Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Ruimte[ ]Praat

29 april | Antwerpen

In het kader van Ruimte 25, een themanummer over wonen, organiseert de VRP een uitstap naar de 20ste-eeuwse Antwerpse stadsrand. De stad Antwerpen liet er onderzoeken hoe het gebied verder kan verdicht worden met het oog op de verwachte bevolkingsgroei. De verzamelnaam van alle onderzoek - Labo XX - is inmiddels bij iedereen bekend. De VRP nodigt u van harte uit voor de vuurdoop van een bustour in het projectgebied. Lees meer

Publieke ruimte in verbinding

28 mei en 11 juni

Het uitbouwen van groene netwerken biedt lokale besturen tal van mogelijkheden om met minder middelen toch te blijven investeren in omgevingskwaliteit. Vanuit dat perspectief is budget niet langer de bepalende factor of een hindernis om goede projecten te realiseren. Deze 2-daagse vormingsreeks vindt plaats op 28 mei (Brugge) en 11 juni (Oostende) Ongetwijfeld liggen er ook in uw gemeente kansen.

Lees meer »

Isocarp 2015

Gezocht: jonge planning professionals !

ISOCARP, een internationaal netwerk van ruimtelijk planners, bestaat dit jaar vijftig jaar en dat wordt gevierd met een speciale editie van het jaarlijks wereldcongres (19-23 oktober) in Rotterdam en twaalf satellietsteden (w.o. Antwerpen en Brussel). De organisatoren zijn op zoek naar jonge planning professionals (jonger dan 35 jaar) om een belangrijke en dynamische rol op te nemen tijdens het congres.

Lees meer »

VRP-wooncongres

8/6 Te koop: heilige huisjes

Ondanks de stedelijke revival gaat in Vlaanderen per dag nog altijd zes ha vruchtbare landbouwgrond op de schop voor lintbebouwing en verkavelingen, terwijl bestaande huizen en villa’s nauwelijks verkocht raken en files almaar dieper in de ‘groene’ rand kerven. Ons ruimtelijk woonmodel van versnipperd bouwen, suburbaan wonen en verkavelen is onhoudbaar geworden en legt een zware hypotheek op welvaart en levenskwaliteit. 

Lees meer »