Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Onderschrijf ons 7-puntenplan voor een sterk Vlaams ruimtelijk beleid!

Het voorliggende Witboek BRV bevat ambitieuze, strategische oplossingen voor vele maatschappelijke uitdagingen. Helaas worden die doelstellingen ondergraven door het huidige, soepele vergunningenkader en gedoogpraktijken. De Vlaamse Regering moet de principes die het vooruitschuift in het Witboek nú in praktijk brengen want ruimtelijk ongewenste ontwikkelingen van vandaag hypothekeren elke kans op een duurzaam en leefbaar Vlaanderen morgen. Met een zevenpuntenplan wil de VRP het signaal geven dat er een sterker Vlaams ruimtelijk kader nodig is om de kloof tussen een ambitieus beleid en de ruimtelijke planning in praktijk te dichten.
Lees het zevenpuntenplan en onderteken de petitie!

De VRP zoekt

Vertegenwoordiger Procoro Vlaams-Brabant

De VRP is op zoek naar een gedreven afgevaardigde (m/v) voor de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening (Procoro) van de provincie Vlaams-Brabant. Hij/zij zal de VRP vertegenwoordigen als plaatsvervanger van het effectief lid en zal in die functie mee op zoek gaan naar maximale ruimtelijke kwaliteit binnen planningsprocessen in Vlaams-Brabant. U kunt kandideren tot 3 juli 12 uur. Indien u zich kandidaat wil stellen, graag uw cv bezorgen aan info@vrp.be

Lees meer »

Oproep Georges Allaert-prijzen

Deadline 22 juni

In oktober 2017 reikt de Stichting ter bevordering van de interactie tussen Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening (MoRO) opnieuw twee Georges Allaert Prijzen uit. De Georges Allaert Publicatieprijs richt zich tot studenten/onderzoekers/auteurs die een publicatie of masterproef hebben uitgebracht in de periode 2014-2017. De Persoonlijkheidsprijs wordt uitgereikt aan een m/v die volgens de jury het best de MoRO-doelstelling m.b.t. de interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening nastreeft.

Lees meer »

13 juni. Brussel

Urban Challenges: Fringe Solutions

Het congres 'Urban Challenges: Fringe Solutions’ wordt georganiseerd door twee Europese netwerken die allebei expertise hebben opgebouwd rond stadsvernieuwing in de rand. Partnersteden zijn Antwerpen, Amsterdam, Baia Mare, Barcelona, Brno, Casoria, Düsseldorf, Göteborg, Nacka, Kopenhagen, Oslo, Solin, Stockholm en Wenen. A.d.h.v. succesvolle voorbeelden uit Europese steden toont het congres hoe stedelijke uitdagingen een oplossing kunnen vinden in de rand. 

Lees meer »