Vacatures > Omgevingsambtenaar Ruimte

Omgevingsambtenaar Ruimte

Stad Brugge
Stad Brugge is een centrumstad met meer dan 1500 medewerkers. Brugge

Omgevingsvergunning & Planologie is een dynamische en jonge dienst met 50 medewerkers die in vier samenwerkende teams zijn ingedeeld: Inlichtingen & Administratie, Digitalisering & Design, Beleid & Ontwerp en Begeleiding & Beoordeling.

Als Omgevingsambtenaar maak je deel uit van het Team Begeleiding & Beoordeling.

Ben je een iemand met een open en progressieve blik op onze omgeving, stedenbouw en ruimtelijke planning? Wens je mee te bouwen aan de stad van de toekomst?

Recent organiseerden we reeds een selectieprocedure maar we ontbreken nog steeds 1 collega!

Om dit mogelijk te maken organiseert Stad Brugge een contractuele aanwervingsprocedure (mét werfreserve) voor Omgevingsambtenaar (Ruimte) bij de clusterentiteit Omgevingsvergunning en Planologie  (salarisschaal A1a-A2a – deadline 25 januari 2021).

 • Je focusgebied bevindt zich binnen het domein van de stedenbouw en ruimtelijke ordening, maar je werkt ook in nauwe interactie met de collega’s GOA leefmilieu.
 • Je behandelt omgevingsaanvragen, stedenbouwkundige attesten en princiepsvragen binnen een projectmatige werkomgeving samen met je collega’s GOA, administratief medewerkers en dossiervoorbereiders.
 • Je doet inhoudelijk nazicht van dossiers en verleent advies vanuit stedenbouwkundig- en omgevingsoogpunt om te komen tot een correcte verslaggeving aan het bestuur en andere stadsdiensten.
 • Je werkt daarnaast ook projectmatig mee aan beleidsvoorbereidende taken (vb. ontwikkeling beleidsplan) en dienst(overschrijdende) projecten (vb. stadsvernieuwingsprojecten).

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Je beschikt over een masterdiploma in de stedenbouw en ruimtelijke planning of in de architectuur.*
 • Je hebt de nodige inhoudelijke en juridische kennis i.v.m. ruimtelijke ordening en monumentenzorg: Codextrein, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvergunningsdecreet, Uitvoeringsbesluiten met betrekking tot VCRO en de omgevingsvergunning.
 • Je hebt noties van de regelgeving en decreten inzake erfgoed en monumentenzorg. Noties VLAREM en milieuwetgeving zijn een meerwaarde.
 • Je hebt kennis van de problematiek en filosofie van monumentenzorg, stadsvernieuwingsbeleid, open ruimtebeleid, structuur- en beleidsplanning, verkeersbeleid, milieubeleid.
 • Specifieke kennis m.b.t. Brugse architectuurvormen en de evolutie van gebouwenpatrimonium is een meerwaarde of maak je je vlot eigen.
 • Je zorgt voor professioneel advies met gebruik van actuele informaticatools.
 • Je neemt vlot initiatief tot (stadsbrede en externe) samenwerking maar organiseert ook zelfstandig jouw eigen werk.
 • Verdere toelichting van de verwachte competenties vind je terug in de functieomschrijving.

*Laatstejaarsscholieren worden ook toegelaten tot de selectieprocedure als ze aan hun kandidatuur een studiebewijs van het lopende jaar toevoegen. Uiterlijk op de datum van hun indiensttreding bezorgen zij vervolgens het gevraagde diploma.

Wat bieden wij jou aan?

Samen met meer dan 1500 collega’s verzorg je de dienstverlening binnen onze centrumstad en zie je dagelijks het resultaat van jouw werk!

 • Een voltijdse contractuele aanstelling met een loon volgens wettelijke barema’s.
 • Bruto maandsalaris op niveau A1a bedraagt 3170,07 euro (geïndexeerd). Daarbovenop wordt anciënniteit uit de openbare sector volledig verrekend.
 • Er wordt een werfreserve aangelegd voor eventuele bijkomende aanwervingen.
 • Een soepele verlofregeling met minimaal 31 verlofdagen voor een fulltime tewerkstelling.
 • Een flexibele arbeidsorganisatie met kansen tot telewerk, aandacht voor de work-life balance, opleiding, loopbaan- en doorgroeimogelijkheden, enz.
 • Een gevarieerd aanbod aan sociale voordelen en personeelsactiviteiten om je collega’s beter te leren kennen.
 • Een eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer en een aanvullende pensioenverzekering.
 • Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.

DEADLINE: 25 januari 2021
Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in. Voeg je cv, motivatiebrief en kopie van het gevraagde diploma (of inschrijvingsbewijs in het laatste studiejaar) toe.

De eerste selectieproef is een thuisopdracht die verstuurd wordt per mail op vrijdag 5 februari 2021 om 9 uur. De deadline voor het indienen van de opdracht is maandag 8 februari 2021 om 10 uur.

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Surf naar www.brugge.be/vacatures voor een gedetailleerde functieomschrijving en het selectieprogramma met de data onder voorbehoud.

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

 

solliciteer nu