Vacatures > Projectmanager

Projectmanager

Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Landmaatschappij Regio Schelde, Rupel en Antwerpen-Zuid

Zie jij het als jouw droomjob om actief bij te dragen aan de inrichting van de open ruimte in Vlaanderen?

Misschien is dit dan wel jouw kans om als projectmanager aan de slag te gaan bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De VLM werkt projectmatig aan de inrichting van de open ruimte. We doen dat op vraag van partners, in overleg met lokale besturen en organisaties en met participatie van de omwonenden. Onze inrichtingsprojecten in Vlaanderen zijn zeer verscheiden, maar ze hebben allemaal dezelfde ambitie: de kwaliteit van de open ruimte op het platteland of in de stadsrand verbeteren. Multidisciplinaire projectteams zijn onze grote troef. Ze onderzoeken met een open blik de sterktes en de noden in een regio en formuleren een set van inrichtingsvoorstellen, gekoppeld aan een financieringsvoorstel. Na diepgaand overleg met tal van actoren voeren wijzelf of de partners de inrichting uit op het terrein.

De projectmanager die we zoeken is eindverantwoordelijk voor de realisatie en begeleiding van (landinrichtings)projecten in de regio Schelde, Rupel en Antwerpen-Zuid. En dit vanaf de ontwerpfase tot en met het einde van de projecten.

Jouw projectteams zijn samengesteld uit teamleden, elk met hun specifieke expertise, taak en verantwoordelijkheid. Samen met hen zorg je voor de opmaak van visies, inrichtingsplannen, uitvoerings- en financieringsplannen en zorg je voor de nodige grondverwerving zodat de plannen effectief op het terrein kunnen gerealiseerd worden. Met partners en belanghebbenden maak je afspraken en zoek je het nodige draagvlak.

Plannen en organiseren zijn jou op het lijf geschreven. Je hebt goede people skills en slaagt er in om de neuzen van alle betrokkenen in dezelfde richting te krijgen. Anderzijds heb je verstand van projectbeheer wat maakt dat je jouw projecten organisatorisch, financieel, administratief en juridisch in goede banen kan leiden.

Het resultaat van je harde werk is voor iedereen zichtbaar op het terrein. Jij draagt rechtstreeks bij tot een versterking van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit van het platteland. Je zorgt er mee voor dat we ons beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast en droogte. Je draagt ertoe bij dat landbouwers op een duurzame manier voedsel kunnen produceren. Je helpt bij het vergroten van de overlevingskansen van planten en dieren te en het creëren van ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Zoek dus niet langer en solliciteer voor deze boeiende en uitdagende functie!

Lees meer over de functie in het selectiereglement dat je als bijlage terugvindt op vlaanderen.be/vacatures Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

solliciteer nu