Vacatures > Verbalisant Ruimtelijke Ordening

Verbalisant Ruimtelijke Ordening

Stad Oostende
Oostende

Stad Oostende organiseert een selectie voor verbalisant Ruimtelijke Ordening bij het departement Ruimte – directie Omgeving
Er wordt een vergelijkende selectieproef georganiseerd voor de functie van verbalisant Ruimtelijke Ordening (B1-B3) in contractueel verband bij het departement Ruimte – directie Omgeving.

Doel van de functie

Instaan voor de technische controle ter plaatse van alle bouwwerken op het grondgebied van de stad Oostende. Vaststellen van bouwovertredingen en een handhavingstraject doorlopen zodoende de goede ruimtelijke ordening zoveel als mogelijk te vrijwaren.  

AANBOD 

Wij bieden een voltijdse (38u/week) arbeidsovereenkomst van 6 maanden aan (verlengbaar naar onbepaalde duur) met een minimum bruto startloon van € 2509,94 tot maximum € 4229,18 per maand. Je beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor 10 jaar in aanmerking genomen voor de toekenning van het loon. Tewerkstelling bij openbare diensten wordt tevens volledig meegenomen voor de geldelijke anciënniteit. Je ontvangt maaltijdcheques, fietspremie, volledige terugbetaling sociaal abonnement, hospitalisatieverzekering, aansluiting bij de sociale dienst met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas, mogelijkheid tot groepsaankopen, we hebben een personeelsrestaurant met een gevarieerd aanbod gezonde maaltijden tegen democratische prijzen. Je krijgt de mogelijkheid tot het volgen van relevante vorming.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

1.     onderdaan zijn van de EU-lidstaten en lidstaten van de Europese Economische Ruimte plus Zwitserland, die op grond van de Belgische wetgeving toegang hebben tot een wettig verblijf in België en een algemeen geldende toegang hebben tot de arbeidsmarkt;

2.     de burgerlijke en politieke rechten bezitten;

3.     van een gedrag zijn dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking wat bewezen wordt door een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan één maand;

4.     houder zijn van het vereiste diploma en getuigschrift behaald in het Nederlands; bij ontstentenis van dergelijk diploma en getuigschrift moet de kennis van het Nederlands vooraf bewezen worden door een examen georganiseerd door SELOR (voorheen Vast Wervingssecretariaat);

5.     houder zijn van een diploma of getuigschrift  : hoger Onderwijs 1 cyclus opleiding architectuur, architect-assistentie, interieurvormgeving, bouw of professionele bachelor toegepaste architectuur, interieurvormgeving, bouw of academische bachelor toegepaste architectuur, interieurvormgeving, bouw;

6.     medisch geschikt bevonden worden door de Arbeidsgeneesheer;

7.     slagen voor de vergelijkende selectieproef

 

Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op het ogenblik van de indiensttreding. Bovendien moet reeds bij het sluiten van de oproep voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld onder de nummers 1, 4 en 5.

 

solliciteer nu