activiteiten

Blue Gate binnenstebuiten

Inspiratiedag met terreinbezoek voor bedrijfsleiders en ruimtelijke experten

Bedrijventerreinen. Om voldoende plaats te behouden voor werk, zullen we anders moeten omspringen met onze schaarse ruimte. Ook bedrijventerreinen staan daardoor aan de vooravond van een heuse metamorfose. De Europese, Belgische en Vlaamse klimaatdoelstellingen — en bijbehorende verplichtingen — maken locatiekeuze en duurzaamheidsprestaties van vastgoed alsmaar urgenter voor bedrijven. Slim ingerichte bedrijventerreinen onder collectief beheer (op vlak van warmte, energie, afval, mobiliteit en ruimte) kunnen uitkomst bieden. Doordacht ruimtelijk ontwerp wordt een belangrijke zaak voor ontwerpers. Hoe rol je hét bedrijventerrein van de toekomst uit?

Duurzame bedrijventerreinen 

Het verduurzamen en het klimaatadaptief maken van haar bedrijfssite is doorgaans niet de kernactiviteit van een bedrijf. Vanuit Europese hoek, maar ook België en Vlaanderen worden er echter steeds hogere eisen gesteld naar energieprestaties, waterhuishouding, duurzame mobiliteit, biodiversiteit... Zo gaan (middel)grote bedrijven een continue rapportering moeten doen van hun inspanningen (CSRD) en wordt duurzaamheid steeds belangrijker om gunstige leningen te verkrijgen bij banken (EU Taxonomie). Door bedrijventerreinen gezamenlijk onder handen te nemen — enerzijds door een stevig kader in te bouwen en anderzijds door de ondernemers daarin goed te begeleiden — kunnen we het verschil maken.

Bouwshift voor bedrijven 

De huidige Vlaamse Regering pleit voor een ‘bouwshift’ in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Met die bouwshift wil men de toename aan verharde oppervlakte stoppen en onze open ruimte beschermen en versterken. Door slim om te springen met de ruimte die overblijft, kunnen we voldoende plaats behouden voor werk en economie.

Inspiratiedag

VRP organiseert samen met Bopro en de provincie Vlaams-Brabant een inspiratiedag bij Blue Gate Antwerpen. Bedrijfsleiders, bedrijventerreinbeheerders en ruimtelijke experten, komt dat zien! Blue Gate is een vooruitstrevend bedrijventerrein, ontwikkeld op de voormalige petroleumhaven van Antwerpen. Onder meer warmte, energie, afval, mobiliteit en ruimte worden op een gezamenlijke en innovatieve manier aangepakt: een warmtenet, energiedelen, gezamenlijk waterbeheer, collectief parkeren, het stapelen van bedrijven in de hoogte... Ondernemingen die er zich wensen te vestigen moeten voldoen aan strenge duurzaamheidsvereisten en dienen het bedrijventerreincharter te onderschrijven. Dat die inspanning loont, wordt steeds zichtbaarder op de site. In de voormiddag starten we met een introductie over de verplichtingen naar CSRD en EUTaxonomie waar bedrijven voorstaan. Nadien wordt ingegaan op de geschiedenis en totstandkoming van het terrein. PMV licht de PPS en sanering toe, Omgeving de geschiedenis en het ontwerp van het nieuwe bedrijventerrein. Tenslotte licht Bopro toe hoe zij CSRD aanpakken op het niveau van het bedrijventerrein en welke kansen er liggen om de klimaat- en duurzaamheidsuitdagingen op deze schaal collectief aan te pakken. Tijdens de namiddag gaan we op terreinbezoek om de site en een aantal realisaties te leren kennen. Nadien is er tijd voor een receptie, het ideale moment om te netwerken en na te babbelen over het thema.

Traject duurzame bedrijventerreinen

Om in te gaan op deze uitdagingen organiseert VRP in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant het traject ‘Duurzame Bedrijventerreinen’. Tijdens een inspiratiedag en drie webinars worden oplossingen verkend hoe bedrijventerreinen kunnen verduurzamen en hoe er voldoende plaats behouden wordt voor werk. Nadien worden drie terreinen begeleid bij het toepassen van concrete maatregelen. Tenslotte trachten we uit dit alles lessen te trekken voor de toekomst.

In samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant. Mede mogelijk gemaakt door UNIZO, POM Vlaams-Brabant en Interleuven.

Programma


9u00
Onthaal bij Circuit (Nieuw zuid)

9u30 Introductie (An Rekkers – VRP)

9u40 De werking van het bedrijventerrein (Dimitri Torfs – BGAD)

10u30 Het aanlooptraject en ontwerp van het terrein (Luc Wallays -Omgeving)

11u15 Koffiepauze

11u40 CSR rapportering op BGA (EU taxonomie en CSRD) (Charlotte Truyts – Bopro)

12u10 Vraagbaak

_________________________________

12u30 Lunch

_________________________________

13u30 Terreinbezoek Blue Chem, Blue App en CVO Econra (onder begeleiding van POLO architecten)

16u00 Receptie

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).