Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Open ruimte, open blik

© Pol De Wilde

Open ruimte is veel meer dan het restje dat overblijft als we de ruimte gepland en bebouwd hebben. De schaarse open ruimte die Vlaanderen rijk is, moet oplossingen bieden voor tal van prangende kwesties die op ons afkomen. Het congres wil op een originele manier de kracht en het belang van open ruimte in de verf zetten en de sleutelrol van de ruimtelijk planner benadrukken. Hiervoor zorgen onder meer binnen- en buitenlandse sprekers die het thema vanuit ongewone perspectieven zullen benaderen. Lees meer

Zeg maar Jesseren!

Ruimte[ ]Praat. 22 april Borgloon

In het kader van Ruimte 29, een themanummer over open ruimte dat in de loop van februari verschijnt, nemen we u op 22 april mee naar Borgloon. Het onderwerp van de dag is de ruilverkaveling Jesseren, die zich uitstrekt van Borgloon en Kortessem tot Tongeren. De ruil werd opgestart om het landschapsbeheer in de streek te verduurzamen. Door de ruilverkaveling kon de lappendeken van versnipperde, veelhoekige landbouwpercelen omgebouwd worden tot een economisch beter werkbaar geheel.

Lees meer »

VRP Lab Participeren

8 maart, 20 april, 11 mei. 19-22 u | Brussel

Het VRP Lab is een expertengroep die in de diepte reflecteert over cruciale ruimtelijke thema’s, zoals wonen, mobiliteit en open ruimte. In maart start de VRP een nieuw Lab, ditmaal rond het thema participeren. Participeren vraagt om vaardigheden, bij burgers maar ook bij belangenorganisaties en overheden. Met het VRP Lab Participeren willen we deze vaardigheden in kaart brengen en zoeken hoe deze aangeleerd kunnen worden.

Lees meer »

Plandag 2016

Deadline abstracts: 21 februari

Op 19 mei vindt de Plandag plaats. Zoals elk jaar kunt u een paper indienen rond het centrale thema. Voor deze editie is dat 'Verruimen'. Een beschrijving van mogelijke benaderingen van het thema vindt u op de Plandag-website. Tot 21 februari kunt u een samenvattende paper indienen. Hiervoor dient u zich eerst aan te melden via de website. Op basis van de samenvattingen worden de Plandag-sessies ingedeeld. De deadline voor het indienen van de definitieve paper is 9 april.

Lees meer »