Vacatures > Oproep kandidaten Kwaliteitskamer Lommel

Oproep kandidaten Kwaliteitskamer Lommel

Stad Lommel
Lommel

De Kwaliteitskamer Lommel is een onafhankelijke adviescommissie die tot doel heeft om de stad vanuit hun deskundigheid en expertise te adviseren in de voorontwerpfase bij beeldbepalende stedenbouwkundige aanvragen die een belangrijke impact op de omgeving hebben.

Hiervoor zijn wij op zoek naar 3 kandidaten voor een mandaat van 6 jaar. Deze deskundigen hebben minstens 5 jaar ervaring met één of meerdere van de expertisegebieden architectuur, stedenbouw, publieke ruimte, groen en landschappen, beeldkwaliteit, erfgoed, wooncomfort, duurzaamheid, toegankelijkheid en mobiliteit.

De statuten van de kwaliteitskamer waarin de bevoegdheden zijn vervat, alsook het huishoudelijk reglement Lommel waarin de wijze waarop de kwaliteitskamer haar bevoegdheden uitoefent, zijn te bekomen via kwaliteitskamer@lommel.be 

Interesse?
De Kwaliteitskamer komt één keer per maand samen voor een avondvergadering van max 4u. Leden van de Kwaliteitskamer hebben recht op een vergoeding van 150 euro per vergadering die werd bijgewoond.

Geïnteresseerden mogen uiterlijk maandag 15 februari 2021 een motiveringsbrief met CV/portfolio bezorgen waarin kort een visie wordt geschetst op zijn of haar rol in de Kwaliteitskamer. Kandidaturen mogen bezorgd worden via kwaliteitskamer@lommel.be 

solliciteer nu