Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Studiereis Turijn


Parco Dora © Creative Commons

16-20 september 2015

Traditiegetrouw organiseert de VRP een jaarlijkse studiereis naar een buitenlandse stad met inspirerende stadsontwikkeling. Dit jaar trekken we hiervoor naar Turijn. De Noord-Italiaanse stad heeft de voorbije decennia hard gewerkt aan haar stadsvernieuwing en is op die manier aan het evolueren van een industriestad naar een aangename woon-werkstad. Plaatselijke experten/betrokkenen informeren u uit eerste hand over dit boeiend proces. Lees meer

Zomerkoopjes bij Ruimte

Tot en met 31 juli

Het VRP-magazine Ruimte wordt met het verstrijken der jaren een waardevol tijdsdocument dankzij de informatieve waarde van diepgravende themadossiers. Weggooien is dus geen optie. Integendeel ... Tot en met vrijdag 31 juli 2015 kunt u genieten van uitzonderlijke kortingen op de eerste vijf jaargangen van uw favoriete tijdschrift. Als u vier tijdschriften bestelt, krijgt u er bovendien een fraaie publicatie naar keuze bovenop.

Lees meer »

Petitie omgevingsambtenaar

22 juni:1500 handtekeningen

Stel: vanaf heden kunnen chirurgische ingrepen ook door verplegers worden gedaan. Want er heerst schaarste op de arbeidsmarkt voor chirurgen en bovendien zijn die laatsten te duur. Absurd? Het is nochtans wat te gebeuren staat bij de nakende goedkeuring van het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe decreet over de omgevingsvergunning. Vindt u ook dat de noodzakelijke professionalisering van de sector onder druk staat: onderteken dan de petitie.

Lees meer »

Manifest Mobiliteit

12 aanbevelingen

De VRP lanceerde op 21 mei 2015 het Manifest Mobiliteit. Het manifest is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor het mobiliteitsprobleem in Vlaanderen. Het kwam tot stand met de medewerking van topexperts inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening en bestaat uit 12 aanbevelingen die één coherente strategie vormen waarmee in Vlaanderen mobiliteitsvraagstukken kunnen aangepakt worden. De VRP wil met het manifest een aanzet geven tot debat. 

Lees meer »