Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

VRP Lab

Het VRP Lab is een expertengroep die in de diepte reflecteert over cruciale ruimtelijke thema’s. Het Lab is ontstaan vanuit de vaststelling dat er te weinig diepgaande debatten zijn over fundamentele ruimtelijke vraagstukken. Met de Labs wil de VRP via discussie en debat tot gedeelde en gedragen standpunten komen. Door regelmatig samen te komen wordt specifieke kennis bestendig opgebouwd, gedeeld en vervolgens door de VRP in haar communicatie en activiteiten uitgedragen. Op basis van het werk in de VRP Labs wil de VRP zich sterker profileren in het maatschappelijk debat en daarbij inhoudelijk stelling innemen.

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.