Werelddag van de Stedenbouw. Samen in de regio

21 November. CC Bolwerk, Vilvoorde. Lokale en bovenlokale overheden beseffen dat het regionaal verbinden van opgaven en actoren een noodzaak is. [...]

lees meer

Oproep gastgemeenten. Kijkstages student.

Studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning hebben er doorgaans weinig idee van wat de job van gemeentelijk omgevingsambtenaar (GOA) precies inhoudt. Er zijn [...]

lees meer

2X2-lezingen. Start@VRP. Water!

Start@VRP is een groep jonge ruimtelijke planners die studenten en starters in het vakgebied een opstap willen bieden naar het lerend netwerk van de VRP. De [...]

lees meer

Sessies Mobipunten

De VRP en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) nodigen u dit najaar uit voor werksessies rond mobipunten. Hiermee willen we bestaande expertise [...]

lees meer
activiteit | 10-10-2019

VRP Lab Logistiek

activiteit | 29-11-2019

Sessies Wegencategorisering

activiteit | 05-11-2019

Sessies Mobipunten

activiteit | 22-10-2019

Info-sessies voor Gecoro-leden

blog

Operatie Circulatie. Circulariteit op de tast

activiteit | 22-10-2019

2019. VRP Lab. Energie en Ruimte

activiteit | 06-11-2019

2X2-lezingen. Start@VRP. Water!

activiteit | 03-12-2019

Studiedag. Move on up

Publicatie | 03-09-2019

Inspiratieboek Attractieve Mobipunten