activiteiten

Oproep voor papers. Conferentie bosurbanisme en stadsbosbouw.

Deadline abstracts: 15 januari

In het huidige klimaatdebat gaat steeds meer aandacht naar de rol van bossen, bomen en aanverwante vegetatie in stedelijke gebieden. Stedelijke bossen spelen een rol in het afzwakken van de opwarming van de aarde, bijvoorbeeld door koolstof vast te houden en de energiekosten te verlagen. Het belangrijkste is dat steden zich, dankzij bossen, veel beter kunnen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Bomen in stedelijke gebieden zorgen voor verkoeling van stedelijke hitte-eilanden en bieden schaduw aan omwonenden. Stedelijke bossen helpen ook bij het reguleren van regenwater, samen met een reeks andere ecosysteemdiensten. Zij herstellen de verstoorde biodiversiteit en maken plaats voor niet-menselijke soorten in steden. Met het oog op deze en andere voordelen van stadsbossen wordt op internationaal, nationaal en lokaal niveau aanbevolen om op grote schaal bomen in stedelijke gebieden te planten.

De nood aan stedelijke bosbouw gaat hand in hand met de voortdurende noodzaak om stedelijke bouwtypologieën te transformeren (een belangrijke opdracht voor bosstedenbouw) – om de koolstofuitstoot te verminderen en in te spelen op nieuwe manieren van wonen.

BOSURBANISME EN STADSBOSBOUW

Steden overal ter wereld staan voor dezelfde moeilijke opdracht: meer bevolking huisvesten en tegelijk meer natuur ontwikkelen. Dit vereist een radicale heroverweging van paradigma’s. Mensen hebben doorheen de geschiedenis altijd al gewoond met en in bossen. In verschillende delen van de wereld gebeurt het nog steeds. Waar we nu dringend werk van moeten maken is een robuust ‘bos-urbanisme’ dat nieuwe manieren van leven en milieubeheer definieert, rekening houdend met zowel ecologische als sociale factoren – vandaar de dubbele term stadsbosbouw (urban forestry) en bos-urbanisme (forest urbanism).

Het plannen/planten, ontwerpen en beheren van veerkrachtige stadsbossen en bosstedenbouw vereist interdisciplinaire samenwerking. Daarbij staan enkele vragen centraal.

  • Wat weten we over de mitigatie- en adaptatievoordelen van stedelijke bosbouw?
  • Hoe kunnen de klimaatvoordelen van stadsbossen worden geoptimaliseerd door middel van bestuur, planning, ontwerp, aanleg en beheer?
  • Welke geïntegreerde en innovatieve benaderingen kunnen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld in samenwerking tussen (stedelijke) bosbouw, stedenbouw, (landschaps)architectuur, ecologie, sociologie en andere vakgebieden?
  • Hoe zien de groene en klimaatbestendige steden van de toekomst eruit, hoe worden ze eigenlijk gemaakt?
  • Hoe kunnen grootschalige boomaanplant en bebossing worden ingebed in duurzame en sociaal-inclusieve stedelijke bosbouwprogramma’s?
  • Welke nieuwe vormen van bosstedenbouw kunnen worden ontwikkeld?

Deze en andere vragen komen aan bod op deze internationale conferentie. Dit zowel vanuit het perspectief van de wetenschap, het beleid en de praktijk. Onderzoek, beleid en praktijkvoorbeelden uit de hele wereld zullen tijdens deze driedaagse worden voorgesteld.

PROGRAMMA

U mag keynotelezingen en debatten tussen deelnemers verwachten, met voldoende tijd voor discussie.

  • 27 juni: De wetenschap van stedelijke bossen, stedelijk bosbeheer en de opwarming van de aarde
  • 28 juni: Ontwerp en beleidsvorming van stedelijke bossen, bosstedenbouw en de opwarming van de aarde
  • 29 juni: Precedenten, modellen en implementatie van evidence-based benaderingen van ontwerp & beheer van stedelijke bossen en bosstedenbouw

OPROEP VOOR PAPERS: DEADLINE 15 JANUARI 2022

U kunt een abstract indienen over alle aspecten van de relatie tussen stedelijke bossen, bosstedenbouw en de opwarming van de aarde. De indieners kunnen een van de drie thema’s kiezen waarin hun bijdrage het beste past (zie ‘Programma’ hierboven). De abstracts mogen maximaal 500 woorden bevatten, met maximaal 5 trefwoorden en een biografie van 50 woorden van de auteur(s), inclusief affiliatie. Indien aanvaard, mogen de papers maximaal 3000 woorden bevatten (inclusief referenties), maximaal 6 afbeeldingen en een bibliografie (Chicago reference style). Alle samenvattingen worden onderworpen aan een peer review. Papers krijgen commentaar op conceptversies.  Abstracts en papers kunnen gestuurd worden naar:

Kelly Shannon (kelly.shannon@kuleuven.be); Cecil Konijnendijk (cecil.konijnendijk@ubc.ca); Khalda El Jack (khaldaimadmubarak.eljack@kuleuven.be)

Deadline is 15 januari. Op 30 januari laten de organisatoren weten of uw abstract weerhouden werd en u een paper mag schrijven.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).