Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Vormingsreeksen

Als lerend netwerk streeft de VRP naar een breed draagvlak voor kwaliteitsvolle en duurzame stedenbouw en ruimtelijke planning. De VRP biedt daarom verdiepende vormingsreeksen aan voor ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen, professionals uit aanverwante sectoren en overheden

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.