Vacatures > Oproep samenstelling gemeentelijk commissie ruimtelijke ordening 2019-2025

Oproep samenstelling gemeentelijk commissie ruimtelijke ordening 2019-2025

Stad Leuven
Stadsbestuur Leuven Leuven

Leden voor de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)
De adviesraad geeft het stadsbestuur advies over het ruimtelijk beleid. We stellen de raad opnieuw samen. Heb jij de juiste expertise? Stel je kandidaat als lid ten laatste op 28 oktober 2019.

Wat verwachten we van jou?
Je bent een deskundige ruimtelijk beleid door je opleiding, diploma, specifieke kennis of ervaring.
Je hebt inzicht in de actuele uitdagingen van het ruimtelijk beleid.
Je kent de actuele wetgeving en het beleid over ruimtelijke ordening.
Je bent vertrouwd met wat er leeft in de stad en hebt voeling met de ruimtelijke ontwikkeling van Leuven.
Op basis van de bestuursnota 2019-2025 wil de stad ook specifieke expertise aantrekken. Omdat er belangrijke beleidsplannen en ambitieuze ruimtelijke ontwikkelingen op het programma staan, zoekt de stad naar deskundigheid in deze expertisedomeinen: 

Ruimtelijke planning
Stedenbouw en publieke ruimte
Sociaalruimtelijke planning
Klimaatmitigatie en -adaptatie
Landschap en open ruimte (ook kennis over hydrologie en ecologie)
Mobiliteit
Wonen en huisvesting
Architectuur
Onroerend erfgoed

Engagement
De adviesraad komt elke eerste dinsdag van de maand samen om 20 uur.
De leden krijgen per zitting een vergoeding voor hun prestatie. 

Hoe kandidatuur indienen?
Stuur ten laatste op 28 oktober 2019 een brief met de vermelding ‘Kandidatuur GECORO’ naar:
Stad Leuven – College van burgemeester en schepenen, p/a Afdeling Ruimtelijk en Duurzaamheidsbeleid
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
Je brief bevat met een korte motivatie en cv waaruit je deskundigheid in een of meerdere van de vermelde expertisedomeinen blijkt.

Voor elk van de expertisedomeinen stellen we telkens 1 effectief lid en 1 plaatsvervangend lid aan. Geef aan welke rol je bij voorkeur wil opnemen en hoe je je wil engageren. 

De stad vergelijkt de kandidaturen, maakt een selectie van deskundigen en laat die door de gemeenteraad benoemen.

 

solliciteer nu