Vacatures > Leidinggevende beleidsadviseur mobiliteit (m/v/x)

Leidinggevende beleidsadviseur mobiliteit (m/v/x)

Stad Turnhout
Stad Turnhout Turnhout

 Leidinggevend beleidsadviseur mobiliteit (m/v/x)

Turnhout is letterlijk en figuurlijk een kruispunt voor haar bewoners, bezoekers en ondernemers. Mobiliteit is voor het lokaal bestuur een belangrijk speerpunt. Er wordt sterk ingezet op een veiligere, vlottere en duurzamere mobiliteit. De baseline is: ‘Een verkeersluwe maar bereikbare stad waarbij de meest kwetsbare weggebruiker de norm moet zijn’. Om dit mee waar te maken zijn we op zoek naar een nieuwe collega die hiervoor de leiding wil opnemen.

Je zal instaan voor de coördinatie van de beleidsdoelstellingen en de projecten in uitvoering. Maar je zal ook leiding geven aan het mobiliteitsteam van acht collega’s. In nauw overleg met verschillende betrokkenen zorg je voor een geoliede werking. Ben je naast een goede projectcoördinator ook de juiste persoon om dit team aan te sturen en te motiveren? Aarzel dan niet om te solliciteren!

 Je taken 
·    Je geeft leiding aan het team Mobiliteit, bestaande uit drie beleidsadviseurs, een consulent mobiliteit, een technisch tekenaar en drie loketmedewerkers. Je coacht je medewerkers en begeleidt hen in het uitvoeren van werkzaamheden en projecten.

·    Je geeft uitvoering aan het strategisch meerjarenplan, volgt de budgetten op en plant subsidiedossiers in.

·    Je leidt zelf projecten rond mobiliteit en voert deze uit met je team en/of collega’s van de cluster Omgeving.

·    Je plant en organiseert de werkzaamheden van je team en zet hen optimaal in zodat de opdrachten / projecten tegen het afgesproken tijdstip klaar zijn.

·    Je neemt zelf ook, waar nodig, een aantal uitvoerende taken op.

·    Je coördineert de opmaak van beleidsplannen, zowel deze voor het algemeen stedelijke beleid als specifiek voor mobiliteit.

·    Je volgt lokale en bovenlokale mobiliteitsdossiers mee op en stuurt processen bij waar nodig. Netwerking is hierbij erg belangrijk.

·    Je waakt over de goede samenwerking met het beleid, de interactie met andere diensten en de correcte contacten met de burgers.

·    Je zorgt voor voldoende capaciteit en excellente kennis om het mobiliteitsbeleid vorm te geven en mee uit te voeren.

·    Je schakelt het mobiliteitsbeleid mee in in het bredere stedelijk beleid en verknoopt het met de andere maatschappelijke uitdagingen zoals wonen, klimaat en armoede.

 

Je team

·    Je team zorgt voor  adviesverstrekking waar mobiliteit een rol in heeft (bv. nieuwe woonontwikkeling, aanpassingen openbaar domein, bouwaanvragen, …).

·    Je team ontwikkelt mobiliteitsproducten, zowel inrichtingsprojecten voor straten en pleinen, regelingen en reglementen als nieuwe mobiliteitsconcepten.

·    Je team organiseert het parkeren van auto’s en stallen van fietsen in de stad.

·    Je team organiseert het overleg met burgers, groepen en beleidsmensen om tot gedragen mobiliteitsprojecten te komen.

·    Je team behandelt de aanvragen voor tijdelijk gebruik van het publiek domein: omleidingen, werven, terrassen, containers …

·    Je team werkt samen met de andere stedelijke diensten aan een stadsontwikkeling die de strategische beleidsdoelstellingen nastreeft.

·    Je team maakt deel uit van en werkt samen met verschillende collega’s van de cluster Omgeving.

 

Je talenten

·    Je bent een geboren coach. Natuurlijk leiderschap en het coachen en ondersteunen van je medewerkers zitten in je bloed. 

·    Je bent sterk in het resultaatgericht en projectmatig aansturen. Je kan beleidslijnen vertalen naar een operationele werking, projecten en inzet van je medewerkers. Je kan taken delegeren, duidelijk verwoorden en opvolgen.

·    Je kan ook beheersmatig leidinggeven. Opmaak van budgetten, het beheren van materiaal en machines en een administratieve opvolging zijn hier een belangrijk onderdeel van.

·    Je hebt affiniteit met de verkeerskundige en maatschappelijke aspecten van actueel mobiliteitsbeleid van steden en regio’s.

·    Je bent sterk in projectmanagement of maakt het je eigen. Je kan projecten leiden, het overzicht behouden en werken aan een langetermijnplanning. 

·    Verder voldoe je aan de basiscompetenties van de Stad Turnhout. Je bent klantgericht, goed in samenwerken, gericht op verbeteren, organisatiebetrokken en betrouwbaar.

 

Kan je deelnemen?

·        Je hebt tenminste een masterdiploma (of gelijkgesteld) of je zit in je laatste jaar en behaalt eind dit semester je diploma.

OF

·        Je hebt ten minste twee jaar relevante beroepservaring én slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. De uitnodiging daarvoor volgt.

 

Ons aanbod

·        Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur in de graad Av (A1a, A1b, A2a) en de aanleg van een werfreserve.

·        Je minimumloon voor deze functie bedraagt 3 170 euro bruto per maand. Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 8 jaar meenemen. Diensten bij een andere overheid worden onbeperkt meegenomen bij de vaststelling van de administratieve anciënniteiten. Schaalanciënniteit kan meegenomen worden indien bij een andere overheid gelijke of gelijkaardige functies binnen eenzelfde niveau en rang werden uitgeoefend. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Personeelspunt. 

·        Tal van extra voordelen: maaltijd- en ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (= aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.

·        Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen, deelname aan projecten, …

·        Een organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een gezonde balans tussen werk en privé. We coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden glijdende werktijd, thuiswerk en een soepele vakantieregeling waarbij je als voltijdse medewerker jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen.

·        Plaats van tewerkstelling: Team Mobiliteit – Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

 

Selectieprocedure

·        Uiterlijk op 20 oktober 2021 ontvang je meer informatie over de selectieprocedure.

·        De procedure bestaat uit drie proeven: een proef die kennis en vaardigheden voor de functie test, een psychotechnische proef die de leiderschapsvaardigheden test en een competentiegericht interview.

·        De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.

·        De selectieprocedure wordt uiterlijk in december 2021 afgerond.

 

Interesse?

Om te solliciteren schrijf je je online in op onze website jobs.turnhout.be.

Vergeet zeker niet je motivatiebrief, een kopie van je diploma en je curriculum vitae toe te voegen.

 

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kan u contact opnemen met Dirk Vanhaute, manager cluster Omgeving (dirk.vanhaute@turnhout.be).

Voor algemene informatie met betrekking tot de voorwaarden kan u contact opnemen met Bart Wilrycx, deskundige HR (bart.wilrycx@turnhout.be).

 

Solliciteren kan tot en met zondag 10 oktober 2021.

solliciteer nu