activiteiten

Gratis Webinar Aquathermie

maak jouw gemeente klaar voor de nabije toekomst!

Als we tegen 2050 zonder fossiele brandstoffen onze gebouwen willen verwarmen, moeten we overschakelen naar hernieuwbare warmtebronnen. Aquathermie – warmte uit waterlopen – is een warmtebron die recent meer en meer interesse vergaart. Maar energie uit waterlopen is niet oneindig. Willen we de waterloop als ecosysteem beschermen, dan is er ook rond aquathermie regionale visievorming nodig. Welke gebieden zijn geschikt voor aquathermie en welke niet? Spelen er verdeelvraagstukken? Hoe kunnen we maximaal op collectief - efficiënt- gebruik inzetten?
  • Waterwarmte als stukje van een energiepuzzel die je in iedere gemeente anders legt Ighor Van de Vijver (Stad Mechelen) en Thijs Van der Meeren (Vlaamse Waterweg)
  • Waterwarmte eerlijk verdelen. Moira Callens (Provincie Oost-Vlaanderen): Met de tool Aquathermie van de provincie Oost-Vlaanderen ga je na hoe de potenties van aquathermie optimaal benut kunnen worden zonder dat er negatieve effecten ontstaan. Aquathermie is geen oneindige bron, via deze tool helpt de provincie lokale besturen om visie te ontwikkelen op het verdeelvraagstuk.  https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/energie/aquathermie.html
  • Voor elk wat wils. Stijn De Jonge (EXTRAQT) toont hoe Aquathermieprojecten verschillen van plaats tot plaats, van context tot context. Op die manier zit er voor iedereen iets in.  Kan een aquathermieproject toegepast worden in renovatiecontext? Check! Kan Aquathermie ook met stilstaand water? Check! Kan Aquathermie ingezet worden voor het eigen gebouwenpatrimonium van de gemeente te verwarmen? Check? Bestaan er collectieve teopassingen voor Aquathermie? Check!    
  • Naar een community of Practice voor beter beleid. We slaan de handen in elkaar om Aquathermie mogelijk te maken in iedere Vlaams gemeente op de juiste manier en met de nodige kaders op Vlaams niveau. Doe je met ons mee?

Programma

09u00 | Introductie en verwelkoming door An Rekkers(VRP)

09u10 | Waterwarmte als stukje van een energiepuzzel die je in iedere gemeente anders legt door Ighor Van de Vijver (Stad Mechelen) en Thijs Van der Meeren (Vlaamse Waterweg)

09u30 | Waterwarmte eerlijk verdelen door Moira Callens (Provincie Oost-Vlaanderen)

09u50 | Voor elk wat wils door Stijn De Jonge (EXTRAQT)

10u10 | Naar een community of Practice voor beter beleid

10u30 | Einde

I.s.m.

Interreg NZ Regio project WaterWarmth - Stad Mechelen

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).