Vacatures > toezichthouder milieu (deskundige vergunnen) B1-B2-B3

toezichthouder milieu (deskundige vergunnen) B1-B2-B3

Stad Sint-Niklaas
Sint-Niklaas

Wat de job inhoudt

Wil je mee een verschil maken op het vlak van milieu ​en omgeving, heb je affiniteit met technische installaties en ga je graag op zoek naar oplossingen? Word dan deskundige vergunnen discipline milieu en draag met jouw proactief en klantgericht toezicht bij aan een aangename en leefbare stad.

Wie we zoeken

Op donderdag 9 juni 2022 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • je slaagt voor de selectieproeven

Opleiding

Kandidaten die bij indiensttreding niet beschikken over een bekwaamheidsbewijs ‘toezichthouder milieuhandhaving’, zullen verplicht deze opleiding binnen de periode van 2 jaar moeten volgen en tot een goed einde brengen om in aanmerking te komen voor een contract van onbepaalde duur. Dit is conform het Vlaams milieuhandhavingsbesluit van 12 december 2008 – hoofdstuk V Toezicht – afdeling I toezicht –  onderafdeling I algemene bepalingen – artikel 13 versie van 17 november 2018.

De opleiding start op 8 september 2022 en loopt tot 1 oktober 2023. Meer info over deze opleiding kan je opvragen op 03 778 31 25 of via vacatures@sint-niklaas.be .

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na het slagen voor de verplichte opleiding en gunstige evaluatie, wordt je een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor relevante ervaring uit de privésector onbeperkt kan meetellen voor de geldelijke anciënniteit
 • minimum maandloon:met
  • 0 jaar anciënniteit: 2.691,33 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 3.125,52: EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Examenprogramma

 • Deel 1 bestaat uit een voorbereidende opdracht (40 punten – 50% vereist) die je toegestuurd krijgt op 17 juni 2022 en moet indienen tegen ten laatste dinsdag 21 juni 2022 12u00 deze opdracht moet je toelichten tijdens het interview.
 • Je ontvangt bij deze opdracht ook persoonlijkheidsvragenlijsten die je invult tegen ten laatste dinsdag 21 juni 2022 – 12u00. (verplicht – niet eliminerend)
 • Het tweede en laatste deel is het interview (60 punten – 50% vereist), dit gaat door op 27, 29 (VM) of 30 (NM) juni 2022 tijdens de kantooruren. (de planning wordt opgemaakt naargelang het aantal kandidaten)

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Interesse?

Schrijf je in tot en met donderdag 9 juni 2022 op https://www.jobsolutions.be/register/11993-62 of geef je inschrijvingsformulier ingevuld af met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief bij de afdeling personeel t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,
vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 31 25.

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?
Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

solliciteer nu