatuur én een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (let op: na registratie van je profiel moet je opnieuw inloggen om ook te kunnen solliciteren). Als alles goed verloopt, ontvang je zowel een bevestiging van de registratie als van jouw sollicitatie.

Ten laatste 18 december zal je een schriftelijke thuisopdracht toegestuurd krijgen waarin we polsen naar je visie rond en kennis van ruimtelijk beleid. Deze opdracht dien je in te leveren uiterlijk op 10 januari 2020. De mondelinge proef zal plaatsvinden op 21 januari 2020 (of onder voorbehoud 24 januari 2020). Tijdens deze proef krijg je de kans om via een presentatie de opdracht toe te lichten alsook je kandidatuur te verdedigen.

Wij discrimineren niet:

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of handicap.

Nog vragen?

•Over de selectieprocedure:
Ilse Sterken, 016 26 77 62, vacatures@vlaamsbrabant.be

•Over de jobinhoud:
Katrien Putzeys, diensthoofd ruimtelijke planning, 016 26 75 06, katrien.putzeys@vlaamsbrabant.be

solliciteer nu