Vacatures > Coördinator Platform Toekomst Parochiekerken

Coördinator Platform Toekomst Parochiekerken

VVSG
Brussel

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en
visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Wat houdt de job in?

In veel stadswijken en dorpskernen staat de parochiekerk centraal. Behalve hun religieuze functie hebben ze veelal een grote architecturale, emotionele en geschiedkundige waarde. Algemeen wordt vastgesteld dat het traditioneel gebruik van deze gebouwen onder druk staat. De vraag naar een nieuwe toekomst voor parochiekerken neemt toe. De VVSG wil gemeente- en kerkbesturen ondersteunen in het uittekenen van deze toekomst. De afgelopen jaren deden we dit, met steun van anderen, via het Projectbureau Herbestemming Parochiekerken. De komende jaren willen we die werking voortzetten en verbreden. Daarom richt de VVSG samen met PARCUM, het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur, het ‘Platform Toekomst
Parochiekerken’ op, dankzij financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid.

We zijn hiervoor op zoek naar een coördinator die deze (ver)nieuw(d)e gezamenlijke werking in Vlaanderen op de kaart wil zetten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het uitbouwen van het platform en stuur je inhoudelijk een klein team aan van medewerkers die mee het platform zullen uitbouwen, ondersteuning bieden en zullen instaan voor de dienstverlening naar de leden. In jouw rol als coördinator werk je nauw samen met
PARCUM en de VVSG. Het platform wordt ingebed binnen de dienst Leefomgeving, Economie en Klimaat en je rapporteert aan / werkt nauw samen met het diensthoofd.

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het op de kaart zetten van het Platform Toekomst Parochiekerken.

Je bouwt de werking verder uit door uitvoering te geven aan:
– Het versterken van de dialoog tussen de verschillende partijen en organisaties betrokken bij de toekomst van kerkgebouwen;
– Het uitbouwen van één aanspreekpunt voor lokale (kerk)besturen met vragen over de toekomst van het parochiekerkgebouw ( het ‘Loket Toekomst
Parochiekerken’);
– Het bundelen en verspreiden van de kennis over de toekomst van kerkgebouwen, via vorming en een website;
– Het opzetten van modules die lokale besturen ondersteunen in het traject voor het vinden van een nieuwe toekomst van een parochiekerk. Hierbij gaat het om begeleiding op maat bij de opmaak van een kerkenbeleidsplan, participatie, ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudies, waardering van de collectie, vraagstukken m.b.t. beheer en financiën en/of projectregie. Hiervoor wordt samengewerkt met experten en gespecialiseerde ontwerpteams. Eenmaal de modules zijn opgezet sta je mee in voor de concrete begeleiding van de lokale besturen die er gebruik van maken.

Daarnaast stuur je inhoudelijk een klein team van medewerkers aan en zoek je samenwerkingen met de collega’s in de dienst Economie, Leefomgeving en Klimaat en in de andere diensten van de VVSG. Ook bij de werking van PARCUM zoek je aansluiting.

Ben jij de coördinator die wij zoeken?

Om deze job goed te kunnen uitoefenen heb je een goede basis opgebouwd via studie (bachelor- of masterdiploma, idealiter binnen een afstudeerthema zoals stedenbouw, bestuurskunde, architectuur, erfgoed, …). Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening.

Daarnaast kan je minstens 5 jaar relevante werkervaring voorleggen via dewelke je kan aantonen dat je je met de nodige maturiteit kan bewegen binnen het opzetten / beheren van complexe partnerschapscontexten. Daarbij kan je diplomatisch optreden en heb je oog voor de verschillende perspectieven, belangen en snelheden binnen samenwerkingsverbanden.

Daarnaast wordt jouw profiel gekenmerkt door onderstaande competenties:

Je bent een visionair: samen met je collega’s en onder aansturing van de stuurgroep maak je strategische keuzes rond hoe kerk- en gemeentebesturen best ondersteund worden zodat kerkgebouwen een optimale rol kunnen behouden;
Je bent een organisator: je zet je in om het Platform op te zetten en visibiliteit aan te geven;
Je bent een verbinder: je legt contacten tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitdaging om een nieuwe toekomst te geven aan
parochiekerkgebouwen en onderhoudt en verbetert ze;
Je bent een motivator: de andere medewerkers van het Platform weet je te motiveren zodat zij het beste van zichzelf geven;
Je bent een cultuurminnaar: je hebt een hart voor architectuur, erfgoed en kunst en bent geboeid door relatie tussen gebouw en omgeving. Kerkgebouwen en hun toekomstig gebruik boeien je. Ervaring en affiniteit met stedenbouw, (rooms-katholiek) erfgoed en kennis over de kerkelijke structuren en lokale besturen is een pluspunt.

Wat bieden we jou?

• Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur.
• De verloning gebeurt op masterniveau en wordt aangevuld met een pakket aan interessante voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen.
• Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel.
• Je wordt warm onthaald bij je start en wordt daarna ondersteund in je verdere groei in de job.
• De mogelijkheid om samen te werken in een klein team van collega’s, maar ingebed in een grotere organisatie die zich allen met hart en ziel inzetten voor sterke lokale besturen en kwaliteitsvol ruimtegebruik.
• Een terbeschikkingstelling behoort tot de mogelijkheden en zien wij als een winwin. Ben je tewerkgesteld binnen een lokaal bestuur en op zoek naar een nieuwe uitdaging, dan moedigen wij je aan om te solliciteren.

Interesse?

Laat ons proeven van jouw enthousiasme en motivatie!

Stel je kandidaat door je CV en motivatiebrief te bezorgen aan CC Select via Vacatures – CC Select (probisgroup.be), ten laatste op zondag 12 juni.

De selectie bestaat uit een:
1. Kort verkennend digitaal gesprek (15 minuten) op donderdagnamiddag 16 juni.
2. Selectiegesprek met casus (+/- 90 minuten) op vrijdagnamiddag 24 juni in Huis Madou.

In de selectieprocedure zullen we deskundig begeleid worden door CC Select. Voor vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Marlies Keppens, via marlieskeppens@ccselect.be of 0496 06 96 03.

Meer info over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Xavier Buijs, stafmedewerker ruimtelijke ordening, via xavier.buijs@vvsg.be of 0477 18 42 56.

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en loon- en arbeidsvoorwaarden, contacteer Philippe Peremans, selectieverantwoordelijke, via 0471/37 89 74 of philippe.peremans@vvsg.be.

solliciteer nu