Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

VRP-Wooncongres

8 juni, Gent

In Vlaanderen gaat per dag zes hectare vruchtbare landbouwgrond op de schop voor lintbebouwing en verkavelingen. Sommige huizen en villa’s raken nauwelijks verkocht. Files kerven almaar dieper in de ‘groene’ rand. Ons woonmodel van versnipperd bouwen, suburbaan wonen en verkavelen is onhoudbaar geworden. Lees meer

Manifest Mobiliteit

12 aanbevelingen

De VRP lanceert vandaag, 21 mei, het Manifest Mobiliteit. Het manifest is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor het mobiliteitsprobleem in Vlaanderen. Het kwam tot stand met de medewerking van topexperts inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening en bestaat uit 12 aanbevelingen die één coherente strategie vormen waarmee in Vlaanderen mobiliteitsvraagstukken kunnen aangepakt worden. De VRP wil met het manifest een aanzet geven tot debat. 

Lees meer »

Publieke ruimte in verbinding

28 mei en 11 juni

Het uitbouwen van groene netwerken biedt lokale besturen tal van mogelijkheden om met minder middelen toch te blijven investeren in omgevingskwaliteit. Vanuit dat perspectief is budget niet langer de bepalende factor of een hindernis om goede projecten te realiseren. Deze 2-daagse vormingsreeks vindt plaats op 28 mei (Brugge) en 11 juni (Oostende) Ongetwijfeld liggen er ook in uw gemeente kansen.

Lees meer »

Klimaatneutraal Vlaams-Brabant

Startdag 22 juni

Met het project ‘Levendige stads- en dorpskernen voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant’ willen BBL, VIBE en de provincie Vlaams-Brabant lokale besturen helpen om hun doelstellingen op het vlak van kernversterking snel te realiseren. Doel: het opzetten van een leergemeenschap tussen lokale besturen en experts. Op het einde van het traject moeten deelnemende besturen beschikken over instrumenten die onmiddellijk inzetbaar zijn. 

Lees meer »