Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Ruimte[ ]Praat

7 mei. Verkiezingsdebat


Ruimte[ ]Praat is een nieuwe debatten- en lezingenreeks van de VRP, gekoppeld aan het verschijnen van een nummer van Ruimte. Naar aanleiding van de publicatie van Ruimte 21 (Verkiezingsspecial 'Vlaams beleid en ruimtelijke ordening') - die u midden april mag verwachten - nodigen de VRP en Ruimte u van harte uit voor het Verkiezingsdebat in Atelier Bouwmeester. Lees meer

Canal Days

29-30 april. Brussel

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ATO) organiseert eind april het tweedaags colloquium 'Canal Days’. Het colloquium gaat nader in op de (maatschappelijke, economische, ecologische, culturele) veranderingen die de Kanaalzone momenteel ondergaat. Tijdens themasessies wordt van gedachten gewisseld met deelnemers uit Europese steden die geconfronteerd worden met dezelfde omslag.

Lees meer »

22 mei. Plandag

Regie en loslaten

De Plandag is de jaarlijkse ontmoetingsdag tussen Vlaamse en Nederlandse planners/stedenbouwkundigen. Het centrale thema dit jaar is ‘Regie en Loslaten’. Anno 2014 bevinden we ons in een hyper-dynamische samenleving waar overheden, bedrijven en middenveld in steeds wisselende verhoudingen tegenover elkaar komen te staan. Ruimtelijke planningssystemen worden gedwongen te veranderen. Hoe zet je dingen in beweging?

Lees meer »

'Infrastructuur in de stad'

Congres. 12 mei. Antwerpen

Mobiliteitsinfrastructuur en stadsontwikkeling zijn in de dagelijkse praktijk vaak twee verschillende werelden. Een meer geïntegreerde aanpak en attitude zijn nodig. Met het Congres 'Infrastructuur in de stad' willen de VRP en het Urban Studies Institute (USI) van de UA aantonen dat het anders kan. Het congres ontleedt de complexiteit van infrastructuurprojecten vanuit diverse disciplines om zo meer aandacht te vragen project én proces. 

Lees meer »