Inspiratiedag. Plannen met mensen.

INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN! De mensgerichte benadering en co-creatie in ruimtelijke beleidsplanning Ruimtemakers werken vaak vanuit systemen, denk maar aan het [...]

lees meer

Nieuwe planschaderegeling maakt bouwshift onbetaalbaar

De Vlaamse Regering bereikte een akkoord rond het Instrumentendecreet en de bescherming van 12.000 ha woonreservegebied. Dit akkoord betekent volgens de [...]

lees meer

Reeks: Klimaat en private projectontwikkeling

Lokale besturen hebben een belangrijke opdracht in de strijd tegen klimaatverandering. Dit betekent dat ze hun burgers en ecosystemen moeten beschermen tegen [...]

lees meer
activiteit | 12-01-2021

Inspiratiedag. Plannen met mensen.

VRP-advies Instrumentendecreet

Oproep | 02-12-2020

VRP-enquête. Laat uw stem horen!

activiteit | 25-02-2021

Reeks: Klimaat en private projectontwikkeling

Publicatie | 28-09-2020

Inspiratieboek kantoordelen

ruimte

Ruimte 47 - Inspire to Expire

Publicatie | 02-07-2020

Synthesetekst PostCoronaTalks

Publicatie | 18-08-2020

Nieuwe publicatie. Coöperatief wonen in Vlaanderen

blog

Pleidooi voor fijnmazige steden