Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Publieke ruimte in verbinding

       © Reporters

Genk (23/4) en Hasselt (7/5) | Brugge (28/5) en Oostende (11/6)

Het uitbouwen van groene netwerken biedt lokale besturen tal van mogelijkheden om met minder middelen toch te blijven investeren in omgevingskwaliteit. Deze tweedaagse vormingsreeks biedt antwoorden op reële behoeften van kleinere gemeenten. Lees meer

Stadsmonitor 2014

Evolutie Vlaamse steden

Op 17 maart werd de nieuwe Stadsmonitor voorgesteld in Mechelen. De Stadsmonitor is een set van zo'n tweehonderd indicatoren - verkregen via gestandardiseerde meetmethodes - die zicht bieden op maatschappelijke ontwikkelingen in de twee grootsteden en de elf centrumsteden in Vlaanderen. Het is een beleidsondersteunend hulpmiddel dat de leefkwaliteit van steden in kaart brengt.

Lees meer »

Prijs Publieke Ruimte 2015

Parckfarm

Het Brussels project Parckfarm gaat dit jaar aan de haal met de ‘Prijs Publieke Ruimte 2015’ van Infopunt Publieke Ruimte (de nieuwe naam van Steunpunten Straten). Het project werd door een vakjury geselecteerd uit ruim vijftig kandidaten. De jaarlijkse prijs beloont de opdrachtgever van de beste realisatie op het vlak van openbare ruimte in Vlaanderen en Brussel. 

Lees meer »

Infopunt Publieke Ruimte

(Voorheen Steunpunt Straten)

De uitreiking van de Prijs Publieke Ruimte (3 maart, Mechelen) was een prima gelegenheid voor Steunpunt Straten om zijn nieuwe naam voor te stellen: Infopunt Publieke Ruimte. Steunpunt Straten richtte zich naar professionals, actief in het domein van de openbare ruimte. De laatste jaren kwamen niet-professionele belangstellenden steeds meer in beeld.

Lees meer »