Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

  • 27-05-2019 - 20-06-2019
  • 18.00-21.00 u

VRP Lab. Groenblauwe klimaatoplossingen in de stad(srand)

Inschrijven


Het VRP Lab is een bijeenkomst van experten die in de diepte reflecteren over cruciale ruimtelijke thema’s. Met de Labs wil de VRP via discussie en debat tot gedeelde en gedragen standpunten komen. In mei en juni vinden twee Labs plaats onder de noemer ‘Groenblauwe klimaatoplossingen in de stad(srand).’ Ben jij betrokken bij open ruimte en groene infrastructuur in de stad(srand)? Kan je vanuit jouw bedrijf of gemeente input geven over het onderwerp? Denk je graag mee na? Schrijf dan meteen in voor de sessies op 27 mei en 20 juni!
Op 26 september en 7 november volgen de labs ‘Klimaatoplossingen in het buitengebied’ Meer over de voorbije Labs

Sessie 1 | Groenblauw plannen op stadsregionale schaal |27 mei
18.00-21.00 u | Antwerpen

De relatie tussen binnenstad en rand blijft vaak onderbelicht, maar is in kader van de klimaatopgave onvermijdelijk. In de rand tussen stad en platteland zijn er grote vraagstukken maar ook veel kansen. Klimatopenkaarten maken deze relatie duidelijk. Kan groenblauwe infrastructuur sturend werken bij locatiekeuzes en verdichting? En tegelijk drager zijn van functies als voedselproductie, duurzame mobiliteit, koolstofopslag? Hoe gaan we concreet aan de slag om de groenblauwe netwerken de nodige ruimte te geven en kwaliteitsvol te laten functioneren?

Sessie 2 | Groenblauw ontwerpen op microschaal | 20 juni
18.00- 21.00 u | Antwerpen

Door het stedelijk hitte-eilandeffect zijn onze steden het meest kwetsbaar voor klimaatverandering. Tegelijk weten we ook dat wonen (en werken) in de stad net een deel van de oplossing is. Tijdens deze sessie gaan we na hoe we onze steden weerbaarder kunnen maken tegen de klimaatopwarming en welke diverse strategieën daarvoor ingezet kunnen worden. Hoe werken we met en vanuit bomen, wind en water?

praktisch

Deelnemers tekenen meteen in voor de twee sessies.
Deelname: € 30 (VRP-leden) | € 40 (niet-leden)
Anna Bijnsgebouw (VAC) | Lange Kievitstraat 111-113 | Antwerpen (vlakbij treinstation Antwerpen Centraal)
De open ruimte werkgroep is een samenwerking van VRP i.s.m. VLM, TUIN+, INBO, UA , HoGent, UHasselt

Inschrijven

Deze pagina werd aangemaakt op 20 februari 2019

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.