Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Werelddag van de Stedenbouw 


Vertrouwen & verbinden. Innovatie in gebiedsontwikkeling
7 november | Vlaams parlement | Brussel

Elkaar vertrouwen schenken en vervolgens gezamenlijke doelen verbinden. Het klinkt als een huwelijk, maar het zijn ook de twee belangrijkste pijlers van gebiedsontwikkeling. Bij deze aanpak gaan diverse actoren en sectoren in een bepaald gebied samenwerken om een gedeelde ruimtelijke visie en een nieuwe dynamiek te realiseren. Vaak gaat het om partners die je niet als potentiële wederhelften ziet, maar die toch een verrassend team kunnen vormen. Lees meer

14/11. Brussel

Studiedag kernversterking

Vlaanderen heeft een van de grootste verharde oppervlakte/km² ter wereld. Binnen Europa heeft onze regio de grootste gemiddelde bewoonbare vloeroppervlakte, die uiterst versnipperd is. In 2030 zal de bevolking naar schatting toenemen met 600.000 extra inwoners. Kunnen we bijkomende woningen voorzien zonder nieuwe open ruimte in te nemen? Deze studiedag van de Bond Beter Leefmilieu schetst hoe zo'n ruimteneutrale ontwikkeling er kan uitzien.

Lees meer »

29/10. Diest

Ruimte[ ]Praat

Ruimte[ ]Praat, de nieuwe debatten- en lezingenreeks van de VRP, trekt letterlijk op verkenning door de Vlaamse ruimte, op zoek naar inspirerende verhalen en gesprekspartners. Startpunt van elke aflevering is het themadossier van een nieuwe Ruimte. Zo zijn we in het kader van nummer 23 ('Landschappen is een werkwoord') te gast bij het Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH) in Diest. Het onderwerp is landschap en (burger)betrokkenheid.

Lees meer »

22/10. Genk

Staten-Generaal Limburgse architectuur

De 3de Staten-Generaal van de Limburgse architectuur is een overlegmoment over de Limburgse leefomgeving. De  focus ligt op ruimteregie. Hoe werkt het? Wat zijn de spelregels? Wie werkt er aan mee? Die vragen werden de voorbije maanden op tafel gelegd tijdens een aantal ateliers op basis van concrete ontwerpuitdagingen. De inzichten uit de ateliers moeten Limburg op weg zetten naar een sterkere leefomgeving.

Lees meer »