Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Masterclass Stadsprojecten 2015

INSCHRIJVINGEN OPEN!

Ook in 2015 organiseert de VRP de Masterclass Stadsprojecten. Deze achtdaagse opleiding wil inzicht bieden in elementen die bepalend zijn voor de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten. Speciale aandacht gaat naar publiek-private samenwerking en de rol van de overheid. Lees meer

Gezocht

Projectregisseurs

ILVO en Team Vlaams Bouwmeester zoeken 5 projectregisseurs voor de begeleiding van de Pilootprojecten Productief Landschap. Hun voornaamste opdracht is de projecten te begeleiden tot aan de uitvoering. De pilootprojecten zijn 5 ambitieuze projecten die vernieuwende bedrijfsvoering combineren met een kwalitatieve wisselwerking tussen landschap en samenleving.

Lees meer »

Plandag 2015

22 februari: deadline abstract

Op de Plandag, de jaarlijkse ontmoetingsdag tussen Nederlandse en Vlaamse planners, staat dit jaar de vraag centraal of we de ruimte kunnen/willen/moeten maken. De PlanDag wil weten hoe u ‘ruimte maken’ ziet. U kan een paper indienen die als basis zal dienen voor de debatten in de namiddag. Tot 22 februari kan u een samenvattende tekst indienen. De eigenlijke paper wordt verwacht midden april.

Lees meer »

'Chez les voisins'

11 februari. Charleroi

Voor de volgende aflevering van Ruimte[ ]Praat worden we hartelijk welkom geheten in Charleroi. Deze Ruimte[ ]Praat gaat dieper in op het thema van  Ruimte 24 ('Chez les voisins') waarin Wallonië en Brussel de hoofdrol spelen. Kers op de taart is een debat met Georgios Maillis (Bouwmeester Charleroi), Olivier Bastin (gewezen Bouwmeester Brussel) en Peter Swinnen (Vlaams Bouwmeester). 

Lees meer »