Vacatures > Technisch consulent mobiliteit

Technisch consulent mobiliteit

Stad Turnhout
Turnhout

Turnhout is een bloeiende en diverse centrumstad met 45 000 inwoners. Bij Stad en OCMW Turnhout werken we met meer dan 700 medewerkers samen op drie sporen: we optimaliseren het welzijn van de inwoners, we creëren een culturele en sportieve stad waar voor iedereen iets te beleven valt en we zorgen voor een aantrekkelijke en veilige leefomgeving aangepast aan hedendaagse noden.

Binnen de cluster Omgeving zijn we op zoek naar een technisch consulent mobiliteit. Als technisch consulent ondersteun je de collega’s van mobiliteit, projectmanagement, wegen en RO met concrete realisaties van het ambitieuze mobiliteitsplan van de stad.

JE TAKEN

 

·        Je zorgt er mee voor dat de vele werken die we uitvoeren aan wegen, stoepen, fietspaden, pleinen … vlot kunnen verlopen.

·        Je zet ideeën en ontwerpen om in een plan van aanpak, detailtekeningen en uitvoeringsplannen.

·        Je voert op locatie metingen uit om de schetsen in een bruikbaar plan om te zetten (onder andere opmaak dwarsprofielen).

·        Schetsontwerpen en principes van onze ontwerpers voor aanpassingen aan het openbaar domein teken je uit op Autocad.

·        Je maakt zelf kleinere ontwerpen op Autocad voor aanpassingen aan bijvoorbeeld kruispunten of weginfrastructuur.

·        Indien nodig zorg je voor vergunningsaanvragen en plaats je de nodige bestellingen.

·        Je verhoogt de beeldkwaliteit van onze stad.

·        Je staat mee in voor de praktische uitwerking en opvolging van een aantal verkeerstechnische ingrepen.

·        Je houdt de inventaris van het openbaar domein up-to-date door metingen ter plaatse.

·        Je helpt mee om de publieke ruimte in de stad toegankelijker te maken.

·        Je werkt samen met betrokken diensten binnen het lokaal bestuur.

·        Je bewaakt de voortgang van jouw dossiers en zorgt ervoor dat deadlines gehaald worden.

·        Je verleent ondersteunende taken op vraag van de beleidsadviseur Mobiliteit.

·        Je stelt schetsen op voor standaardoplossingen in kader van toegankelijkheid, verkeersveiligheid, ….

·        Je bepaalt tijdelijk benodigde verkeersmaatregelen en stelt hiervoor de signalisatie- en eventueel benodigde omleidingsplannen op.

solliciteer nu