activiteiten

Eindpresentaties Stad x Ruimte

integraal & multifunctioneel ruimtegebruik

In oktober 2020 ging de ontwerpstudie Stad x Ruimte van start, een samenwerking tussen de TU Delft, Vereniging Deltametropool, Centrum Ondergronds Bouwen en het Departement Omgeving. Stad x Ruimte is een zoektocht naar de mogelijkheden van integraal en multifunctioneel ruimtegebruik in sterk verdichte steden. Zeven ontwerpteams gingen aan de slag in zes stedelijke locaties in Nederland en Vlaanderen, met de nadruk op ondergrond, publieke ruimte en gebouw. De ontwerpen worden getoond tijdens een hybride slotevent op 29 oktober in de TU Delft.

Door het samenkomen van vele opgaven en transities (energie, klimaat, circulariteit, mobiliteit) in alsmaar meer verdichtende steden, neemt de druk op de openbare ruimte toe. Hoeveel verdichting is er (nog) mogelijk voor locaties die al overladen zijn met functies en programma’s en waarbij de openbare ruimte – zowel bovengronds als onder het maaiveld – dreigt dicht te slibben en vast te lopen?

De huidige en toekomstige ruimteclaims vragen om zorgvuldige afwegingen van de mogelijkheden om effectiever en efficiënter met ruimte om te gaan, met als doel het ruimtelijk rendement van de stad op een innovatieve wijze op te drijven. Stad x Ruimte wil een andere kijk op de ordening van stedelijke functies en transitieopgaven centraal stellen en zoeken naar nieuwe denkrichtingen, patronen en oplossingen voor integraal en multifunctioneel ruimtegebruik.

De zes stedelijke locaties

De ontwerpstudie draait om actuele casussen in grote en middelgrote gemeenten in Nederland en Vlaanderen, waar ruimtelijke knelpunten op gebied van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen aan de orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan een overbelaste locatie, met ruimteclaims van vervoer/mobiliteit, waterberging/buffering, verblijf en nutsvoorzieningen/utiliteit. Of aan transformatielocaties die op termijn andere functies kunnen krijgen. De zes locaties waar de ontwerpteams aan de slag gingen zijn:

De ontwerpteams bestaan uit ruimtelijke ontwerpers (architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten) en experten voor de ondergrondse ontwikkelingen zoals ingenieurs, geotechnici en aannemers. Daarnaast werken ook studenten van de TU Delft mee.

Plenaire eindpresentatie

Op 29 oktober 2021 presenteren de ontwerpteams hun resultaten. Naast het integrale ontwerp en een toelichting bij de gekozen principes en toegepaste ontwerpstrategieën, geven de teams inzicht in mogelijke vervolgstappen om van toekomstbeelden ook een realiteit te maken. Hoe kunnen de toekomstbeelden het huidige denken in een ander licht zetten, waardoor een nieuwe logica zichtbaar wordt die voldoende aanknopingspunten biedt om stapsgewijs een nieuw ontwikkelingspad te betreden? Dit laatste is niet alleen een aandachtspunt voor de ontwerpteams, maar ook voor de vertegenwoordigers van de gemeenten.

Elk team krijgt 20 minuten voor de presentatie, gevolgd door een reflectie van de betreffende gemeente. De bijeenkomst wordt afgesloten met een reflectie door een panel bestaande uit vertegenwoordigers van beleid, ontwerppraktijk, onderzoek en onderwijs.

praktisch

Faculteit Bouwkunde | Collegezaal B | TU Delft.
Deelname gratis, aanmelden verplicht via dit formulier.
Website ontwerpstudie Stad x Ruimte

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

Dank je! Uw inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.