Vacatures > Beleidsmedewerker fossielvrije wijken

Beleidsmedewerker fossielvrije wijken

Stad Gent
Gent

De Stad Gent zoekt een denker en doener die wijken richting fossielvrij kan bewegen. Je maakt deel uit van het klimaatteam dat uitvoering geeft aan de Gentse klimaatstrategie en inzet op de omslag naar een koolstofarme stad en dit door het verminderen van het stedelijke energieverbruik, de daling van de stedelijke CO2 uitstoot, het verhogen van het aandeel lokale hernieuwbare energie en het mee ingang doen vinden van de circulaire economie.

Je staat in om (ruimtelijke) strategieën, instrumenten en doorbraakprojecten te realiseren die de omslag naar fossielvrije buurten en wijken vormgeven. Bestaande gebouwen en wijken staan namelijk voor een grote opdracht om stapsgewijs naar fossielvrij te evolueren. Je werkt hiervoor binnen het klimaatteam nauw samen met je collega energiemakelaar (op dit moment ook een openstaande vacature).

Als beleidsmedewerker fossielvrije wijken zorg je voor de omslag naar fossielvrije en duurzame buurten en wijken:

 • Samen met je collega’s ontwerp en realiseer je concrete transitieplannen voor fossielvrije wijken.
 • Technische studies en data vertaal je naar ruimtelijke en architecturale oplossingen.
 • De warmtescenariokaart voor Gent werk je verder uit en vertaal je naar concrete projecten.
 • Je hebt oog voor doorbraakoplossingen in de energietransitie en plaatst hiertegenover een plan van aanpak. Je werkt op concrete doorbraakprojecten voor 2 pilootwijken:
  • Muide-Meulestede en Mariakerke. Samen met interne en externe actoren toets je deze ideeën af en breng je ze tot uitvoering. Als basis van de ervaring uit deze 2 pilootwijken zorg je voor de opschaling van oplossingen naar de andere Gentse wijken. Je ontwikkelt beleidsinstrumenten, ontwikkelingsscenario’s en voert concrete projecten uit die de energietransitie ondersteunen en versnellen.
 • Projecten realiseer je in een gefaseerd implementatieplan: je richt je daarbij op zowel korte, middellange en lange termijn acties en een gedragen verankering van de ‘Roadmap’ in buurten en bij partners.
 • Je werkt samen met je collega’s aan een kader om bepaalde energie-infrastructuur af te bouwen of net te versterken in functie van de Gentse toekomstscenario’s richting klimaatneutraal.
 • Je werkt samen met je collega’s aan een strategie energiegemeenschappen en gaat actief in overleg met verschillende stadsactoren.
 • Bij uitvoering van projecten sta je met beide voeten in een multidisciplinaire omgeving en neem je een actieve voortrekkersrol op. Je werkt hierbij vaak samen met collega’s uit verschillende stadsdiensten en met externe actoren.
 • Je bouwt aan een intern en extern draagvlak om tot een gemeenschappelijke uitvoering te komen van opgebouwde ontwikkelingsscenario’s.
 • Binnen het team speel je een actieve rol in de opbouw en realisatie van Europese subsidiedossiers.

Benieuwd naar meer info? Klik dan hier! 

solliciteer nu