Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Werelddag van de Stedenbouw 


Vertrouwen en verbinden. Innovatie in gebiedsontwikkeling
7 november | Vlaams parlement | Brussel

Elkaar vertrouwen schenken en vervolgens gezamenlijke doelen verbinden. Het klinkt als een huwelijk, maar het zijn ook de twee belangrijkste pijlers van gebiedsontwikkeling. Bij gebiedsontwikkeling gaan diverse actoren en sectoren in een bepaald gebied samenwerken om een gedeelde ruimtelijke visie en een nieuwe dynamiek te realiseren. Maar in Vlaanderen heerst een sectorale eilandmentaliteit, die gebiedsgericht werken moeilijk maakt. Hoe creëer je dan een cultuur voor gebiedsontwikkeling? Daar gaat de Werelddag van de Stedenbouw dieper op in. Lees meer

VRP-Afstudeerprijs 2014

Deadline: 21 september

Ben jij een masterstudent die dit academiejaar afstudeert met een eindwerk met een stedenbouwkundig of ruimtelijk thema? Doe dan mee met de VRP-Afstudeerprijs en maak kans op € 1200 aan reischeques en een publicatie in Ruimte. De Afstudeerprijs lauwert innovatieve, inspirerende eindwerken en geeft studenten de kans zich voor te stellen aan de vakwereld. De prijs wordt uitgereikt op de Werelddag van de Stedenbouw. 

Lees meer »

23 september Gent

Nieuw verpa(r)kt groen

De themadag ‘Nieuw verpa(r)kt groen’ van Steunpunt Straten focust op de hedendaagse invulling van parken. Parken zijn gebieden bij uitstek waar hoog - en laagdynamische activiteiten met elkaar in aanraking komen. Lokale besturen, parkbeheerders en ontwerpers krijgen inzicht in relevante plannings- en beheersinstrumenten die helpen bij het vinden van een evenwichtig ruimtegebruik. Ook praktijkvoorbeelden passeren de revue.

Lees meer »

Gezocht: bureaus

mobiliteit rond sportcentra

Het ISB (Instituut voor Sportbeheer en Recreatie-beleid) wil in het kader van het project ‘Ecosportief’ instrumenten ontwikkelen voor het realiseren van duurzame mobiliteit rond sportcentra. Denk bv. aan parkings van sportcentra die vol staan met auto's van mensen die komen sporten. Hoe kunnen gemeenten sportcentra ruimtelijk uitnodigend inplanten en bereikbaar maken? Het ISB zoekt gemeenten/ontwerpers om hier over na te denken.

Lees meer »