activiteiten

Slotevent Urban Sprawl studie 2.0

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een hoge mate van urban sprawl. Een studie in opdracht van Departement Omgeving (2019) becijferde dat dit aanzienlijke maatschappelijke kosten veroorzaakt op vlak van infrastructuur, mobiliteit en ecosysteemdiensten. Van deze studie is een update beschikbaar, die we jullie graag presenteren.

Intussen is ook een vervolgstudie uitgevoerd door VITO, Tractebel, KUL, VUB en de VRP die onder meer inzoomt op de functionele aspecten van urban sprawl. Zowel de kost, de kwaliteit en het aanbod van de publieke diensten werd bekeken in functie van sprawl. Op basis van een grondige analyse van zes type diensten worden indicatoren ontwikkeld en beleidsopties geformuleerd. Concreet gaat het over volgende diensten:

 • Postbedeling
 • Afvalophaling
 • Energie en renovatie
 • Thuiszorg
 • Openbaar vervoer

Op het slotevent stellen we de resultaten van deze studie graag aan jullie voor.

Uit de studie blijkt dat een beleid voor deze diensten te weinig sturend kan zijn om sprawl tegen te houden. Om sprawl te voorkomen en te reduceren zijn dus andere (ruimtelijke) instrumenten nodig. Aangepaste dienstverlening kan wel bijdragen aan het voorkomen en reduceren van de negatieve effecten van sprawl, maar deze impact is eerder beperkt. 

Diverse maatschappelijke evoluties vragen een gedifferentieerd ruimtelijk beleid. We hebben dus meer dan ooit nood aan innovatieve, ruimtelijke, ontwerpmatige en beleidsmatige oplossingen. Kom jij ze mee ontdekken?

(c) Reporters

Programma

09.00u | Ontvangst

09.30u | Welkomstwoord

09.40u | Evolutie van verspreide bebouwing en verlinting | Toelichting RURA 2021 | Departement Omgeving

10.00u | Synthese studie Urban Sprawl 2.0 in Vlaanderen

 • Studie Morfologische sprawl | Lien Poelmans (VITO)
 • Studie Functionele sprawl. Kost, kwaliteit en aanbod van publieke diensten | Kobe Boussauw (VUB) en Thérèse Steenberghen (KUL)

11.00u | Pauze

11.30u | Beleidsopties rond Urban Sprawl

 • Beleidsopties | Ewald Wauters (Tractebel)
 • Praktijkgetuigenissen
 • Beleidsplan Ruimte | Bart Julliams – (stad Geel)
 • Beleidskader Locatie gestuurde ontwikkeling | Zoutleeuw
 • Ruimtelijke differentiatie van dienstverlening | Pierre Fils – (bpost)
 • Toolbox voor lokale besturen | Hans Tindemans (VRP)

12.45u | Slotbeschouwingen door Departement Omgeving

13.00u | Lunch

Praktisch

Locatie: Aula Syntra AB Campus. Borsbeeksebrug 32, 2600 Antwerpen.

Deelnameprijs: €65 voor VRP-leden. €80 voor niet-leden. €10 voor studenten (bij vertoon van geldige studentenkaart).

Leden van de werkgroep en Departement Omgeving kunnen gratis deelnemen.

Departement Omgeving

Tractebel ENGIE

VUB Mobility Logistics and Automotive Technology Research Centre

KU Leuven Spatial Applications Division Leuven

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Elke maand een overzicht van de VRP-activiteiten, events van derden en het laatste nieuws uit de vakwereld. Heet-van-de-naaldnieuws verneem je via onze nieuwsflitsen.

PS: check je je spambox voor de bevestiging? Pas nadat je bevestigt zal je de nieuwsbrief ook effectief ontvangen ;-).