activiteiten
GRO verdiepingsmodules

Bestuurlijke aspecten van gebiedsgerichte projecten.

Verdieping van de basiscursus ‘Gebiedsgerichte regionale ontwikkelingen’

De VRP opleiding Gebiedsgerichte Regionale Ontwikkeling telt inmiddels meerdere succesvolle edities. Nu willen we inzetten op een verdiepend aanbod voor de meer ervaren gebiedswerkers en andere professionals die op bovenlokale schaal werken.

Samen met Filip De Rynck (UGent) en Tom Vermeersch (Provincie West-Vlaanderen) willen we in een verdiepende module de bestuurlijke aspecten van gebiedsgerichte projecten verkennen. Filip zal ons de theoretische kaders aanreiken en Tom zal vooral zijn praktijkervaring uit het landschapspark ’t Zwin inbrengen. De opleiding is interactief, gericht op leren en ervaringsuitwisseling. Op die manier leren de deelnemers op een productieve manier om kritisch naar hun eigen werking en hun context te kijken en hun projecten proactief vorm te geven.

Maar wat bedoelen we nu precies met bestuurlijke aspecten?

Concreet zullen we de volgende elementen behandelen:

  1. Gebiedswerking ingebed in analysekaders voor een netwerkperspectief

Hier reiken we een aantal nuttige analysekaders aan om vanuit een ‘meta’- perspectief naar de eigen werking te (kunnen) kijken.

  1. Contextanalyse als vaardigheid voor netwerkmanagers

De voortdurend wijzigende context, breed maatschappelijk en bij de relevante actoren in de gebiedswerking, biedt kansen en beperkingen en hoort bij de strategische competenties. We zullen dus kijken naar evoluties bij de Vlaamse overheid, provinciale en lokale besturen en een aantal maatschappelijke evoluties.  

  1. Leiderschap en governance

Hier leren we over politiek, ambtelijk en maatschappelijk leiderschap en op governance in gebiedsgericht werken, dus de keuzes voor de bestuurlijke vormgeving (werken met een bestuur, met commissies, werkgroepen, e.d.). Ten slotte denken we ook na over monitoring en blijven leren.

  1. Democratie en participatie

Gebiedsgerichte ontwikkelingen houden vragen in over de praktische vormgeving van democratie en participatie. Welke kaders zijn nuttig vanuit een democratisch perspectief? Wat is de relatie met verschillende vormen van democratie? Hoe laten we burgers participeren?

  1. Instrumentering – bricoleren in gebiedsgericht werken

De realisatie of uitvoering van gebiedsgerichte ontwikkelingen is altijd complex en komt vaak neer op het bricoleren met instrumenten die ofwel te generiek, te specifiek of te sectoraal zijn. We kijken hier dus naar vertrouwde instrumenten, maar ook naar innovatie met nieuwe instrumenten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de financiering.

Geen uitgestippeld programma

Tijdens een uitgebreide kennismakingssessie en doorheen de opleiding zullen de lesgevers de inhouden aanpassen aan de verwachtingen en leernoden van de deelnemers. We zullen dus geen exact programma opzetten, de bovengenoemde lesdelen zijn een indicatie van de thema’s die aan bod kunnen komen. De lesgevers zullen beslissen welke onderdelen meer of minder aandacht zullen krijgen.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).