vrp logo
werelddag

Verslag van de werelddag

24 november was het zover. Massaal lieten jullie je onderdompelen in 'Ruimte voor Water'. Het staat jullie duidelijk tot de lippen.

Een dag boordevol inhoud, inspiratie, voorbeelden en kennis. 'Food for thought', of beter gezegd, 'water for thought'. Voor wie nog eens wil terugblikken zijn er de foto's, call to action, digitale brochure en de presentaties:

Digitale brochure.
Foto's.
Presentaties.
Call to action.

netwerk voor ruimtemakers

De VRP wil een breed draagvlak creëren voor een kwaliteitsvolle, duurzame ruimtelijke ordening. Daartoe organiseren we lezingen, debatten, labs, vormingsreeksen, evenementen, opleidingen en denktanks.

In de wereld van ruimtelijke ordening zijn we vooral gekend voor de jaarlijkse Werelddag van de Stedenbouw, onze Masterclasses, de Afstudeerprijs en de Planningsprijs.

Beleidsadviezen

We kijken op een kritische manier naar beleidsvorming en formuleren constructieve adviezen. We willen graag actief bijdragen aan dat beleid: zo zetelde de VRP bijvoorbeeld in de Taskforce Bouwshift die een strategie en een roadmap uitwerkte met maatregelen in functie van een haalbare en betaalbare bouwshift.

55 water

Water. Er is te veel, er is te weinig, het komt te laat of te vroeg. Het laat eeuwenlang met zich sollen en slaat dan onverhoeds met één mokerslag terug. Conclusie: het valt niet te temmen – net als het leven zelf. Het is aan de ‘top dog’ van deze planeet om bij de inrichting van zijn omgeving enige lessen in deemoed te leren. Naar goede gewoonte, gingen we op zoek naar het allerlaatste nieuws over overheidsplannen én naar markante verhalen uit het veld, over water als dreigende & drijvende kracht voor ruimtemakers.