Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Steden voor mensen

 

Bestel uw exemplaar!

Op 6 september verscheen de Nederlandse vertaling van het invloedrijke boek 'Cities for people' van de gezaghebbende Deense architect Jan Gehl. Gehl zakte voor de gelegenheid af naar Mechelen, op uitnodiging van de VRP en Uitgeverij Vanden Broele. U kunt het boek bestellen via de VRP.
Lees meer

VRP-excursie Molenbeek

6 oktober. Schrijf nu in!

Van 12 tot 16 september vond in Durban (Zuid-Afrika) het Wereldcongres van de internationale vakorganisatie ISOCARP (International Society of City and Regional Planners) plaats. Omdat de VRP nauw betrokken is bij ISOCARP, willen we het boeiende congresthema - 'Cities We Have Vs. Cities We Need' - naar hier halen. Of: spelen recente stadsontwikkelingsprojecten voldoende in op de talrijke kansen die de stad biedt? In het kader van het congres trekken we op 6/10 naar Molenbeek.

Lees meer »

Stads-en dorpskern-vernieuwing

Nog enkele plaatsen vrij!

Op 4 oktober start de nieuwe VRP-opleiding ‘Stads- en dorpskernvernieuwing’. Daarin gaan we na hoe kwalitatieve woonprojecten in steden en dorpen tot stand komen, hoe de financiële haalbaarheid van open ruimte wordt doorgerekend, wat co-creatie & burgerinitiatieven kunnen bijdragen aan de ruimte en wat de multimodale stad inhoudt. Het programma richt zich naast de 13 centrumsteden ook tot kleinere steden en gemeenten. U kunt het traject volledig of per lesdag volgen.

Lees meer »

29/9 Slotevent

20 jaar gebiedsgerichte werking in West-Vlaanderen

Op 29 september organiseert de provincie West-Vlaanderen de laatste van zes bijeenkomsten rond 20 jaar gebiedsgerichte werking in de provincie. U mag een gedurfde vooruitblik verwachten en de voorstelling van de publicatie 'Een terugblik in perspectief, 20 jaar gebiedsgerichte werking in de provincie West-Vlaanderen'. Het slotevent zal plaatsvinden in het Provinciaal Hof, Brugge. Deelname is gratis, inschrijven verplicht vòòr 20 september.

Lees meer »