Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Gebiedsontwikkeling 2015


september-november 2015

Op 11 september start de 3de reeks van de VRP-opleiding 'Gebiedsontwikkeling'. De opleiding laat zien hoe betrokken actoren de Vlaamse ruimte kwaliteitsinjecties kunnen geven die gedragen worden op alle bestuurlijke niveaus. Met het 5-daags traject wil de VRP een cultuur voor gebiedsgericht werken in Vlaanderen ontwikkelen en instrumenten aanreiken om aan de slag te gaan. De opleiding is gericht op het aanpakken van ontwikkelingen die gemeentegrenzen overstijgen. Lees meer

Georges Allaert-Prijs 2015

Deadline: 11 september!

Dit jaar reikt de Stichting MORO voor de tweede keer de Georges Allaert Prijzen uit. De Stichting wil de interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening bevorderen, verder bouwend op de wetenschappelijke en professionele erfenis van prof. em. dr. Georges Allaert. De persoon die in zijn/haar werk de doelstelling van de Stichting het best nastreeft, komt in aanmerking om de prijs te winnen. Daarnaast wordt er ook een prijs uitgereikt voor de beste masterproef of tekst. 

Lees meer »

VRP-Afstudeerprijs

Dien je werk in voor 21 september!

Ook in 2015 reikt de VRP de jaarlijkse Afstudeerprijs uit. Dat gebeurt traditiegetrouw op de Werelddag van de Stedenbouw (27 november, Kortrijk). Met de Afstudeerprijs wil de VRP innovatieve en creatieve eindwerken in de kijker zetten en de makers ervan de mogelijkheid bieden hun werk aan de vakwereld te tonen. Studeerde je dit jaar af als master met een eindwerk met een ruimtelijk of stedenbouwkundig onderwerp? Stel je dan kandidaat!

Lees meer »

9 september

Ruimte[ ]Praat. Cradle-to-campus

Op 9 september krijgt de laatste editie van Ruimte een 3D-vertaling in Gent. We laten ons inspireren door het ruimtegebruik van de Gentse onderwijsinstellingen. Met welke factoren wordt rekening gehouden om een degelijk onderwijsaanbod – van crèche tot hoger onderwijs – uit te bouwen met het oog op duurzaam ruimtegebruik? Bieden de Gentse ‘brede scholen’ een antwoord op de noden van een stad die steeds dichter bevolkt raakt? Hoe pakt Gent studentenhuisvesting aan?

Lees meer »