legaal

Privacyverklaring

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw (VRP) heeft respect voor uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verbinden ons ertoe zorgvuldig om te gaan met gegevens uit uw persoonlijke levenssfeer. De VRP volgt de desbetreffende wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Op deze pagina kunt u lezen wat wij doen met uw persoonsgegevens.

1. WELKE GEGEVENS VERZAMELT DE VRP?

1.1. Inschrijving activiteiten / aankoop producten

Wanneer u zich aanmeldt voor een VRP-activiteit, een VRP-product koopt of inschrijft voor onze nieuwsbrief, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De VRP heeft technische en organisatorische maatregelen genomen opdat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Ze worden enkel gebruikt voor de doelstellingen waarvoor ze werden verstrekt:

 • deelname aan een activiteit en de vereiste acties die ermee samenhangen: facturatie, betaling, communicatie over de activiteit …
 • aankoop van een VRP-product en de vereiste acties die ermee samenhangen: facturatie, betaling van het product, informatie over het product …
 • inschrijving voor de VRP-nieuwsbrief en het versturen ervan naar het door u opgegeven mailadres

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens vragen en verwerken:

 • naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, werkgever
 • identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, BTW-nummer
 • geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit

1.2 Beeldmateriaal

Mogelijks wordt er van uw deelname aan een VRP-activiteit beeldmateriaal gemaakt. Bij het inschrijven voor een activiteit wordt gevraagd of u akkoord gaat met de privacyverklaring. Onder deze verklaring valt ook het geven van toestemming voor het nemen van video's/foto's van uw aanwezigheid op onze activiteit(en). Indien u akkoord gaat met onze privacyverklaring, geeft u dus toestemming voor het nemen en gebruiken van foto's en/of video's van uw aanwezigheid.

Deze foto's en/of video's worden bewaard in een afgeschermd archief, uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden en verschijnen louter op de kanalen van VRP. Daarbij zorgt VRP er altijd voor dat er beelden worden geselecteerd die niemand in verlegenheid brengt.

2. WAT DOET DE VRP (NIET) MET UW GEGEVENS?

2.1. Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden onder geen enkel beding doorgegeven aan derden.
Wij verstrekken uw gegevens enkel aan derde partijen indien dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, mailchimp voor het versturen van mailings, OmgevingConnect voor het digitaal lezen van het magazine Ruimte …);

Met al deze partijen hebben we afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

2.2. Bewaartermijn

De VRP bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Als algemene regel houden we uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar na het laatste gebruik bij. Uw gegevens worden enkel gebruikt om een analyse te maken van onze werking om alzo onze organisatie en ons aanbod waar nodig bij te sturen en te verbeteren.

3. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • VRP-werknemers die toegang hebben tot uw gegevens, zijn verbonden aan de geheimhouding ervan;
 • Alle VRP-werknemers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens;
 • Onze systemen vereisen allen een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Derde partijen die toegang hebben tot uw gegevens hebben zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens te beschermen (zie ook punt 2.1.)

4. RECHTEN M.B.T. UW PERSOONSGEGEVENS

U heeft recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Gelieve ons hiervoor te contacteren. Helemaal onderaan deze pagina vindt u onze contactgegevens. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart. We raden u aan om uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de VRP. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

4.1. Uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden en u uit onze mailinglist te laten verwijderen.

Of klik hier om uit te schrijven

4.2. Aanpassen/verwijderen persoonlijke gegevens

Als u uw gegevens wilt aanpassen of zich uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens helemaal onderaan deze pagina.

4.3. Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

5. VRAGEN, KLACHTEN EN FEEDBACK

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve dan onmiddellijk contact met ons op te nemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

6. VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als u na het lezen van onze privacyverklaring, nog steeds vragen hebt kunt u ons steeds contacteren:

VRP vzw | Damplein 27 | 2060 Antwerpen | info@vrp.be | +32 (0)3 201 59 00

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).