activiteiten
Lerend netwerk

Lerend netwerk voor omgevingsambtenaren

Regie van de alledaagse stad

De opdrachten waar omgevingsambtenaren (GOA's) voor staan worden steeds complexer. Duurzame mobiliteit en voorzieningen, verdichting en meer compact wonen en publieke ruimte, groenvoorziening, waterhuishouding, fossielvrije energie en isolatie, erfgoed en beeldkwaliteit,… stuk voor stuk thema’s die meer een rol spelen bij de beoordeling van vergunningsaanvragen.

Bij grotere projecten kan een goed georganiseerd vooroverleg met initiatiefnemers projecten een kwaliteitssprong bezorgen. Daardoor verschuift de rol van de lokale overheid van een eerder controlerende naar een regisserende actor. Iets waar GOA’s vaak onvoldoende in getraind zijn. Als het onderhandelingsproces met ontwikkelaars moeilijk verloopt vrezen GOA’s steeds vaker juridische consequenties.

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en het Team Stedenbeleid sloegen de handen in elkaar om een aanbod op maat te voorzien voor GOA’s. We organiseren een lerend netwerk waar de provinciale steden op kunnen intekenen met een concrete case.

Binnen dit lerend netwerk voorzien we 3 intervisiedagen waar de cases tot op detailniveau, zowel naar inhoud als naar proces besproken worden.  We beperken de groepen tot maximaal 12 personen en per groep worden minstens 2 begeleiders voorzien die de intervisie en uitwisseling inhoudelijk en procesmatig begeleiden.

Iedere deelnemer dient een case in die effectief besproken wordt. De dagen worden opgebouwd aan de hand van de ingediende cases. Mogelijks wordt de casusbespreking aangevuld met een terreinbezoek. We verzamelen ook de instrumenten en kaders va lokale besturen in die toegelicht werden in  een gedeelde map.

De GOA keert dus terug met concrete feedback op zijn case van collega’s en een ervaren omgevingsambtenaar en met bagage over instrumenten en aanpak van andere lokale besturen. Deze methodiek werd een eerste keer toegepast bij de GOA’s van de centrumsteden (2022) en ook tijdens de tweede reeks — gericht op GOA's van de 21 provinciesteden (2023) — werd bijzonder positief geëvalueerd.

“Ik heb de stappen die in de intervisie werden voorgesteld achteraf toegepast en het proces is hierdoor weer positief hervat.” (lerend netwerk 2022)
“We gaan met onze dienst na hoe we een aantal instrumenten kunnen vertalen naar onze context.” (lerend netwerk 2022)
“Ik besef nu dat ik te veel bezig was met details, terwijl ik onze visie veel duidelijker moet maken en van grote lijnen naar concrete uitwerking werken en sommige details ook moet durven loslaten.” (lerend netwerk 2022)
“Het inzicht dat er meer interessante woontypologieën zijn dan die in het voorstel heeft me handvaten gegeven om het vooroverleg inhoudelijker te maken.” (lerend netwerk 2022)
“De collega’s toonden hoe de identiteit en de bestaande natuurlijke structuur van die plek beter geïntegreerd kon worden in het ontwerp. Dat heeft me heel concreet verder geholpen.” (lerend netwerk 2023)
“Ik heb mijn collega’s en mijn schepen aangesproken om processen meer te expliciteren en te stroomlijnen en de adviesverlening beter op elkaar af te stemmen. Zo spreken wij vanuit één stem en dat is voor de ontwikkelaar veel duidelijker.” (lerend netwerk 2023)

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).