Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

New Urban Agenda

WORKSHOP. 24 januari. 18-21 uur. Atelier Bouwmeester. Brussel

 

Niet te missen workshop, die u een unieke inkijk zal bieden in wereldwijd gedeelde planningsvraagstukken!

Hoe kan je erover waken dat steden en woongebieden de komende twintig jaar ontwikkelen tot veilige, veerkrachtige en duurzame plekken? Dat was de inzet van de groots opgezette Habitat III-conferentie van de Verenigde Naties, die van 17 tot 20 oktober in Quito (Ecuador) plaatsvond. Habitat III resulteerde in het opstellen van een ‘New Urban Agenda’ waarin wereldwijde strategieën en doelstellingen voor een duurzame verstedelijking werden opgenomen. Op 24 januari organiseert de VRP een workshop die helemaal in het teken zal staan van de New Urban Agenda. Lees meer

21 maart

VRP-Citytrip Amsterdam

Als orgelpunt van de VRP-opleiding ‘Stads- en dorpskernvernieuwing’ die in het najaar van 2016 plaatsvond, organiseert de VRP op 21 maart een citytrip naar Amsterdam. We zullen de stad voornamelijk met de fiets verkennen. Iedereen met interesse in openruimte- en woonontwikkeling in de stads- of dorpskern is van harte welkom. Tijdens de fietstocht bezoeken we o.a. De Ceuvel, Het Funenpark & Buiksloterham. Achtergrondinfo komt van betrokken planners, architecten en stadsdiensten.

Lees meer »

Welke VRP wilt u?

Vul nu de VRP-enquête in!

In 2017 bestaat de VRP 20 jaar. Een goede aanleiding voor een grondige introspectie. Hiervoor doen we graag een beroep op u: leden, partners, lezers van de nieuwsbrief, bezoekers van de website en geïnteresseerden uit de vakgebieden stedenbouw, ruimtelijke ordening en aanverwante sectoren. Uw mening is belangrijk voor ons. Want voor u doen we het tenslotte. Hierna kunt u de vragenlijst (volledig anoniem) invullen. Dit zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Lees meer »

Oproep denktank

Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Op 14 december keurde de Oost-Vlaamse provincieraad de kernnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050' goed. Met die beleidsnota wil de provincie de ruimte op een slimme manier inzetten om in 2050 een klimaatgezonde en kwalitatieve leefomgeving te hebben. Voor de vertaling naar het werkveld en de uitvoering op het terrein via beleidskaders, is de provincie op zoek naar experten die daar dit voorjaar in vier werksessies mee over willen nadenken. 

Lees meer »