Werelddag van de Stedenbouw 2020

Planning zonder plannen? Hoe realiseren lokale besturen de bouwshift? Maatschappelijke thema’s zoals de klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, [...]

lees meer

Duolezingen. Start@VRP. Hoogbouw

Hoogbouw. De ene stedenbouwkundige trekt er zijn neus voor op, de andere juicht het onomwonden toe. Het is een thema waar in stedenbouwkundige kringen enige [...]

lees meer

Synthesetekst PostCoronaTalks

In periode april-juni 2020 organiseerde de VRP de #PostCoronaTalks. Daarin gingen we na hoe een goede ruimtelijke planning het leven van stedelingen [...]

lees meer

Ruimte 47

De bestemmingen die werden vastgelegd in de gewestplannen hebben een eeuwigdurende doorwerking en kunnen pas aangepast worden door de opmaak van een ruimtelijk [...]

lees meer
activiteit | 19-11-2020

Werelddag van de Stedenbouw 2020

ruimte

Ruimte 47 - Inspire to Expire

activiteit | 20-10-2020

VRP-bezoek expo 'Inspire to Expire'

activiteit | 28-10-2020

Duolezingen. Start@VRP. Hoogbouw

Publicatie | 28-09-2020

Inspiratieboek kantoordelen

blog

Pleidooi voor fijnmazige steden

activiteit | 09-10-2020

Alumnidag Regionale Gebiedsontwikkeling

Publicatie | 02-07-2020

Synthesetekst PostCoronaTalks

Publicatie | 18-08-2020

Nieuwe publicatie. Coöperatief wonen in Vlaanderen