Vlaamse vereniging voor ruimte & planning | Duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening

Welkom bij VRP

Werelddag van de stedenbouw

17 november, Antwerpen

 

Elementaire deeltjes. Vaardigheden voor succesvolle participatie.

Burgerparticipatie is een verplicht onderdeel van het ruimtelijk beleid op alle politieke niveaus. Dat is op zich wel bijzonder omdat het steeds gaat over het herverdelen van verantwoordelijkheden over de invulling, het gebruik en het beheer van onze ruimte. Onderhandelen over het afgeven of het krijgen van verantwoordelijkheid is lastig en ongemakkelijk. Participatie valt of staat dan ook met een goede chemie tussen de elementaire deeltjes. Lees meer

Dries Willems overleden

Afscheid op 15 oktober

Op 8 oktober is Dries Willems onverwacht overleden. Dries is de inspirator van tal van stadsprojecten in Antwerpen die tot vandaag gelden als toonaangevende voorbeelden van geïntegreerde gebiedsontwikkeling. Na zijn pensioen organiseerde hij voor de VRP verschillende edities van de Werelddag van de Stedenbouw. We zullen zijn expertise, zijn aanwezigheid en de pretlichtjes in zijn ogen missen. De VRP wenst de familie van Dries veel sterkte. Hierna kunt u een treffend eerbetoon lezen door enkele collega's/vakgenoten.

Lees meer »

25 oktober Beervelde

Atelier Azalé: brainstorm Oost-Vlaamse bloemenregio

Kleine Oost-Vlaamse glastuinbouwbedrijven vestigen zich vaak aan de rand van steden of in dorpskernen. Grote(re) firma's wijken dan weer uit naar open landbouwgebied. Deze ontwikkelingen hebben een belangrijke impact op de open ruimte. Het strategisch project 'glastuinbouw' ontwikkelde een gebiedsvisie + programma dat de transitie van de sector in de bloemenregio moet vorm geven. Een actieve ruimtelijke aanpak via een geïntegreerde gebiedsbenadering is daarbij belangrijk. 

Lees meer »

Werelddag van de Stedenbouw

Gezocht: elementaire deeltjes

Heb je met je wijkcomité wel eens het buurtpleintje onder handen genomen? Ben je de enthousiaste (mede)trekker van een speel- of leefstraat? Maak je als bewoner deel uit van de Gecoro? IJvert je natuurvereniging voor een stukje groen in de wijk? Kortom, timmer je samen met je buren aan een betere wijk? Dan kan je, als ‘elementair deeltje’ in je buurt, zeker iets opsteken van de talloze tips & tricks die op de WERELDDAG VAN DE STEDENBOUW 2016 te rapen vallen, want het thema dit jaar is: participeren

Lees meer »