Vacatures > Teamcoach studiebureau bouwprojecten

Teamcoach studiebureau bouwprojecten

Stad Gent
Schitter voor Gent! Gent

De Stad Gent werkt met meer dan 6.000 mensen aan een optimale dienstverlening voor een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad. Heb je zin om je dagelijks in te zetten voor de Gentenaars en je DNA te laten versmelten met dat van de stad? Je komt terecht in een betrokken werkomgeving met aandacht voor je werk-privébalans en een vernieuwende blik op de toekomst.

Teamcoach studiebureau bouwprojecten (m/v/x)

Contractueel – Departement FM – niveau A4a A4b

Dit is dé job voor jou, want:

Je wordt tewerkgesteld in de Dienst FM Welzijn en zal daar de Afdeling Facilitair Projectbureau aansturen.

De dienst bekommert zich om het patrimonium van OCMW Gent met bijkomend de gebouwen van de Stad Gent die onder de noemer Welzijn vallen. Zij ondersteunen vanuit FM de werking van hun klanten zodat deze hun taken naar behoren kunnen uitvoeren, en dit op een manier die past binnen de visie en missie van onze organisatie.

Het Facilitair Projectbureau realiseert bouw- en verbouwprojecten voor de klant. Bij grote projecten  gaat het vooral om het aansturen en controleren van externe uitbesteding (bv externe studiebureaus). Kleinere projecten worden van A tot Z zelf gecoördineerd.

Als afdelingshoofd organiseer je de werking van het team, dat bestaat uit een 6-tal medewerkers.

• Samen met het team bepaal je wie welk project opneemt. Hierbij zorg je ervoor dat de competenties binnen jouw afdeling optimaal worden ingezet.

• Je stuurt de projectleiders aan. Hun voornaamste taken zijn het opmaken van het plan van eisen met de klant, aanstellen van studiebureaus, afstemmen met alle stakeholders, aanstellen van aannemers, de uitvoering van de werken opvolgen, enz. Je staat hen bij als er problemen opduiken. In gebreke stellingen en juridische issues worden steeds met jou afgetoetst.

• Je volgt de planning van de lopende projecten op en stuurt bij waar nodig. Bij grote vertragingen wordt samen met de klant een oplossing uitgewerkt.

• Je waakt over de budgetten en bekijkt ze in detail met de projectleiders, zodat tijdig kan worden tussengekomen wanneer ze overschreden worden. Bij het inplannen van nieuwe projecten schat je de budgettaire impact in.

• Waar nodig spring je bij en neem je zelf opdrachten op, zoals bv. het zorgen voor een voorbereidende studie.

•  Je zet de nodige processen op binnen de afdeling met het oog op een uniforme werking. 

 

Je bent het centraal aanspreekpunt van en vertegenwoordigt het Facilitair Projectbureau.

• Je bewaakt mee de uitvoering van het strategisch beleid (politiek) en rapporteert hierover.

• Je stemt af met andere afdelingshoofden binnen de Dienst FM Welzijn rond algemene planning en prioriteiten. Je neemt hierin de belangen van de afdeling mee. 

• Je overlegt met de collega-afdelingshoofden van de facilitaire projectbureaus van de andere FM klantendiensten, zodat de werking op procesniveau op elkaar wordt afgestemd.

• Eens een project loopt gebeurt alle contact met klanten vanuit het projectbureau. Jij staat rechtstreeks in contact met de klant bij het inplannen van grote nieuwbouwprojecten om te kijken wat kan en wat niet. Je werkt nauw samen met de andere afdelingshoofden. Zo betrek je het afdelingshoofd Bouwtechniek, dat instaat voor het onderhoud van het patrimonium, van bij de start zodat problemen snel en intern kunnen worden rechtgetrokken en projecten warm kunnen worden overgedragen van project- naar beheerfase.

•  Indien nodig fungeer je als backup van de directeur.

 

Als dit jouw job wordt, wat krijg je dan van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijk salaris: startloon van € 4225 bruto (3 jaar anciënniteit);. Dit ligt hoger met relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques en ecocheques
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding
 • Een gratis hospitalisatieverzekering
 • Eindejaarspremie
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen
 • Tweede pensioenpijler
 • Eventueel mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren
 • Plaats tewerkstelling: Oefenpleinstraat 6 te 9050 Gentbrugge
   

Goed! Wat zijn de voorwaarden?

 • een masterdiploma ingenieurswetenschappen – architectuur, masterdiploma architectuur of masterdiploma industriële wetenschappen – bouwkunde;
 • 3 jaar relevante professionele ervaring in een (project)leidinggevende functie in een bouw(technische) omgeving;
 • Meer informatie vind je op jobs.gent.be.

Iets voor jou? Schrijf je uiterlijk in op 29/11/2021. Solliciteer online via http://bit.do/Teamcoachbouwproj_29-11-21_an

solliciteer nu