activiteiten

Milieugebruiksruimte: begin en einde van omgevingsrecht en omgevingsbeleid?

De term ‘milieugebruiksruimte’ is niet nieuw. In de nasleep van de Commissie Brundtland duikt de term voor het eerst op in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Een eerste definitie van het begrip wordt in 2010 opgenomen in de Nederlandse Crisis- en herstelwet: ‘binnen een ontwikkelingsgebied aanwezige marge tussen de bestaande milieukwaliteit en de voor dat gebied geldende milieukwaliteitsnormen, die kan worden benut voor milieubelastende activiteiten’.

De term ‘milieugebruiksruimte’ wordt in verband gebracht met een zogenaamde ‘programmatische aanpak’ of een ‘doelbereiking binnen een bepaalde termijn met behulp van een plan of programma, waarin de milieugebruiksruimte verbruikende ontwikkelingen, zowel de autonome en de voorgenomen ontwikkelingen, zijn aangegeven en de actieve maatregelen waarmee milieugebruiksruimte wordt vrijgemaakt zijn opgenomen.’Dat de grenzen van de milieugebruiksruimte in Nederland en Vlaanderen worden bepaald door strikte Europees rechtelijke milieukwaliteitseisen, hebben de stikstof- en PFAS-crisis pijnlijk duidelijk gemaakt. De roep om een wettige en doeltreffende programmatische aanpak klinkt luider dan ooit tevoren. De discussie over milieugebruiksruimte lijkt nu pas echt begonnen.Dit congres wordt georganiseerd ter nagedachtenis van prof. mr. Ben Schueler. Als hoogleraar omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht en als staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State was hij een boegbeeld van omgevingsrecht in de Lage Landen. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden met beeldbepalende wetgeving en rechtspraak over het begrip milieugebruiksruimte.

8u30: Ontvangst

9u00: Van PFAS tot overvolle gezondheidsgebruiksruimte

mr. Isabelle Larmuseau, KU Leuven

9u15: Hoe het allemaal begon: de stikstofcrisis

Nederland: mr. dr. Ralph Frins, Tilburg University Vlaanderen: prof. dr. Hendrik Schoukens, Universiteit Gent

10u00: Hoe het dreigt te eindigen: de watercrisis

Nederland: prof. mr. Frank Groothuijse, Universiteit Utrecht. Vlaanderen: dr. Ann Carette, Universiteit Antwerpen

10u45: Koffiepauze

11u15: Hoe het kan worden aangepakt: omgevingsplanning

Nederland: prof. mr. Tonny Nijmeijer, Radboud Universiteit. Vlaanderen: prof. dr. Sigrid Pauwels, Universiteit Antwerpen

12u00: Debat over oorzaken, gevolgen en de al dan niet inzetbaarheid van regelgeving.

Moderator: mr. Henk Gierveld, Universiteit Utrecht

12u30: Broodjeslunch

13u30: Casus Menen: in kaart brengen van gezondheidseffecten

dhr. Philippe Mingels, gemeenteraadslid Menen en prof. dr. Ronny Blust, Universiteit Antwerpen

14u00: Casus Katwilgweg in Antwerpen: ruimtelijke ontwikkeling op PFAS-hotspot

prof. Guy Vloebergh, Universiteit Antwerpen en prof. mr. Jacob de Boer, Vrije Universiteit Amsterdam

14u30: Casus Ineos: wachten tot 22 december 2027

dhr. Tycho Van Hauwaert, beleidsexpert BBL en prof. dr. Patrick Meire, Universiteit Antwerpen

15u00: Koffiepauze

15u30: Casus Indaver: grensoverschrijdende verontreiniging

mr. Isabelle Larmuseau, KU Leuven en dr. ir. Chiel Jonker, Universiteit Utrecht

16u00: Beperking van milieugebruiksruimte

prof. mr. Kars de Graaf, Rijksuniversiteit Groningen en en mr. dr. Jasper van Kempen, Universiteit Utrecht

16u30: Slotdebat over theorie en praktijk

Moderatoren: mw. Sylvie Baert, coördinator VMx en dhr. Benjamin Clarysse, coördinator BBL

17u00: Borrel

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).