activiteiten
vormingsreeks

Interactieve VRP-sessie voor Gecoro's

Recepten voor de bouwshift

Daarom komt VRP naar uw Gecoro toe!

In een sessie van 1,5 uur brengen we een presentatie die opgebouwd is vanuit analyse en cijfers uit onderzoek en met inspirerende voorbeelden van lokale initiatieven en concrete oplossingsstrategieën. Daarna gaan we in interactie met de deelnemers.

De ervaren ruimtelijk planner uit onze sprekerspoule die bij jouw Gecoro langs komt schetst wat de ruimtelijke uitdagingen zijn in Vlaanderen, hoe we naar een duurzamere aanpak kunnen gaan en de bouwshift kunnen realiseren, en welke rol lokale besturen en Gecoro’s hierbij kunnen aannemen.  

De presentatie is als volgt opgebouwd:

  • Wat is de maatschappelijke kost van verspreide bebouwing en van ruimtelijke versnippering (urban sprawl)?
  • Wat zijn de effecten hiervan op de kernen en op open ruimte?
  • Hoe kunnen we de leefkwaliteit in de kern verbeteren en de open ruimte versterken?
  • Hoe kunnen we verdere verspreide bebouwing tegen gaan?
  • Welke instrumenten kan een gemeente hiervoor concreet inzetten?
  • Welke drempels moeten we hierbij aanpakken?
  • Welke rol heb je als Gecoro-lid te spelen?
  • Hoe kan je vanuit deze inzichten als Gecoro-leden kritisch-constructief naar dossiers kijken, zowel in context van kernversterking als van behoud open ruimte?

Voor wie?

De sessie richt zich op Gecoro’s die hun leden willen versterken met inzichten in duurzame ruimtelijke planning. Ook lokale besturen of intercommunales of andere lokale socio-culturele en middenveldorganisaties  kunnen de opleiding aanvragen.

Tip: we raden sterk aan om de betrokken schepen binnen je gemeente mee uit te nodigen voor de sessie!

Praktisch

U geeft drie mogelijke data en tijdstippen op via het inschrijvingsformulier onderaan. Wegens de vele aanvragen vragen wij om 2 van de 3 data die u doorgeeft in 2023 te voorzien. De VRP spreekt op basis hiervan een ervaren ruimtelijk planner uit de sprekerspoule aan.  

Duur

1,5- 2 uur, afhankelijk van de opzet  

Prijs

€ 260 + vervoerskosten. We verwachten dat u als aanvrager een zaal zoekt die geschikt is voor het aantal deelnemers. Als u de sessie annuleert nadat de afspraken zijn vastgelegd, rekent de VRP een administratieve kost van € 50 aan.

Tip

voor alle Gecoro’s

organiseer de sessie samen met de Gecoro van je buurgemeente en deel de kosten!  

Tip voor Vlaams-Brabantse Gecoro’s & gemeenten

De eerste 20 gemeenten/gecoro’s in Vlaams-Brabant die een sessie willen organiseren, hoeven dankzij de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant niet te betalen!

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

M A I L E R L I T E