Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

De stad als maatschappelijk project

© Reporters

31 maart | deSingel, Antwerpen

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek 'Antwerpen herwonnen stad?' organiseren de VRP en het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) een reflectienamiddag over maatschappij, ruimtelijk plannen en beleid. Lees meer

Thuis in de stad-prijs 2014

Drie winnaars

De projecten 'Leefstraat' (Gent), 'Eggefoort Friche' (Brussel) en 'Kortrijk Spreekt/iedereen spreekt' winnen ex aequo de Thuis in de Stad-prijs. Ze ontvangen van Vlaams minister Liesbeth Homans een geldprijs van € 50.000. De minister maakte de winnaars op 30 januari bekend, op de studiedag ‘De burger in de stad. Samenhang tussen overheidsbeleid en burgerinitiatief’.

Lees meer »

Plandag 2015

deadline verlengd -> 2 maart

Op de Plandag, de jaarlijkse ontmoetingsdag tussen Nederlandse en Vlaamse planners, staat dit jaar de vraag centraal of we de ruimte kunnen/willen/moeten maken. De PlanDag wil weten hoe u ‘ruimte maken’ ziet. U kan een paper indienen die als basis zal dienen voor de debatten in de namiddag. Tot 2 maart kan u een samenvattende tekst indienen. De eigenlijke paper wordt verwacht midden april.

Lees meer »

Congres Publieke Ruimte

3 maart. Mechelen

Het Congres Publieke Ruimte is een jaarlijks evenement van Steunpunt Straten. Het benadert publieke ruimte vanuit een vakgebied-overschrijdende invalshoek en wil diverse stakeholders vanuit hun specifieke expertise bij het thema betrekken. Dit jaar is dat ‘Ruimte voor water’. De relatie tussen water en publieke ruimte wordt vanuit diverse perspectieven belicht.

Lees meer »