Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Manifest Mobiliteit 2.0

© Intercommunale Leiedal/David Samyn

3 juni. Vlaams parlement, Brussel

Op 3 juni stellen we het Manifest Mobiliteit 2.0 graag aan u voor. De voorstelling wordt gekoppeld aan lezingen van experten en een afsluitend politiek debat. Lees meer

Trip Landschap & architectuur

27 mei. Diverse locaties

Op 27 mei organiseren de VRP, de Beroepsvereniging Voor Architecten (BVA) en Kubiekeruimte een trip Landschap & Architectuur langs sites waar innovatief wordt omgegaan met landschap en architectuur. We zullen bekijken hoe architectuur een statement kan maken in haar omgeving en tegelijk een meerwaarde kan creëren voor het omliggende landschap. We gaan na welke functies de open ruimte t.o.v. die bebouwing dient op te nemen en hoe daar in de ontwerpplannen rekening mee werd gehouden.

Lees meer »

Plandag 2016

19 mei. Tilburg (NL)

Het thema van de Plandag is 'verruimen'. Ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken zijn een onderdeel en een uiting van ruimere maatschappelijke opgaven zoals globalisering, demografie, klimaat of energie. Ruimtevragen staan dus zelden tot nooit op zichzelf en vereisen een antwoord vanuit een ruimere context. De ruimtelijke professional is steeds meer een speler in het grotere geheel en dikwijls slechts een onderdeel van de oplossing. Die ‘netwerkpositie’ kan nieuwe kansen bieden om als coproducent een ruimtelijke agenda te voeren.

Lees meer »

Open Ruimte, Open Blik. Brussel

Foto's en presentaties!

Op 17 en 18 maart organiseerden de VRP & partners het congres 'Open ruimte, open blik' in de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Met keynotesprekers als Johan Braeckman, Tim Devos, Julia Czerniak, Jan Jongert, Joost Dessein en Dirk Sijmons wilde het congres het belang van open ruimte in de verf zetten. Daarnaast was er ook plaats voor enkele 'Ogenblikken' (ingezonden filmpjes en lezingen) en Doe-sessies. 

Lees meer »