Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

De VRP, de stad Kortrijk & Intercommunale Leiedal heten u van harte welkom op de Werelddag van de Stedenbouw op vrijdag 27 november in Kortrijk. De Werelddag zal in het teken staan van stedelijke productie en de verweving van economie met andere activiteiten. Lees meer

Masterclass Stadsstudio

1 december - Roeselare

Roeselare werkt samen met de NMBS, Infrabel en Eurostation aan de vernieuwing van de stationsomgeving: een nieuw stationsgebouw met kantoren en winkels, een comfortabel busstation, een overdekte fietsenstalling en een ondergrondse parking maken hier deel van uit. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een autovrij stationsplein. Een groot deel van de werken is al gebeurd. Een goed moment om een stavaza op te maken met de betrokken partners en met ontwerper Bas Smet.

Lees meer »

Mobiliteitsacademie

8 december - Antwerpen

Tijdens deze opleidingsdag bekijkt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde samen met de VRP en studiebureau Mint hoe stads- en gemeentebesturen samen met hun partners kunnen werken aan een veilige, bereikbare en kwaliteitsvolle leefomgeving. Wat zijn de handvaten voor gemeentebesturen? Hoe kunnen studiebureaus en andere partners mee de kwaliteit en de agenda sturen? Deze praktijkgerichte opleiding beoogt een betere samenwerking tussen de diensten ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Lees meer »

Sterk fietsbeleid

10 december - Gent

Op de studiedag 'Argumenten voor een sterk fietsbeleid' stelt Fietsberaad Vlaanderen het handboek 'Sterk Fietsbeleid' voor, waarvan elke deelnemer een exemplaar ontvangt. Fietsberaad wil burgemeesters, schepenen, mobiliteitsambtenaren, organisaties, studiebureaus, handelaars en schooldirecteurs inspiratie bieden voor overtuigende en soms gedurfde lokale acties. Zowel feiten, cijfers en goede lokale praktijkvoorbeelden zullen hierbij aan bod komen.

Lees meer »