activiteiten
vormingsreeks

Regie van de alledaagse stad. Lerend netwerk voor wie vergunningen beoordeelt.

Stel je kandidaat voor 9 september 2022!

Beeld: Huize Lorreinen, Mechelen (c) dmva architecten.

Wie vergunningen beoordeelt bepaalt mee hoe de stad concreet gestalte krijgt. De stedenbouwkundig ambtenaar bepaalt door tal van ‘dagelijkse’ afwegingen in het vergunningsproces mee hoe de stad evolueert op vlak van mobiliteit, groenvoorziening en waterinfiltratie, herbruik van water en duurzame energie, wonen, voorzieningen en het karakter van een kern. De vergunningverlener schrijft geen grote plannen, maar vormt de stad zoals een rivier zijn bedding vormgeeft. 

De opdracht voor de overheid om duurzame stedenbouw te realiseren is de voorbije jaren enkel gegroeid. De dubbele opdracht, kwalitatieve verdichting en versterking van de open ruimte, staat bovenaan op de agenda. De overheid is echter niet overal aan zet. Het belang van het privaat initiatief in deze maatschappelijke opdracht komt steeds sterker in beeld. De rol van de vergunningverlener komt daarmee ook duidelijker op de voorgrond. 

Hoe ga je proactief met deze rol om? Op welke manier kan je projecten richting de gewenste kwaliteit sturen? Hoe zet je een sterk voortraject op? Hoe voorkom je een aantal obstakels op de weg? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor het lerend netwerk “Regie van de Alledaagse Stad”. 

Een lerend netwerk is een vorm van collegiaal leren, waar gewerkt wordt in een vaste groep, tijdens meerdere bijeenkomsten. Door middel van casuïstiek gaan we na we waar jij concreet op vastloopt en op welke manier je collega’s uit andere steden in gelijkaardige situaties gehandeld hebben. Wederzijds leren vanuit gedeelde ervaringen staat dus centraal. Binnen het lerend netwerk ontwikkel je nieuwe inzichten, oplossingen, werk- of denkwijzen vanuit ervaringsuitwisseling en grondige reflectie op de eigen cases. 

De intervisiemomenten worden in goede banen door geleid door Oswald Devisch (UHasselt), waardoor uit iedere case leerkansen voor de hele groep ontstaan.

Naast Oswald als procesbegeleider voorzien we voor iedere dag een inhoudelijk begeleider, iemand die vanuit jarenlange ervaring in de vergunningverlening mee over de cases kan reflecteren en mogelijke oplossingsstrategieën aanreiken.

  • 14 oktober | Gent | Bruno Minnebo, Teamcoach team begeleiden en beoordelen, Stad Gent
  • 18 november | Leuven | Anke Vos, adviseur vergunningen Stad Leuven
  • 2 december | Info over locatie en inhoudelijke begeleiding volgt binnenkort
  • 16 december | Turnhout | Cedric Heerman, diensthoofd  Ruimtelijke Ordening Stad Turnhout

Doelgroep

  • Dit lerend netwerk is enkel gericht op stedenbouwkundig ambtenaren van de 13 centrumsteden. Voor de andere steden en gemeenten voorzien we een gelijkaardig aanbod in 2023. 
  • Enkel gericht op stedenbouwkundigen die zelfstandig eerder complexe dossiers moeten beoordelen en begeleiding opzetten met de aanvrager: projecten met beduidende impact op de omgeving vanuit verschillende thema’s (water, mobiliteit, beeldkwaliteit, erfgoed,…) zoals meergezinswoningen in de context van verdichting, beeldbepalende projecten, projecten met functiemenging,…  
  • Het lerend netwerk vertrekt vanuit het vergunningsperspectief: het initiatief ligt bij een private partij die een omgevingsvergunning aanvraagt, niet gericht op projectleiders die vanuit een grondpositie van de overheid starten  

Praktisch

De opleiding gaat door op 14/10, 18/11, 2/12 en 16/12.

Elke dag in een andere centrumstad.

Deelnameprijs: 1250 euro.

Kandidaatstelling

Om de leerkansen te optimaliseren is het belangrijk dat de deelnemers van het lerend netwerk een actieve bijdrage kunnen leveren en de werkcontext maximaal herkenbaar is. Dat is noodzakelijk om vanuit gedeelde leerbehoeften en leerkansen te kunnen werken.   

Daarom werken we via kandidaatstelling. Stel je kandidaat voor 4 september 2022 via onderstaand formulier.  De werkgroep die dit lerend netwerk mee voorbereid zal de selectie maken in functie van de groepssamenstelling. Ten laatste op 16 september krijgen alle kandidaten bericht of ze geselecteerd werden.  

We voorzien 13 plaatsen in deze groep, zodoende bieden we de mogelijkheid dat van iedere centrumstad minstens één persoon de kans heeft om deel te nemen. Afhankelijk van de noden kunnen we hiervan afwijken, het is dus zeker geen probleem als meerdere personen van één stad zich kandidaat stellen en het is mogelijk dat meerdere personen van één stad geselecteerd worden. Tegelijk is evenwichtige spreiding ook belangrijk voor een goede groepssamenstelling.  

De vier dagen moeten door één en dezelfde persoon gevolgd worden. Omwille van de persoonlijke inbreng en het belang voor groepsvorming is het niet toegestaan af te wisselen met collega’s.

[deze opleiding is een samenwerking met Team Vlaams Bouwmeester]

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).