Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

VRP-Planningsprijs

De tweejaarlijkse VRP-Planningsprijs wordt sinds 2004 uitgereikt. De prijs lauwert innovatieve en stimulerende initiatieven die bijdragen aan een duurzame, kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling. Het kan gaan om studies, plannen of ontwerpen. De prijs wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van minister Joke Schauvliege.

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.