Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Onderschrijf ons 7-stappenplan voor een sterk Vlaams ruimtelijk beleid!

Het voorliggende Witboek BRV bevat ambitieuze, strategische oplossingen voor vele maatschappelijke uitdagingen. Helaas worden die doelstellingen ondergraven door het huidige, soepele vergunningenkader en gedoogpraktijken. De Vlaamse Regering moet de principes die het vooruitschuift in het Witboek nú in praktijk brengen want ruimtelijk ongewenste ontwikkelingen van vandaag hypothekeren elke kans op een duurzaam en leefbaar Vlaanderen morgen. Met een zevenstappenplan wil de VRP het signaal geven dat er een sterker Vlaams ruimtelijk kader nodig is om de kloof tussen een ambitieus beleid en de ruimtelijke planning in praktijk te dichten.
Lees het zevenstappenplan en onderteken de petitie!

8 juni. Hoboken

Een leven zonder files

De ruimtelijke wanorde en de spreiding van wonen, werken, winkelen en dienstverlening liggen aan de basis van heel wat mobiliteitsproblemen. Dichter bij elkaar wonen schept mogelijkheden voor een andere mobiliteit, een beter openbaar domein en andere manieren van produceren/consumeren/delen. Over dit onderwerp organiseert beweging.net Antwerpen een interactief debat met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, ruimtelijk planners Peter Vermeulen en Filip Lagiewka en Antwerps schepen Caroline Bastiaens. 

Lees meer »

13 juni. Brussel

Urban Challenges: Fringe Solutions

Het congres 'Urban Challenges: Fringe Solutions’ wordt georganiseerd door twee Europese netwerken die allebei expertise hebben opgebouwd rond stadsvernieuwing in de rand. Partnersteden zijn Antwerpen, Amsterdam, Baia Mare, Barcelona, Brno, Casoria, Düsseldorf, Göteborg, Nacka, Kopenhagen, Oslo, Solin, Stockholm en Wenen. A.d.h.v. succesvolle voorbeelden uit Europese steden toont het congres hoe stedelijke uitdagingen een oplossing kunnen vinden in de rand. 

Lees meer »

1 juni. Brussel

Excursie. Groen in Brussel

Brussel is een van de groenste steden van Europa met onverwachte parken en natuur. De groenprojecten hebben veel aandacht voor biodiversiteit en natuurontwikkeling. Vaak is de sociale rol van groen voor de Brusselse overheid een drijfveer voor het creëren van nieuwe groene plekjes. De laatste jaren wordt veel geïnvesteerd in 'groene verbindingen' voor fietsers en voetgangers. Op 1 juni organiseert de Vereniging Voor Openbaar Groen een begeleide excursie naar verrassende wijk- en buurtparken in het Brusselse.

Lees meer »