activiteiten

Masterclass Ontharding

Vlaanderen heeft een extreem hoge verhardingsgraad. Elke dag komt er meer dan vijf hectare aan verharding bij, ondanks de inspanningen die op vlak van ontharding sinds een aantal jaar worden geleverd. Tijd om een tandje bij te steken.

In de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen staan dan ook sterke onthardingsambities: in open ruimte bestemmingen moet de verhardingsgraad tegen 2050 met 20% zijn teruggedrongen (t.o.v. 2015). Ontharding is daarbij geen doel op zich, maar (her)opent heel wat mogelijkheden, zoals herstel van natuur en bodem, verkoelend effect tijdens warme zomers, ruimte voor recreatie en een aangename, gezondere leefomgeving. Ook talloze gemeenten onderschrijven de sterke onthardingsambities, bijvoorbeeld binnen het Lokaal Energie en Klimaatpact, met heel wat nieuw beleid en inspirerende resultaten op het terrein. Tegelijk merken we dat er nog heel wat terugkerende obstakels zijn bij onthardingsprojecten (financiering, lokaal draagvlak, mogelijke vervuiling van de ondergrond, toenemende druk op (groen)beherende diensten, ...).

Die obstakels willen we zo veel mogelijk wegnemen. Tijdens de Masterclass Ontharding reiken we lokale besturen handvaten en bewonderenswaardige voorbeelden aan, waaruit ze de nodige inspiratie kunnen putten. De noodzaak van ontharding kennen we ondertussen, tijd om samen ook de opportuniteiten te verkennen!

VRP, Breekijzer vzw en Departement Omgeving organiseren dus voor een tweede maal de ‘Masterclass Ontharding’. Samen met inspirerende sprekers en experts gaan we na hoe lokale besturen aan de slag kunnen gaan en welke vragen, opportuniteiten en struikelblokken tijdens dit proces aan bod komen. Daarbij nemen we 3 dagen de tijd om verschillende stappen en thema’s te verkennen. Tijdens de laatste namiddag nemen we de tijd om thema’s en vraagstukken te verkennen die de deelnemers zelf signaleren.  

Dag 1 — 16/04 — Overzicht: de wie, wat, hoe en waar van ontharding

9:00 | Onthaal met koffie

9:30 | Welkom en kennismaking door VRP, programma van de dag en overzicht van de hele opleiding

9:45 | Ontharding in Vlaanderen: analyse en (ge)leer(de) lessen vanuit inspirerende praktijkvoorbeelden (Anton Christiaens, Breekijzer vzw & Henri Lebbe, Departement Omgeving)

11:00 | Koffiepauze

11:15 | Onthardingsbeleid bij Nederlandse gemeenten: Hoe kunnen we ontharding stimuleren op verschillende terreinen? Stichting Steenbreek over hun wijkaanpak, werking met burgers en initiatieven op bedrijventerreinen (Stichting Steenbreek)

12:30 | Lunchpauze met broodjes

13:15 | Ontharden en bodemherstel (ook: hoe omgaan met verontreiniging) (Joost Salomez & Ellen Luyten)

14:30 | Slim groenontwerp en –beheer na ontharding + do’s en don’ts op ontharde puinbodems (Sandy Adriaenssens, proefcentrum sierteelt (PCS) &Iris Lauwaert (Gentse groendienst))

15:45 | Afsluiter van de dag: belangrijkste leerlessen en vooruitblik op de rest van de opleiding (Anton Christiaens, Breekijzer vzw & Henri Lebbe, Departement Omgeving)

16:00 | Einde

Dag 2 — 23/05 — Instrumenten, beleid & financiering

9:00 | Onthaal met koffie

9:30 | Welkom en programma van de dag

9:45 |Een strategisch onthardingsbeleid: overzicht en evaluatie van bestaand instrumentarium (Evy De Wilde, Antea)

10:45 | Sint-Martens-Latem: onthardingsbeleid in de praktijk, toelichten van een aantal beleidsinstrumenten (Peter Van Herp, Sint-Martens-Latem)

11:15 | Koffiepauze

11:30 | Bouwcode als klimaattool

12:00 | Debat

12:45 | Lunchpauze

13:30 | Een mix aan financiering voor ontharding: studie InnoFins (Tara Op de Beeck, UAntwerpen)

14:30 | Rioleringswerken als momentum voor integrale heraanleg: Straat van de toekomst in Sint-Niklaas (Bart Van Lokeren, Sint-Niklaas) & Rioleringswerken als momentum voor financiering (An Devaere, Aquafin)

15:45 | Afsluiter van de dag: leerlessen en huiswerk

16:00 | Einde

Dag 3 — 06/06 — Ontharding, the next step. Deep dive in het eigen onthardingsbeleid

9:00 | Onthaal met koffie

9:30 | Welkom en programma van de dag

9:45 | Interactieve sessie: het eigen onthardingsproject linken aan het grotere systeem (Jorryt Braaksma, LAMA landscape architects)

11:30 | Koffiepauze

11:45 | Ontharding in de praktijk: participatie en deep dive in de Spaanse Kroon, onthardingsbeleid van Leuven (Baptist Vlaeminck, Stad Leuven)

12:45 | Lunch

13:30 | Uitwisseling en pitches van projecten, van en voor deelnemers

15:15 | Reflectie, eerste evaluatie & terugblik op de masterclass en vooruitblik op hoe je hier verder mee aan de slag gaat

16:00 | Drankje en hapje

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).