activiteiten

Luwteforum Departement Omgeving

Buurtgerichte luwte-oases

Onze samenleving wordt alsmaar drukker en lawaaiiger. Plekken waar het stil en rustig is, worden schaarser. Tegelijkertijd brengen burgers en sociaal-culturele bewegingen de waarde van stilte onder de aandacht. Het is een teken dat mensen verlangen naar zachte waarden zoals rust, trager (samen)leven en verbondenheid met de natuur.

Op dit Luwteforum buigen we ons met zowel burgers, middenveld, ambtenaren, politici, projectontwikkelaars en planners over de centrale vraag: hoe komen we tot een versnelde realisatie van buurtgerichte luwte-oases in Vlaanderen? Wat is hiervoor nodig? Wie neemt welke rol op zich?

Prof. Danny Wildemeersch opent de dag met een plenaire sessie over de ‘commons’ van stilte, rust en ruimte. Daarna trekken we in de Mechelse binnenstad op Luwtesafari langs (potentiële) luwte-oases. Na de lunch ontmoeten beleid, onderzoek en praktijk elkaar in een panelgesprek. Aansluitend gaan we in werksessies aan de slag samen met diverse experten. 

Op onze website lees je alles over het Luwteforum van vorig jaar en vind je meer info over het Programma Luwte-oases en het overkoepelende Open Ruimte Platform.

Dit tweede Luwteforum wordt georganiseerd door het Programmateam Luwte-oases van het Open Ruimte Platform met de steun van de stad Mechelen, Klimaan en Commons Lab.

9.00 – 9.30 u: Ontvangst

9.30 – 10.20 u: Introductie met prof. DannyWildemeersch over de ‘commons’ van stilte, rust en ruimte

10.20 – 12.15 u: Op Luwtesafari in de Mechelsebinnenstad: Hoe kunnen we als burgers bijdragen in de ontwikkeling en hetbeheer van luwte-oases? (te voet / met de fiets)

12.15 – 13.15 u: Vegetarische broodjeslunch 

13.15 – 14.00 u: Panelgesprek door VirginiePlatteau met oa. schepen Princen (stad Mechelen), Ilse Mertens (Matexi) enGeert Peymen (KULeuven)

14.00 – 15.30 u: Werksessies in kleinegroepjes: Hoe komen we tot versnelde realisatie van buurtgerichte luwte-oasesin Vlaanderen? Verzamelen van ideeën en aanbevelingen voor burgers, middenveld,planners en overheden. 

15.30 – 15.45 u: Plenaire wrap-up

15.45 – 16.00 u: Dankwoordje

16.00 – 16.30 u: Receptie in CCM

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).