Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Werelddag van de Stedenbouw

16 november 2017. Genk

De Werelddag van de Stedenbouw gaat dit jaar dieper in op de ruimtelijke implicaties van de energietransitie. De ochtend wordt afgetrapt door Dirk Sijmons, landschapsarchitect en auteur van het alom geprezen ‘Energielandschappen’. Hij zal de energietransitie situeren, de ruimtelijke consequenties ervan tonen en laten zien welke maatschappelijke keuzes wij kunnen maken. Daarnaast mag u inspirerende workshops en lezingen verwachten die diverse aspecten van de ruimtelijke energietransitie aftasten: beleid, transformatie van oude wijken, bouw van nieuwe wijken, burgercoöperaties, innovatieve bedrijven… Lees meer

17 oktober. Gent

Masterclass Kernversterking

Op de 2de lesdag van de Masterclass Kernversterking belichten we hoe je kan verdichten vanuit duurzame mobiliteit. Om de mobiliteitsproblematiek aan te pakken, moet het ruimtelijk beleid afgestemd worden op het mobiliteitsbeleid. Dit betekent dat niet elke plek in Vlaanderen in aanmerking komt om te verdichten. Waar is verdichting wenselijk, en waar niet? Hoe stimuleer je het gebruik van de fiets en het autodelen binnen nieuwe woonprojecten? U kunt nog inschrijven!

Lees meer »

Nieuwe publicatie

Voordeel VRP-leden!

Het boek 'Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen' (die Keure) wil een kompas schetsen doorheen de aanverwante beleidsdomeinen van ruimtelijke ordening. Bij het verlenen van vergunningen en het maken van ruimtelijke plannen kunnen per slot van rekening enkel kwalitatieve beslissingen genomen worden als er voldoende inzicht is in andere beleidsdomeinen. VRP-leden krijgen 15% korting bij de aankoop van het boek (promocode VRP17).

Lees meer »

24 november. Gent

Eerste Leefstraat Congres

In 2012 onderzocht het eerste Leefstraat-experiment in Gent hoe een autovrije of autoluwe inrichting voor extra ontmoetingsruimte en een sterker buurtgevoel kan zorgen. De Gentse Leefstraten inspireerden op enkele jaren tijd honderden bewoners, ambtenaren en beleidsmakers in verschillende Europese steden. Op het Eerste Leefstraat Congres worden de Leefstraten diepgaand geanalyseerd. Tien VRP-leden kunnen tegen halve prijs deelnemen aan het congres.

Lees meer »