Vacatures > consulent ruimtelijke ordening

consulent ruimtelijke ordening

Stad Turnhout
Stad Turnhout Turnhout

CONSULENT RUIMTELIJKE ORDENING (m/v/x)

Turnhout is een groene en diverse centrumstad met 46 000 inwoners. Bouw ze mee uit tot een sterke stad die de uitdagingen van morgen kan trotseren. Samen maken we Turnhout futureproof.

 

Binnen de dienst Ruimtelijke Ordening van Stad Turnhout werken we aan een kwalitatieve en duurzame leefomgeving voor iedereen. Een belangrijk onderdeel hiervan is mensen in eerste lijn informeren over het ruimtelijk beleid van de stad en verder helpen met hun vragen omtrent ruimtelijke ordening. Verder ben je ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen. 

Je taken 
·    Je bent als baliemedewerker de specialist en het aanspreekpunt rond wet- en regelgeving van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en Stad Turnhout.

·    Je behandelt omgevingsvergunningsaanvragen. Dit houdt de behandeling, organisatie/opvolging en advisering van de aanvragen in.

·    Je begeleidt de aanvragers in het hele proces en zorgt voor voldoende feedback.

·    Je communiceert met interne en externe klanten en partners die betrokken zijn bij de vergunningsprocedures.

 

Je talenten

·    Je hebt ruimtelijk inzicht en interesse in ruimtelijke ontwikkeling.

·    Je kan burgers duidelijk informeren en adviseren. Goede communicatieve vaardigheden zijn hiervoor een must.

·    Je staat stevig in je schoenen en blijft kalm en respectvol in moeilijke omstandigheden.

·    Je hebt goede communicatieve (mondelinge en schriftelijke) vaardigheden.

·    Je hebt analytische vaardigheden. Je kan binnen een interdisciplinaire omgeving tot een helder en éénduidig besluit komen.

·    Je hebt affiniteit met wetgeving en kan deze vertalen naar de praktijk.

·    Verworven kennis of een opleiding in het juridische en ruimtelijke zijn een pluspunt, maar geen vereiste.

·    Verder voldoe je aan de basiscompetenties van de Stad Turnhout. Je bent klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

 

Kan je deelnemen?

·    Je hebt tenminste een bachelordiploma, een diploma hoger onderwijs van één cyclus (of gelijkgesteld) of je zit in je laatste jaar en behaalt eind dit semester je diploma.

OF

·    Je hebt ten minste twee jaar relevante beroepservaring én slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. De test vindt plaats in de periode van 22 december tot en met 5 januari 2022. Het is een test die vooraf gaat aan de effectieve selectieprocedure. Ze wordt in onderling overleg met jou ingepland.

 

Ons aanbod

·    Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur in de graad Bv (B1-B2-B3) en de aanleg van een werfreserve.

·    Je minimumloon voor deze functie bedraagt 2 536 euro bruto per maand. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 8 jaar meenemen. Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteiten. Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Personeelspunt.

·    Tal van extra voordelen: maaltijd- en ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.

·    Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen, deelname aan projecten, …

·    Een organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. We coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden glijdende werktijd, thuiswerk en een soepele vakantieregeling waarbij je als voltijdse medewerker jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen.

·    Plaats van tewerkstelling: Team Ruimtelijke Ordening – Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

 

Selectieprocedure

·    De procedure bestaat uit twee proeven: een proef die kennis en vaardigheden voor de functie test en een competentiegericht interview.

·    De selectieproeven, uitgezonderd de eventuele niveau- en capaciteitstest, gaan door na de kerstvakantie en dus vanaf 9 januari 2022. De exacte informatie hierover volgt uiterlijk op 22 december 2021.

·    De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.

 

Interesse?

Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.

Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae toe te voegen.

 

Solliciteren kan tot en met zondag 19 december 2021.

solliciteer nu