Vacatures > Consulent groenbeheer

Consulent groenbeheer

Stad Antwerpen
Stad Antwerpen Antwerpen

Antwerpenaren houden van het groen in hun stad. Daarom zoeken ze een consulent groenbeheer die de kwaliteit bewaakt bij de aanleg van parken, groenzones en onthardingsprojecten. Zorg jij er mee voor dat het groen in de stad duurzaam, klimaatbestendig en onderhoudsvriendelijk wordt ontworpen, aangelegd en beheerd?

Wat doe je?

  • Je werkt mee aan grote stadsprojecten van (her)aanleg. Je bewaakt er de kwaliteit en beheerbaarheid van de publieke ruimte op het vlak van groen en netheid (onkruidbeheersing, veegvuil en zwerfafval).  Enkele voorbeelden: Scheldekaaien, de Ringparken, nieuwe stadswijken zoals Nieuw-Zuid, de Slachthuissite …
  • Je zetelt in projectgroepen en overlegorganen (zoals het Coördinatieoverleg Openbaar Domein) waar je een adviserende rol opneemt:Je werkt samen met studiebureaus, ontwerpers, ingenieurs, projectleiders, technici en besturen.
  • Je focust op de intrinsieke kwaliteit en realiseerbaarheid van ontwerpen, de optimalisatie van technische uitvoeringen, en de beheerbaarheid na realisatie.
  • Je maakt voorcalculaties voor projecten en realisaties, wat betreft ontwerp, aanleg en beheer.
  • Je ondersteunt de opmaak van en levert input voor beplantingsplannen en groentechnische bestekken bij grote projecten of raamovereenkomsten. Je treedt op als projectleider voor kleinere groenprojecten.
  • Je bouwt je expertise verder uit in alle groendomeinen met aandacht voor een duurzame en klimaatrobuuste groene stad.
  • Je draagt je groenexpertise uit naar partners: districten, stadsdiensten, burgers, verenigingen… Je geeft adviezen, ondersteunt projecten, geeft toelichtingen ….
  • Je onderhoudt professionele contacten met de sector, belangengroepen en besturen.
  • Je vervangt je leidinggevende en collega-groenadviseurs bij afwezigheid

Interesse in deze vacature?

Lees meer op https://www.antwerpen.be/info/6182ada9f64255ebf737c8c6/adviseur-groenbeheer

Solliciteren kan tot 22 november 2021

solliciteer nu