Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Excursie Parc de la Deûle


© Velvet | Creative Commons

12 mei, Rijsel (Frankrijk)

De VRP-excursie naar Parc de la Deûle in het Noord-Franse Lille kadert in een reeks van drie excursies over gebiedsontwikkeling. Parc de la Deûle is een project dat Vlaamse regio's en projecten kan inspireren, zowel wat betreft het ontwerp als het proces. Het park is het resultaat van een landschapsproject op regionaal schaalniveau in de stadsrand van Lille en werd gerealiseerd via een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten. Lees meer

Plandag 2016

19 mei. Tilburg (NL)

Het thema van de Plandag is 'verruimen'. Ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken zijn een onderdeel en een uiting van ruimere maatschappelijke opgaven zoals globalisering, demografie, klimaat of energie. Ruimtevragen staan dus zelden tot nooit op zichzelf en vereisen een antwoord vanuit een ruimere context. De ruimtelijke professional is steeds meer een speler in het grotere geheel en dikwijls slechts een onderdeel van de oplossing. Die ‘netwerkpositie’ kan nieuwe kansen bieden om als coproducent een ruimtelijke agenda te voeren.

Lees meer »

Workshop VRP-Internationaal

29 april, Brussel

Europese regio’s worstelen met dezelfde problemen: groeiende mobiliteit, vervuiling, klimaatissues en druk op de open ruimte. Zowel in Vlaanderen als in andere regio’s groeit de noodzaak om deze vraagstukken op stadsregionale schaal aan te pakken. Maar de stap naar effectieve samenwerking op het terrein blijkt vaak groot omdat politieke, bestuurlijke en organisatorische hindernissen moeilijk te nemen zijn. Deze workshop focust op de organisatie van stadsregionale samenwerking.

Lees meer »

Open Ruimte, Open Blik. Brussel

Foto's en presentaties!

Op 17 en 18 maart organiseerden de VRP & partners het congres 'Open ruimte, open blik' in de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Met keynotesprekers als Johan Braeckman, Tim Devos, Julia Czerniak, Jan Jongert, Joost Dessein en Dirk Sijmons wilde het congres het belang van open ruimte in de verf zetten. Daarnaast was er ook plaats voor enkele 'Ogenblikken' (ingezonden filmpjes en lezingen) en Doe-sessies. 

Lees meer »