Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

VRP-Planningsprijs 2016!

 
© Brecht Goris | Reporters

PROVINCIES ANTWERPEN EN WEST-VLAANDEREN IN DE PRIJZEN

Op 17 november 2016 werd op de Werelddag van de Stedenbouw, een initiatief van de VRP, de tweejaarlijkse VRP-Planningsprijs uitgereikt. Twee initiatieven werden gelauwerd: De Groene Zes (provincie Antwerpen) en Openruimtekamers Gavers en Essers (provincie West-Vlaanderen). 'Beide planningsinitiatieven laten de meerwaarde van doorgedreven samenwerking en overleg zien. Ze laten zien dat wanneer planningsprocessen vastlopen in moeilijke procedures, de oplossing niet ligt in minder planning en een makkelijke roep voor juridische vereenvoudiging, maar wel in meer planning, meer handwerk.' (Juryvoorzitter Michiel Dehaene). Lees meer

30 november 2016

Sterk ruimtelijk beleid een prioriteit voor Vlaanderen

Op 23-11 keurde het Vlaams Parlement een ambitieuze klimaatresolutie goed. Het is voor het eerst dat Vlaamse partijen van zowel meerderheid als oppositie zich zo duidelijk uitspreken voor een sterk ruimtelijk beleid. Op 30-11 zijn de regeringspartijen het ook eens geraakt over een Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Men is er – eindelijk- van overtuigd dat Vlaanderen zuiniger/efficiënter kan en moet omspringen met ruimte. Heel wat prioriteiten die de VRP de voorbije jaren naar voor schoof worden nu ook noodzakelijk geacht.

Lees meer »

Werelddag 2016

Presentaties en foto's!

De Werelddag van de Stedenbouw (17/11/2016) was een succes! Meer dan 250 planners, stedenbouwkundigen en burgers woonden in zaal AthenA (Koninklijk Atheneum, Antwerpen) lezingen, workshops en sessies bij rond het thema participatie. Ja, het was bijwijlen koud in de Antwerp Tower (waar de deelsessies plaatsvonden) maar de discussies zorgden voor genoeg vuur om toch warm te blijven. Bedankt aan alle medewerkers en deelnemers voor deze geslaagde dag. Bekijk hierna de foto's en de presentaties.

Lees meer »

Welke VRP wilt u?

Vul nu de VRP-enquête in!

In 2017 bestaat de VRP 20 jaar. Een goede aanleiding voor een grondige introspectie. Hiervoor doen we graag een beroep op u: leden, partners, lezers van de nieuwsbrief, bezoekers van de website en geïnteresseerden uit de vakgebieden stedenbouw, ruimtelijke ordening en aanverwante sectoren. Uw mening is belangrijk voor ons. Want voor u doen we het tenslotte. Hierna kunt u de vragenlijst (volledig anoniem) invullen. Dit zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Lees meer »