activiteiten

De bouwshift door de ogen van tieners

Hoe bouwen we aan de wereld van morgen?

Kind en samenleving onderzocht de woonwensen van tieners. Met de bouwshift en klimaatdoelstellingen in het vooruitzicht is het immers die generatie die de komende decennia zal oogsten wat er nu wordt gezaaid. Hoe staan ze tegenover wonen in kernen en verdichting, welke verwachtingen en wensen spreken ze hierbij uit? Maar vooral: hoe kunnen we als ruimtelijk planners en ontwerpers individuele woonwensen en dromen laten samensporen met maatschappelijke noden, klimaatdoelstellingen en de bouwshift?

VRP ging met de resultaten van het onderzoek aan de slag: samen met ontwerpers en lokale besturen werd er nagegaan volgens welke ontwerpprincipes we de uitkomsten van het onderzoek kunnen toepassen op hedendaagse cases en welke instrumenten zich daartoe lenen.  

Op 4 juni stellen we de resultaten van het onderzoek en de toepassing ervan op lokale plannen en projecten voor. In de voormiddag illustreert keynotespeaker Leo Van Broeck aan de hand van het voorbeeldproject Bijgaardenhof in Gent hoe je een kader schept om ontwikkelingen in functie van de bouwshift en klimaatdoelstellingen te realiseren. In de namiddag is de keuze aan jou: leer je de toepassing ook op maat van een kleinere gemeente als Nijlen kennen of kom je liever meer te weten over de toolbox met participatietechnieken van K&S?

Plenair

9u00-9u40 | ontvangst dagvoorzitter + introductie

9u40-9u55 | Inleiding Kind en Samenleving, Onderzoek Ruimtehelden  

9u55- 10u15 | Ruimtehelden toegepast in de gemeente, Martijn Tabak (Gemeente Pelt)

10u15 | Verwachtingen van tieners met betrekking tot toekomstig wonen. Spanning tussen individueel en algemeen belang: hoe overstijgen? Moeten we meegaan in die woonwensen? Hoe rijmen we dit met noodzaak bouwshift?  

10u20-10u50 | Conclusies ontwerpworkshop VRP

Hoe kunnen ontwerpbureaus de onderzoeksresultaten van Ruimtehelden toepassen in de praktijk? Waar slagen ze gemakkelijk in, welke ingrepen zijn moeilijker en wat is nodig om het toch te doen slagen?

10u50-11u00 | Keynote Case Bijgaardehof door Leo Van Broeck (KU Leuven, voorzitter van klimaatexperten committé regio Brussel, voormalig Vlaams bouwmeester)

Wat maakt de Gentse cohousing Bijgaardehof tot een kwalitatieve woonomgeving? Hoe kwam dit project tot stand? Wat waren belangrijke factoren in het proces en de realisatie? Hoe verzoen je individuele woonwensen en het algemeen belang?

Deelsessies

In de deelsessies vanaf 11u30 splitsen we op in verschillende workshops over ruimte en inspraak. Je kunt kiezen uit de volgende onderdelen:

Jongeren betrekken bij concrete ruimtelijke ontwikkelingen. (Andreas De Mesmaeker en Gisèle Vervoort, Kind & Samenleving)

In deze workshop maak je kennis met methodieken om een projectgebied met jongeren te verkennen én om tot een duurzaam ruimtelijk ontwerp te komen. We tonen je de blokjesmethodiek, waarmee je jongeren kan laten meedenken over ruimtelijk beleid en onze ‘ruimtetactieken’, die jongeren kunnen inzetten om duurzame ruimtelijke keuzes te maken.

Verder passeren tal van tools de revue waarmee jongeren de omgeving van de toekomst kunnen verbeelden, zoals een methode om prioritaire collectieve voorzieningen te selecteren.

Maak kennis met de inspraaktool PictoPlay. (Wouter Vanderstede, Kind & Samenleving)

PictoPlay is een tastbare en creatieve manier om parken, pleinen en andere speel- en ontmoetingsruimten te ontwerpen. De tool is ontworpen door Kind & Samenleving en past perfect in het plaatje van de methodieken van Ruimtehelden om de publieke ruimte van een gebied visueel vorm te geven.

De methodieken van PictoPlay vormen niet alleen een manier om kinderen en jongeren inspraak te laten geven op hun omgeving, maar veroorzaakt ook een dialoog op bestuursniveau tussen de domeinen jeugd en ruimte.

Dorpse Architectuur in kaart(spel) gebracht. (Sien Beyens, AR-TUR)

De dorpse figuren uit de Toolbox Dorpse Architectuur van AR-TUR helpen jongeren te verbeelden hoe je een buurt morfologisch vorm kan geven. Tussen de vrijstaande eengezinswoning en het appartementsgebouw ligt immers een waaier aan mogelijkheden om woningen compacter te schikken en hogere dichtheden te realiseren.

We gaan dieper in op het gebruik van de dorpse figuren voor meervoudig wonen aan de hand van verschillende voorbeeldprojecten.

Lokale instrumenten voor kwalitatief en toekomstgericht wonen. (Maarten Horemans, VRP)

Hoe pak je als kleine gemeente het onderwerp duurzaamheid aan? In deze sessie nemen we twee case studies onder de loep. Maarten Horemans is afdelingshoofd ruimte en geeft duiding bij het beeldkwaliteitsplan van de gemeente Nijlen, en toont hoe dat plan richting geeft aan nieuwe ontwikkelingen.

Samen met Maarten wordt een tweede case belicht: een masterplan voor een dorpskern. Hoe zorgt een sterke visie ervoor dat een gemeente op een kwalitatieve manier het bestaande bebouwde weefsel kan transformeren?

Na de workshops sluiten we het programma van de dag af met een netwerklunch om 13u.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).