Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Werelddag van de Stedenbouw 


Vertrouwen & verbinden. Innovatie in gebiedsontwikkeling
7 november | Vlaams parlement | Brussel

Elkaar vertrouwen schenken en vervolgens gezamenlijke doelen verbinden. Het klinkt als een huwelijk, maar het zijn ook de twee belangrijkste pijlers van gebiedsontwikkeling. Bij deze aanpak gaan diverse actoren en sectoren in een bepaald gebied samenwerken om een gedeelde ruimtelijke visie en een nieuwe dynamiek te realiseren. Vaak gaat het om partners die je niet als potentiële wederhelften ziet, maar die toch een verrassend team kunnen vormen. 
Lees meer

19 en 26/11. Moorsele|Landen

Gecoro-event

De VRP en de VVSG organiseren op 19 en 26 november (resp. Moorsele en Landen) een Gecoro-event rond kernversterking. De info- en netwerkavond richt zich in de 1ste plaats tot leden van Gemeentelijke Commissies Ruimtelijke Ordening die op zoek zijn naar inspirerende voorbeelden zodat ze in hun gemeente met meer kennis van zaken afwegingen kunnen maken. Ook gemeentelijke mandatarissen en personeelsleden zijn welkom. 

Lees meer »

14/11. Brussel

Studiedag kernversterking

Vlaanderen heeft een van de grootste verharde oppervlakte/km² ter wereld. Binnen Europa heeft onze regio de grootste gemiddelde bewoonbare (en uiterst versnipperde) vloeroppervlakte. In 2030 komen er naar schatting 600.000 inwoners méér bij. Kunnen we extra woningen voorzien zonder nieuwe open ruimte in te nemen? Deze studiedag van de Bond Beter Leefmilieu schetst hoe zo'n ruimteneutrale ontwikkeling er kan uitzien.

Lees meer »

6/11 Westerlo

De winst van het niet-bouwen

Vlaanderen en Nederland streven naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Dit moet leiden tot een lager grondverbruik en tot de ontwikkeling van sociale en culturele meerwaarden. Die zijn echter niet tastbaar, waardoor het moeilijk wordt actoren mee te krijgen. Wat als we niet langer over meerwaarde maar over 'winst' zouden spreken? Het onderzoek ‘De winst van het niet-bouwen’ wil de winsten van niet-bouwen tastbaar maken.

Lees meer »