Vlaamse Vereniging voor
Ruimte en Planning

Werelddag van de Stedenbouw 2018/Presentaties

Urban sprawl

29 november 2018, Deinze

Plenair ochtend

Hoe kunnen we goed gelegen klassieke verkavelingen transformeren?

Dorpenbeleid. Snoeien en /of groeien om te bloeien

Dorpen en linten. Op zoek naar de gaten

Ontwikkelingsperspectieven voor leefbare steenwegen

Instrumenten voor een kwaliteitsvolle open ruimte

Aanschouwt eer ge bouwt? Hoe maken we de Vlaming bewust van de nadelige gevolgen van zijn woongedrag?

Het ruimtelijk structurerend vermogen van energie

 

 

Deze pagina werd aangemaakt op 06 december 2018

©2019 VRP
Alle rechten voorbehouden.