vrp

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning

Netwerk voor ruimtemakers
De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) werkt aan een breed draagvlak  voor kwaliteit en duurzaamheid in de stedenbouw en de ruimtelijke ordening. Om te wonen, om voedsel en energie te produceren, om ons te verplaatsen, om les te volgen, om ons te ontspannen in de natuur … In die laatste hoedanigheid biedt de ruimte ons bovendien de noodzakelijke bescherming tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. Maar ook voor andere maatschappelijke onderwerpen speelt ruimte een belangrijke rol. We hebben dus allemaal baat bij een goede ruimtelijke planning.

Voor alles is ruimte nodig.

Om te wonen, om voedsel en energie te produceren, om ons te verplaatsen, om les te volgen, om ons te ontspannen in de natuur … In die laatste hoedanigheid biedt de ruimte ons bovendien de noodzakelijke bescherming tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. Maar ook voor andere maatschappelijke onderwerpen speelt ruimte een belangrijke rol. We hebben dus allemaal baat bij een goede ruimtelijke planning. Zeker in Vlaanderen, waar de ruimte schaars is en burgers en sectoren vechten voor hun plek. Een brede blik en een duurzame ruimteplanning op lange termijn zijn cruciaal. Het is de taak van ruimtemakers om vorm te geven aan evenwichtige, ruimtelijke keuzes.

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte & Planning (VRP) wil het belang van een duurzame ruimtelijke planning en stedenbouw zo breed mogelijk uitdragen. We richten ons daarbij in de eerste plaats tot ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen en lokale besturen uit Vlaanderen en Brussel. Omdat ruimtelijke planning zovele raakvlakken heeft met diverse andere domeinen (economie, architectuur, energie, infrastructuur, mobiliteit …) richten we ons ook expliciet tot andere sectoren – op zoek naar ‘win-wins’.

Wat doet de VRP?

De VRP organiseert opleidingen, masterclasses, lezingen, colloquia, denktanks, vormingsreeksen om onze expertise uit te dragen en te leren van ervaringen op het terrein.

Daarnaast werken we ook achter de schermen. We kijken op een kritische manier naar de beleidsvorming en formuleren constructieve adviezen. We willen graag actief bijdragen aan dat beleid: zo zetelt de VRP in de Taskforce Bouwshift die een strategie en een roadmap uitwerkt met maatregelen in functie van een haalbare en betaalbare bouwshift.

De VRP geeft tot slot ook een eigen magazine uit: RUIMTE. Het tijdschrift verschijnt driemaandelijks, is rijk geïllustreerd en snijdt op een toegankelijke manier ruimtelijke en stedenbouwkundige thema’s aan.

*De VRP is niet te consulteren voor advies/raad over specifieke dossiers.

Word lid en maak deel uit van een professioneel netwerk

De VRP is een ledenorganisatie sinds 1997. Wilt u ook deel uitmaken van dit boeiend lerend netwerk en contact leggen met collega’s en opdrachtgevers? Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied van de ruimtelijke planning en stedenbouw? Word dan nu lid en ontvang vier keer per jaar het magazine Ruimte. Meer over het lidmaatschap

Als lid blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied van de ruimtelijke planning en stedenbouw, krijg je de kans om contact te leggen met collega’s en opdrachtgevers en geniet je tal van voordelen.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).