activiteiten
vormingsreeks

Introductiedag en masterclass ontharding

voor lokale besturen

Vandaag is 15% van de oppervlakte in Vlaanderen verhard en elke dag blijven er (netto) hectares verharding bijkomen, ondanks de onthardingsinitiatieven die de afgelopen jaren overal in Vlaanderen toenamen. Dit zorgt voor versnippering van de natuur, verlies aan biodiversiteit, verminderde bodeminfiltratie en niet te vergeten, de recente overstromingen waar we mee worden geconfronteerd.

Het sponslandschap in Vlaanderen is aan het verdwijnen, net nu we juist meer ruimte nodig hebben voor water en natuur om ons aan te passen aan de frequentere extremen die klimaatverandering met zich meebrengt. In de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen staan dan ook sterke onthardingsambities: in open ruimte bestemmingen moet de verhardingsgraad tegen 2050 met 20% zijn teruggedrongen (t.o.v. 2015). Ontharding is daarbij geen doel op zich, maar (her)opent heel wat mogelijkheden, zoals herstel van natuur en bodem, verkoelend effect tijdens warme zomers, ruimte voor recreatie en een aangename, gezondere leefomgeving. Ook talloze gemeenten onderschrijven de sterke onthardingsambities, bijvoorbeeld binnen het Lokaal Energie en Klimaatpact, met heel wat nieuw beleid en inspirerende resultaten op het terrein. Tegelijk merken we dat er nog heel wat terugkerende obstakels zijn bij onthardingsprojecten. Binnen deze masterclass definiëren we deze obstakels, trekken we lessen uit praktijkvoorbeelden en kijken we wat er nodig is om tot een systemisch onthardingsbeleid te komen in een gemeente.

De opleiding

VRP, Breekijzer vzw en Departement Omgeving organiseren in samenwerking met Architecture Workroom Brussels en Fallow een gloednieuwe opleiding over ontharding.  

Deze opleiding bestaat uit twee delen:

  1. Een introductiedag gericht aan (boven)lokale overheden en intercommunales die in hun gemeente of regio aan de slag willen gaan met ontharding en hier nog geen stappen in hebben gezet. Tijdens deze introductiedag neemt de stad Leuven ons mee op sleeptouw in hun gemeentelijk onthardingsbeleid en het ambitieuze adaptatieproject LIFE pact (tagline: ‘hier dringt het door’).  We zoomen daarnaast ook uit en kijken met een kritische blik naar inspirerende onthardingsinitiatieven in Vlaanderen en Nederland, en kijken welke lessen we daaruit kunnen trekken. We sluiten af met een terreinbezoek langs enkele onthardingsprojecten in Leuven.
  1. Een 3-daagse masterclass die dieper ingaat op verschillende kansen en uitdagingen voor ontharding in zowel het binnen– als buitengebied. De masterclass is gericht aan lokale en bovenlokale besturen en intercommunales die de ambitie hebben om een onthardingsbeleid te voeren en hier ook al eerste stappen in hebben gezet. Daarbij is ruimte voorzien voor diepgaande uitwisseling tussen deelnemers (en sprekers) en voor maatwerk bij de aangebrachte uitdagingen bij het opzetten van een structureel lokaal onthardingsbeleid.  

Op dag 1 van de masterclass schakelen we tussen ontharding op microschaal en ontharding binnen een ruimer en geïntegreerd ruimtelijk beleid. We kijken naar de impact van verharding op de bodem en natuurlijke processen en hoe ontharding dit kan herstellen. We staan stil bij de wisselwerking tussen mobiliteit en ontharding en passen dit toe op een eigen case.  

Op dag 2 kijken we naar de kansen van onthardingsbeleid binnen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en reguliere infrastructuurwerken. We zoomen ook in op financieringsmodellen voor ontharding.

Dag 3 gaat dieper in op draagvlak, coalitievorming en creatieve acties in binnen- en buitenland die burgerparticipatie stimuleren. We kijken ook hoe je beheerluw kan ontharden, hoe dit kansen biedt voor natuur en landschapsontwikkeling en welke materialen je lokaal kan hergebruiken.  

Bron cijfermateriaal: Statistiek Vlaanderen, 2022. Departement Omgeving, 2022.

Introductiedag | 29 maart | 10.00u – 16.00u | VAC Leuven (Diestsepoort 6, 3000 Leuven).

Masterclass dag 1 | 19 april | 10.00u – 16.00u | VAC Gent (Kon. Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent).

Masterclass dag 2 | 24 mei | 10.00u – 16.00u | VAC Antwerpen (Lange Kievitstraat 113, 2018 Antwerpen).

Masterclass dag 3 | 13 juni | 10.00u – 16.00u | VAC Brussel (Koning Albert II Laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node)

Deelnamevoorwaarden

Aantal deelnemers introductiedag: ongelimiteerd.

Aantal deelnemers masterclass: max. 30. Enkel gericht aan (boven)lokale besturen en intercommunales die de ambitie hebben om een lokaal onthardingsbeleid te voeren en hier ook al eerste stappen in hebben gezet.

Lidmaatschap bij VRP of Breekijzer is vereist om deel te nemen aan de masterclass!

Het is niet vereist om de introductiedag te volgen om te kunnen deelnemen aan de masterclass, maar het wordt wel aanbevolen.

De driedaagse masterclass is een opbouwende opleiding. Het is daarom enkel mogelijk om je voor de volledige masterclass in te schrijven.  

Opgelet: om een diversiteit aan deelnemers in de masterclass te kunnen garanderen, vragen wij u om maximum één persoon in te schrijven per organisatie.  

Via de inschrijvingsknop kan je je inschrijvingen voor de introductiedag en/of de masterclass.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan tot uiterlijk 28 dagen voor de aanvang van de opleidingsdag.
Annulaties vanaf de 28ste dag voor de start van de opleiding worden volledig aangerekend. Je kan wel steeds een collega in jouw plaats laten deelnemen. De organisatie past dan de keuzes van de oorspronkelijke inschrijving toe (o.a. eetvoorkeur).

Prijzen

VRP/Breekijzer-leden

Introductiedag: € 95 (+ facultatief €15 voor fietsverhuur)  

Masterclass (3 dagen): € 525

Niet VRP/Breekijzer-leden

Introductiedag: € 135 (+ facultatief €15 voor fietsverhuur)

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

Dank je! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.