Vacatures > deskundige wonen B1-B2-B3

deskundige wonen B1-B2-B3

Stad Sint-Niklaas
Sint-Niklaas

Er beweegt iets in Sint-Niklaas. De stad groeit, verdicht en vergroent. Ruimtelijke kwaliteit wordt niet alleen bereikt door eigen ruimtelijke projecten, maar des te meer door de dagelijkse werking omtrent diverse ruimtelijke thema’s. 

De stad is regisseur van het woonbeleid. Dit doen we door te voorzien in een divers en betaalbaar woonaanbod, onder andere door leegstaande woningen op te sporen en sociaal wonen te faciliteren. We toetsen de woningkwaliteit aan de Vlaamse wetgeving en zetten in op actieve begeleiding van eigenaars. De stad wil zijn bewoners informeren, adviseren en ondersteunen omdat iedereen recht heeft op een gezonde en klimaatbestendige woning.

Om onze dienstverlening te versterken en verbeteren zijn we op zoek naar twee deskundigen wonen. Wil jij mee aan het stuur zitten van een vooruitstrevend lokaal woonbeleid? Dan zijn we op zoek naar jou!

Momenteel zoeken we 1 deskundige wonen bij de afdeling plannen en ontwikkelen en
1 deskundige wonen bij de dienst vergunnen en toezicht. Bij deze selectieprocedure wordt
1 rangschikking opgemaakt voor alle huidige en toekomstige vacatures als deskundige wonen in de cluster omgeving in volgorde van de behaalde scores.

Wat de job inhoudt
Als deskundige wonen ben je verantwoordelijk voor enerzijds het uitwerken van diverse projecten omtrent de uitvoering van het woonbeleid (functie binnen de afdeling plannen & ontwikkelen) en anderzijds het administratief opvolgen en coördineren van de procedures leegstand, verwaarlozing en ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring (functie binnen vergunnen & toezicht). Je werkt samen met collega’s vergunnen, belastingen, … en met de pand-toezichters die op het terrein de vaststellingen doen en je overlegt actief met de eigenaars/bewoners de mogelijkheden om tot duurzame bewoning in de stad te komen.

 

Wie we zoeken

Op woensdag 22 september 2021 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettige verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België  (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig
 • je slaagt voor de selectieproeven

Laatstejaarsscholieren of -studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum 5 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.

 

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband. Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     
  aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor  maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 2.536,05 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 2.945,19: EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

 

Examenprogramma

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt:

 1. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 2. praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

 

Interesse

Schrijf je in tot en met woensdag 22 september 2021 op www.sint-niklaas.be of mail naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,
E  vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 31 25. 

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?
Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

solliciteer nu