VRP advies Instrumentendecreet

Op 20 december 2019 keurde de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium goed. De VRP heeft een aantal fundamentele bedenkingen bij de regeling van planschade en het nieuwe instrument van het convenant-contract. Op 18 februari 2020 licht Hans Tindemans (VRP) dit advies toe in de commissiebijeenkomst in het Vlaams Parlement.