activiteiten

Basiscursus Ruimtelijke Planning [VOLZET]

Beleid, instrumenten en uitvoering in een notendop

Welke instrumenten hebben planners ter beschikking? Hoe verhouden visie-instrumenten en uitvoeringsinstrumenten zich tot elkaar? Welke inspraakprocedures zijn noodzakelijk? Wat moeten we weten van de historiek van planning om de huidige situatie te begrijpen? Hoe kunnen we open ruimte beschermen en kernen verdichten?

Ruimtelijk beleid is altijd een samenwerking tussen ruimtelijk planners en andere sectoren. Voor vertegenwoordigers van die sectoren is het echter niet altijd gemakkelijk om een duidelijk beeld te krijgen op hoe ruimtelijke planning werkt. Deze basiscursus ruimtelijke planning is een eendaagse stoomcursus die inzage geeft in de ruimtelijke planningspraktijk. In de voormiddag leer je wat de actuele beleidsdiscussies zijn en welke instrumenten kunnen ingezet worden voor meer ruimtelijke kwaliteit. In de namiddag zien we hoe lokale en provinciale overheden hiermee aan de slag gaan. We gaan ook na hoe middenveldorganisaties en GECORO's mee op het ruimtelijk beleid wegen.

8u30 | Onthaal met koffie

9u15 | Welkom door gedeputeerde Luk Lemmens (Provincie Antwerpen)

9u30-11u | Tom Coppens (UAntwerpen): historiek en actualiteit van het ruimtelijk planningsbeleid  

11u-11u15 | Pauze  

11u15-12u45 | Guy Vloebergh (UAntwerpen): uitvoeringsinstrumenten en juridische context  

12u45-13u30 | Middagpauze

13u30-14u15 | Lokale ruimtelijke instrumenten inzetten, Hannelore Thoelen (Intercommunale IOK — Atelier Ruimte Kempen)

14u15-15u | Beleidsplan Ruimte Antwerpen, Tine Van Passel (Provincie Antwerpen) en Sigrid Heirman (Provincie Antwerpen)

15u10-15u20 | Pauze

15u20-16u05 | De Gecoro als actieve lokale ruimtelijke speler, Ward Rombaut (rdb+ en Gecoro Zwijndrecht)

16u05-16u30 | Panel met de sprekers en vragen uit het publiek.

Met dank aan

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).