Vacatures > Vlaams Bouwmeester

Vlaams Bouwmeester

Vlaamse overheid
Brussel

Het Departement Kanselarij en Bestuur zoekt een nieuwe Vlaamse Bouwmeester, die samen met een team van deskundigen wil werken aan de bevordering van de architectuurkwaliteit van onze gebouwde omgeving.

Uw kerntaak is tweeledig. U adviseert, ondersteunt en begeleidt publieke bouwheren met het oog op de kwaliteitsverhoging van concrete projecten. Daarnaast werkt u aan visievorming en reflectie rond architectuurkwaliteit, kwaliteitsvol ontwerpen en bouwen in de hedendaagse samenleving. U stimuleert en inspireert, via een overlegcultuur, het publiek opdrachtgeverschap en het architectuurbewustzijn in Vlaanderen.
U werkt in overleg en samenwerking met andere betrokken sectoren en actoren, zowel in het werkveld als binnen de overheid. U stelt bij uw aantreden, in overleg met diverse ministers en administraties en de Bouwmeester expertengroep, een meerjarenprogramma op voor uw vijfjarige mandaat.

ONS AANBOD
Wij bieden een uiterst boeiende en maatschappelijk relevante job met veel verantwoordelijkheid, een contract van bepaalde duur (van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025) en een verloning volgens salarisschaal A311.

HOE SOLLICITEREN?
Solliciteren kan online op
www.vlaanderen.be/vacatures tot en met 27 maart 2020. Daar vindt u onder meer de functiebeschrijving en het selectiereglement terug.

 

solliciteer nu